Ajankohtaista

 • 17.11.2017Verkkouutinen

  Lukiouudistus puhutti valtakunnallisilla Lukiopäivällä

  XI Valtakunnalliset lukiopäivät kokosi rehtoreita, opettajia, opinto-ohjaajia kuin sivistystoimessa työskenteleviä teeman kestävää osaamista pariin. Keskeisenä esillä oli myös hallituksen käynnistämä lukiouudistus.

 • 15.11.2017Blogi

  Miten päästään yhdenvertaisempaan arviointiin?

  Erja VitikkaKeskustelu perusopetuksen oppimisen arvioinnista käy kiivaana. Pitäisikö meidän luopua numeroarvioinnista kokonaan? Entä jos siirtyisimmekin kansallisiin päättökokeisiin? Erja Vitikka kertoo blogissa, miten Opetushallitus tällä hetkellä ohjeistaa arviointia ja miksi. Lue lisää

 • 15.11.2017Verkkouutinen

  Valtionhallinnon organisaatioilla lupa kopioida tekijänoikeudella suojattuja aineistoja sisäisessä käytössä – vuoden 2017 sopimus valmis

  Opetushallitus on sopinut Kopioston kanssa valtionhallinnon kopiointiluvista vuodelle 2017. Sopimus koskee kaikkia valtionhallinnon organisaatioita.

 • 14.11.2017Verkkouutinen

  Amisvientifoorumissa kehitetään ammatillista koulutusta vientiteollisuuden tarpeisiin

  Opetushallituksen Amisvientifoorumin toisessa tapaamisessa tiistaina 7.11.2017 oli teemana metsä- ja tekniikan alojen koulutustarpeiden ennakointi sekä koulutuksen järjestämislupien uudistaminen. Foorumi tarjoaa vientialojen edustajille mahdollisuuden olla tiiviisti mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä

 • 13.11.2017Verkkouutinen

  Pääjohtaja Heinonen tutustui saamelaisten koulutusasioihin Inarissa

  Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen vieraili saamelaisten kotiseutualueella 9.–10.11.2017 ja perehtyi saamelaisten koulutusasioihin. Hän tutustui muun muassa Saamelaisalueen koulutuskeskukseen, Inarin kouluun sekä Saamelaiskäräjien koulutus- ja oppimateriaalitoimistoon. Lisäksi hän osallistui Arktisen alkuperäiskansojen tiede- ja osaamiskeskuksen perustamiskokoukseen.

 • 10.11.2017Verkkouutinen

  EU:n seurantaraportti: Suomessa koulutuksen yhdenvertaisuus toteutuu hyvin

  EU:n tuoreen Education and Training Monitor 2017 -seurantaraportin pääteemana on yhdenvertaisuus, jonka toteuttamisesta Suomi saa kehuhuja. Tulokset eivät Suomen osalta sisällä yllätyksiä: ruusut ja risut tulevat aiemmilta vuosilta tutuista aiheista.

 • 2.11.2017Verkkouutinen

  Suomalainen eTwinning-projekti on palkittu Euroopan parhaana

  Espoolaisen Mattlidenin koulun opettaja Katja Wide on palkittu vuoden 2017 Euroopan parhaasta eTwinning-projektista.

 • 2.11.2017Verkkouutinen

  Lukutaitofoorumi vastaamaan lukutaidon ja lukuinnon haasteeseen

  Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on asettanut kansallisen lukutaitofoorumin vastaamaan lukutaidon ja lukuinnon heikkenemiseen. Foorumi tukee opetussuunnitelmien käyttöönottoa korostamalla monilukutaitoa ja kielitietoista opetusta.

 • 1.11.2017Verkkouutinen

  Alueelliset kehitysnäkymät: vientialoilla jo pulaa osaajista

  Talouden ja työllisyyden nousujohteisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan edelleen koko maassa. Osaamisen kysyntä on kasvanut monilla aloilla ja jopa osaajapulaa on havaittavissa erityisesti vientialoilla. Näin todetaan ELY-keskusten ja keskeisten aluekehittäjien näkemyksiin perustuvassa tuoreessa katsauksessa, jossa tarkastellaan lyhyen aikavälin osaamistarpeita.

 • 31.10.2017Blogi

  Asiakaslähtöisyys on kykyä asettua toisen asemaan

  Esko KilpiAsiakaslähtöisyys on yksi ammatillisen koulutuksenesko reformin avainsanoista. Jotta voimme oppia ja uudistua, meidän on kyettävä katsomaan asioita toisten silmin ja muotoiltava ratkaisuja yhdessä asiakkaiden kanssa. Vieraileva bloggaaja Esko Kilpi kirjoittaa työn murroksesta ja siitä, mitä se meiltä edellyttää. Lue lisää

 • 31.10.2017Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen saatavuus on kohentunut

  Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keräämien tietojen mukaan palvelujen saatavuus on kohentunut viime vuosien aikana. Opetushallitus THL ovat keränneet vertailukelpoista tietoa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten arjessa tapahtuvasta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vuodesta 2007 alkaen.

 • 30.10.2017Verkkouutinen

  Sivistyksen ”maanpuolustuskurssi” käynnistyy ensimmäistä kertaa

  Sivistysakatemian ensimmäinen vuosikurssi käynnistyy 30. lokakuuta. Kurssilla 29 päättäjää ja vaikuttajaa yhteiskunnan eri aloilta tutustuu sivistyksen rakennuspalikoihin ja etsii ratkaisuja Suomen sivistystason vahvistamiseen.

 • 26.10.2017Verkkouutinen

  Innostutaan yhdessä koulun kehittämisestä

  Kehitetään koulua yhdessä -julkaisu kokoaa 40 kehittämisideaa Majakka-kouluista. Peruskoulujen Majakka-verkostossa opitaan yhdessä, luodaan yhteistyörakenteita, kannustetaan kokeiluihin sekä levitetään innovaatiota koko maahan. Poimi ideoita oman koulusi käyttöön!

 • 26.10.2017Verkkouutinen

  Oppilaitoksilla lupa käyttää tekijänoikeudella suojattuja aineistoja opetuksessa – vuoden 2017 sopimukset valmiit

  Opetushallitus on sopinut tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry:n ja Tuotos ry:n kanssa oppilaitosten oikeudesta käyttää tekijänoikeudella suojattujen aineistoja opetuksessa vuonna 2017. Sopimus koskee peruskouluja, lukioita ja ammatillisten oppilaitosten perustutkintoon johtavaa koulutusta.

 • 24.10.2017Verkkouutinen

  Varhaiskasvatukseen ensimmäistä kertaa oma ruokailusuositus – nyt kommentoitavana

  Uudet varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset antavat tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin perustuvaa tietoa lasten ruokailun järjestämisestä ja ruokakasvatuksesta. Suositukset on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, ruokapalveluissa ja lasten terveyden edistämisen parissa työskenteleville ammattilaisille sekä perheille. Verkkokommentointi on nyt avattu.

 • 20.10.2017Blogi

  Taiteen perusopetus uudistuu yhdessä

  Mikko Hartikainen, Matti Pietilä, Eija Kauppinen ja Minna HarmanenOpetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 20.9.2017. Ne olivat viimeinen osa yleissivistävän koulutuksen uudistuskierrosta. Perusteiden julkaisun myötä paikallinen opetussuunnitelmatyö voi nyt alkaa täysipainoisesti taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa. Blogissa Mikko Hartikainen, Matti Pietilä, Eija Kauppinen ja Minna Harmanen.

 • 18.10.2017Tiedote

  Opetustoimen kustannukset laskivat vuonna 2016

  Ammatillisen koulutuksen kustannukset ovat viimeisten vuosien kuluessa laskeneet ja sama jatkui myös vuonna 2016: laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli keskimäärin parin prosentin verran. Myös lukiokoulutusten kustannukset laskivat edelleen.

 • 18.10.2017Blogi

  Digi ei korvaa opettajaa

  Jukka TulivuoriDigilaitteiden käyttö opetuksessa on jälleen ollut esillä julkisessa keskustelussa. Puheenvuoroja ovat käyttäneet niin opettajat, oppilaat, vanhemmat kuin tietotekniikan ammattilaiset; käyttöä on sekä kannatettu että vastustettu. Blogissa Jukka Tulivuori pohtii digilaitteiden käyttöä opetuksessa. Lue lisää.

 • 17.10.2017Verkkouutinen

  7 miljoonaa euroa osaamisperusteisuuden edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa

  Opetushallitus on avannut haettavaksi valtionavustuksen, jolla autetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä kehittämään toimintaansa osaamisperusteiseksi ja jakamaan hyviä toimintatapoja myös muiden toimijoiden kanssa. Avustus on osa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukea. Avustusta voi hakea 10.11.2017 asti.

 • 13.10.2017Verkkouutinen

  Valtionavustushaku joustavan perusopetuksen kehittämiseen

  Valtionavustukset joustavan perusopetuksen JOPO-toiminnan kehittämiseen ovat haettavissa 13.10.–13.11.2017. Opetushallituksen myöntämillä valtionavustuksilla tuetaan hankkeita, joissa kehitetään keinoja tukea perusopetuksen oppimäärän suorittamista ja oppilaiden siirtymistä toisen asteen koulutukseen sekä sijoittumista myöhemmin työelämään.

 • 13.10.2017Verkkouutinen

  Verkosto-osaaminen ja toisilta oppiminen kansainvälisyyden ytimessä

  Yleissivistävän koulutuksen IX kansainvälisyyspäiville 9.–10.10. Finlandia-talolle kokoontui yli 330 osallistujaa. Tilaisuuden tärkeänä antina oli, että se toi yhteen niin kokeneita kuin uusia kansainvälisyydestä kiinnostuneita rehtoreita ja opettajia verkostoitumaan ja oppimaan toisiltaan.

 • 12.10.2017Verkkouutinen

  Suomenruotsalainen peruskoulu ja varhaiskasvatus tapetilla

  Finlandsvensk utbildningskonferens 2017 kokosi 100 osanottajaa ruotsinkielisen peruskoulun ja varhaiskasvatuksen pariin Hanasaareen. Teemana oli oppiva yhteisö, en lärande gemenskap.

 • 12.10.2017Verkkouutinen

  5,6 miljoonaa euroa matematiikan opettamisen ja opetusalan johtamisen kehittämiseen

  Opetushallitus on avannut haettavaksi valtionavustukset opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen. Avustuksiin on varattu 5, 6 miljoonaa euroa, joilla tuetaan matematiikan opettamisen ja johtamisosaamisen kehittämistä. Haku päättyy 16.11.2017.

 • 10.10.2017Verkkouutinen

  14-vuotias Emma Toikkanen astuu Opetushallituksen pääjohtajan saappaisiin

  Keskiviikkona 11.10. vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää. Sen kunniaksi 14-vuotias Emma Toikkanen valtaa Opetushallituksen pääjohtajan paikan osana Plan Internationalin Girls Takeover -tempausta.

 • 9.10.2017Blogi

  Quo vadis, suomalainen sivistys?

  Olli-Pekka HeinonenPäättäjäille ja vaikuttajille suunnattu Sivistysakatemia järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Lokakuun lopussa alkavan kurssin alkusoitoksi Olli-Pekka Heinonen pohtii suomalaista sivistystä. Mitä eroa on opillisella sivistyksellä ja sydämen sivistyksellä?

 • 9.10.2017Verkkouutinen

  Kansainvälisyyspäiviltä intoa koulujen kansainväliseen osaamiseen

  Kaikilla lapsilla on oikeus oppia kansainvälisyyteen omassa koulussaan. Mitä mahdollisuuksia kouluille avautuu, ja miten kouluissa voidaan kehittää kansainvälistä osaamista? Näihin teemoihin syvennytään peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivillä Finlandia-talossa Helsingissä 9.–10.10.

 • 6.10.2017Blogi

  Viisi harhaluuloa perusopetuksen arvioinnista

  sanapilviOppimisen arvioinnista on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua. Valitettavan usein keskustelussa menevät kuitenkin sekaisin kansallisen tason määräykset ja paikallisesti päätettävät asiat. Mitä opetussuunnitelman perusteissa siis ihan oikeasti sanotaan oppimisen arvioinnista? Lue lisää

 • 6.10.2017Verkkouutinen

  Ammatillisen koulutuksen reformi – tehdään se yhdessä!

  ”Yhdessä”! Suomen satavuotisjuhlien tunnuslause kiteytti hyvin tunnelmat myös ”Ammatillisen koulutuksen reformi – kohti uusia toimintatapoja” -seminaarissa Helsingissä. Opetus-ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Helsingin aluehallintoviraston yhdessä järjestämä tilaisuus pidettiin keskiviikkona 4.10. ammattikorkeakoulu Arcadassa. Seminaari oli osa kiertuetta, joka tarjoaa tukea ja evästystä reformin toteutuksessa.

 • 3.10.2017Blogi

  Osaamiskumouksellinen tulevaisuus

  Kari NyyssöläMaistuvatko friteeratut heinäsirkat? Ehkä eivät juuri nyt, mutta entä tulevaisuudessa? Tuhoaako teknologia työpaikkoja vai luoko kenties uusia? Onko Kiina suurin kauppakumppanimme vuonna 2035? Olemmeko osaamiskumouksen kynnyksellä? Kari Nyyssölä kertoo, miltä tulevaisuus näyttää Osaamisen ennakointifoorumin silmin. Lue lisää

 • 3.10.2017Verkkouutinen

  Osaamisen ennakointifoorumi kartoitti eri alojen asiantuntijoiden näkemyksiä tulevaisuudesta

  Osaamisen ennakointifoorumin verkkopaneelin avulla kartoitettiin työelämän ja koulutuksen asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miltä yhteiskunta, työelämä ja ihmisten arki näyttävät vuonna 2035. Paneelin tulokset luovat pohjaa tulevaisuuden koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnille.

 • 2.10.2017Tiedote

  Maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opettajaksi valittiin Kristiina Kuparinen

  Vuoden 2017 suomi toisena kielenä -opettajaksi on valittu lehtori Kristiina Kuparinen Laurea-ammattikorkeakoulusta Vantaalta. Valinnan järjesti Suomi toisena kielenä -opettajat ry yhdessä Opetushallituksen kanssa ja se tehtiin yleisöltä tulleiden ehdotusten pohjalta.

 • 29.9.2017Verkkouutinen

  Lapsi ja nuori tarvitsee kodin ja koulun yhteistyötä

  Toimivalla kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan vaikuttaa merkittävästi lasten oppimiseen, motivaatioon ja viihtyvyyteen koulussa. Vanhempien aktiivinen ja myönteinen läsnäolo koulun arjessa ennaltaehkäisee myös kiusaamista ja syrjäytymistä. Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen Kodin ja Koulun päivä kannustaa kaikkia vanhempia tutustumaan kouluun, sen henkilökuntaan ja toisiin perheisiin.

 • 28.9.2017Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet ovat Suomessa vanhempia muihin OECD-maihin verrattuna

  Toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta valmistumisiässä on OECD-maiden välillä valtavaa vaihtelua, ja Suomessa valmistuneiden joukossa on huomattavan paljon vanhempien ikäryhmien edustajia.

 • 25.9.2017Verkkouutinen

  Euroopan kielten päivä kannustaa opiskelemaan kieliä

  Euroopan neuvosto on julistanut syyskuun 26. päivän Euroopan kielten päiväksi. Päivän teemat liittyvät tiiviisti esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Yhteistä on esimerkiksi ajatus siitä, että jokainen ihminen ja koulu on monikielinen.

 • 25.9.2017Tiedote

  Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa noin 28 000 hakijaa

  28 000 haki opiskelemaan viime viikon lopulla päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa. Hakijamäärä nousi viime syksyn 26 400 hakijasta 6 %.

 • 22.9.2017Tiedote

  Taiteen perusopetus uudistuu

  Opetushallitus on päättänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman uusista perusteista. Arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön, mediataiteiden, musiikin, sanataiteen, sirkustaiteen, tanssin ja teatteritaiteen opetus uudistuu käytännössä elokuusta 2018, kun koulutuksen järjestäjät alkavat toteuttaa perusteiden pohjalta laatimiaan uusia opetussuunnitelmia.

 • 22.9.2017Verkkouutinen

  Euroopan urheiluviikko rohkaisee lisäämään liikettä

  Syyskuun viimeisellä viikolla 23.–30.9. vietetään Euroopan urheiluviikkoa.Vuonna 2016 viikon aikana liikkui erilaisissa tapahtumissa noin 10 miljoonaa ihmistä yli 30 maassa. Suomen kansallisissa tapahtumissa keskitytään hallitusohjelman mukaisesti peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin.

 • 21.9.2017Tiedote

  Sosiaalialan osaamistarpeiden ennakointi: Tulevaisuuden hyvinvointityössä tarvitaan verkosto-osaajia ja kohtaamisen huippuammattilaisia

  Sosiaalialan työ on nivoutumassa osaksi laajaa monialaista verkostoa. Alan ammattilaisten odotetaan jatkossa toimivan sekä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen asiantuntijoina että palvelurakenteiden kehittäjinä. Työssä tarvitaan taitoja ja keinoja, joilla edistetään kansalaisten hyvinvointia ja tuotetaan turvallisuutta luovia yhteiskunnallisia rakenteita. Näin toteaa raportissaan sosiaalialan tulevia osaamistarpeita ennakoinut työryhmä.

 • 14.9.2017Verkkouutinen

  Opetushallitus kokosi kouluille materiaalia väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn tueksi

  Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä eli ääriajattelua voidaan parhaiten torjua ennaltaehkäisevällä työllä. Siinä koululla ja opetustoimella on muiden toimijoiden ohella merkittävä rooli. Opetushallituksen Edu.fi-sivustolle on koottu ajankohtaista taustatietoa väkivaltaisesta ekstremismistä, tietoa sen ehkäisystä sekä erilaisia aineistoja opettajien ja koulun johdon tueksi

 • 14.9.2017Verkkouutinen

  Ammattiopiskelijoiden kansainvälistyminen jatkuu tasaisena

  Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien kansainvälinen liikkuvuus on pysynyt jokseenkin tasaisena koko 2010-luvun. Tuoreimpien Opetushallituksen tilastojen mukaan vuonna 2016 ulkomaanjaksolle lähti 6250 suomalaista opiskelijaa ja Suomeen tuli lähes 2800 opiskelijaa ulkomailta. Käytännössä jo joka 7. ammattiopiskelija suorittaa pienen osan opinnoistaan ulkomailla.

 • 14.9.2017Tiedote

  Yli 700 ammattilaista kokoontuu pohtimaan lasten ja nuorten hyvinvointia

  Hyvinvointiareena 2017 – Terveenä opintiellä kokoaa Messukeskukseen 14.–15.9. oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ammattilaiset esiopetuksesta korkeakouluihin. Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteinen koulutustapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa.

 • 13.9.2017Verkkouutinen

  Suomen Unesco-koulut kestävyyden asialla

  Vuosittainen yhteistyöseminaari kokosi 70 osanottajaa Unesco-kouluista eri puolilta Suomea Opetushallitukseen. Tilaisuuden päätavoite oli löytää käytännön ratkaisuja, joilla Unesco-koulut voivat toimia esimerkkeinä YK:n kestävän kehityksen agendan toteuttamisessa.

 • 12.9.2017Verkkouutinen

  Tutoropettaja jokaiseen Suomen kouluun – vuoden 2017 valtionavustukset haettavina

  Opetushallitus on avannut valtionavustushaut tutoropettajien toimintaan ja koulutukseen sekä alueelliseen koordinaatioon. Tavoitteena on tukea uuden pedagogiikan ja opetussuunnitelman perusteiden mukaista kehittämistä ja koulutusta perusopetuksessa. Vuoden 2017 avustuksiin on varattu yhteensä 9,8 miljoonaa euroa hallituksen kärkihankepanostuksista peruskoulun kehittämiseen.

 • 12.9.2017Blogi

  Ihmisenmittainen liikenne – lapsenmittainen koulutie

  Elisa HelinTänä vuonna liikenneturvallisuus viikon teemana on turvallinen koulumatka. Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto on yhdessä asiantuntijaopettajien kanssa suunnitellut Koulumatkani-kokonaisuuteen erilaisia toimintavinkkejä ja -ideoita koulumuodoittain toteutettavaksi. Lue lisää

 • 12.9.2017Verkkouutinen

  OECD-vertailu: suomalaiset suorittavat opintonsa loppuun, mutta keskimääräistä vanhempina

  Suomalaiset valmistuvat hyvin toisen asteen opinnoistaan verrattuna moneen muuhun OECD-maahan. Suomi kuuluu Israelin ja Ranskan ohella maihin, joissa on onnistuttu kasvattamaan erityisesti ammatillisen koulutuksen läpäisyastetta. Vanhempien koulutustaso ennustaa kuitenkin edelleen sitä, miten todennäköisesti maaliin päästään.

 • 12.9.2017Tiedote

  Laatuleimasta vipuvartta suomalaiseen koulutusvientiin – kasvutavoite 100 miljoonaa euroa

  Koulutusviennin kasvuohjelma Education Finland lanseeraa laatuleiman suomalaisten koulutusviejien käyttöön. Koulutusviejät ovat toivoneet laatuleimaa vahvistamaan suomalaisten toimijoiden kilpailukykyä koulutusvientimarkkinoilla.

 • 7.9.2017Verkkouutinen

  Varhaiskasvatus näkyi ja kuului ympäri Suomea

  Varhaiskasvatuksen vasuista vauhtia -päivän odotukset ylittyivät moninkertaisesti – päivän tempauksissa 5. syyskuuta näkyi monin tavoin, miten uudet varhaiskasvatussuunnitelmat tarkoittavat lasten arjessa niin osallisuutta kuin yhdessä tekemistä. Tapahtumilla juhlistettiin paikallisia elokuun alussa käyttöön otettuja varhaiskasvatussuunnitelmia.

 • 7.9.2017Tiedote

  Koulumatkojen turvallisuus aiheena liikenneturvallisuusviikolla

  Koulujen liikenneturvallisuusviikkoa vietetään 11.–15.9. Tänä vuonna teemana on koulumatkan turvallisuus. Aihe koskettaa vuosittain kymmeniä tuhansia perheitä. Lasta voidaan valmentaa turvalliseen ja vastuulliseen liikkumiseen, kun koulumatkakokemuksia käsitellään osana opetusta.

 • 5.9.2017Tiedote

  Korkeakoulujen syksyn yhteishaku alkaa – tarjolla 6 400 opiskelupaikkaa

  Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 6.9. klo 8. Haku päättyy keskiviikkona 20.9. klo 15. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa Opintopolku.fi.

 • 4.9.2017Tiedote

  Varhaiskasvatusta juhlistetaan kymmenissä tapahtumissa eri puolella Suomea

  Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat eli vasut otettiin käyttöön elokuun alussa. Tiistaina 5.9. vietetään Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen -päivää. Eri puolella Suomea järjestettävissä tapahtumissa esitellään paikallisia vasuja ja sitä, millaisia asioita suomalaisessa varhaiskasvatuksessa painotetaan.

 • 4.9.2017Verkkouutinen

  Erasmus+ 30 vuotta -syntymäpäiväseminaarissa juhlittiin ohjelman menestystarinaa Suomessa

  Jo neljännesmiljoona suomalaista on osallistunut tänä vuonna 30-vuotisjuhlia viettävään Erasmus-ohjelmaan. Opetushallitus järjesti Erasmukselle suomalaiset syntymäpäiväjuhlat Helsingin Messukeskuksen Talvipuutarhassa.

 • 31.8.2017Blogi

  Erasmus täyttää 30 vuotta

  Mikko NupponenErasmus-ohjelma näki päivänvalon vuonna 1987. Suomi tuli mukaan vuonna 1992. Tänä vuonna ohjelma mahdollistaa noin 20 000 suomalaisen ulkomaanjakson tai osallistumisen kansainväliseen hankkeeseen. Lue lisää

 • 28.8.2017Verkkouutinen

  Suomalaiskoulut ehdolla Euroopan liikuttavimmaksi kouluksi

  Kolme suomalaista koulua on ehdolla Euroopan komission #BeActive-palkinnon saajaksi. Ehdolla ovat Polvijärven yläaste, Pruukin koulu Seinäjoelta sekä Pohjankylän koulu Kalajoelta.

 • 28.8.2017Verkkouutinen

  Vientiteollisuuden koulutuksen kehittämiseen voimaa uudesta verkostosta

  Opetushallitus on perustanut Vientiteollisuuden alojen ammatillisen koulutuksen verkostofoorumin nostamaan esiin keinoja, joilla teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja kemianteollisuuden alojen osaamista ja koulutusta voidaan kehittää työelämälähtöisesti.

 • 24.8.2017Verkkouutinen

  Suomeen julistetaan Koulurauha

  Valtakunnallinen Koulurauha lukuvuodelle 2017–2018 julistetaan Suomen kouluihin 24. elokuuta Helsingissä. Koulurauha-vuoden teema ”Oikeus olla ja unelmoida” kannustaa kouluja oppilaiden oman toiminnan vahvistamiseen kiusaamisen ja syrjinnän vastaisessa työssä.

 • 16.8.2017Verkkouutinen

  Valtionavustukset ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen

  Valtionavustukset ammatilliseen koulutuksen laadun kehittämiseen ovat haettavissa 15.8.–30.9.2017. Opetushallituksen jakamat valtionavustukset kohdennetaan vuonna 2017 ensisijaisesti ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden tukemiseen.

 • 14.8.2017Blogi

  Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma – lasten ääntä, osallisuutta ja pedagogiikkaa

  Elokuussa 2015 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki turvaa lapsen oikeuden henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Keskeinen kysymys on, miten lasten vasuja käytetään pedagogisena suunnittelu- ja työvälineenä niin, että ne tukevat lasten kehitystä ja oppimista parhaalla mahdollisella tavalla.

 • 10.8.2017Tiedote

  Yhä useammalla opettajalla henkilökohtainen koulutus- ja kehittämissuunnitelma

  Suomalaisten opettajien muodollinen kelpoisuus on jo pitkään ollut hyvällä tasolla. Vuonna 2016 kerättyjen tietojen perusteella lähes kaikki perusopetuksen rehtorit ja 95 prosenttia opettajista olivat kelpoisia hoitamaansa tehtävään. Opettajien osaamista myös kehitetään aiempaa suunnitelmallisemmin, sillä henkilökohtaiset koulutus- ja kehittämissuunnitelmat ovat yleistyneet ja täydennyskoulutuksiin osallistutaan ahkerasti.

 • 10.8.2017Tiedote

  Peruskoulun päättäneistä hakijoista jo lähes 99 prosenttia saanut opiskelupaikan

  Peruskoulun tänä keväänä päättäneistä 98,7 prosenttia haki kevään ja kesän aikana opiskelemaan ammatilliseen koulutukseen, lukioon, erityisoppilaitokseen tai valmistavaan koulutukseen. Ysiluokan päättäneistä hakijoista 98,7 prosenttia on jo saanut opiskelupaikan joko varsinaisten hakujen tai kesän aikana järjestettyjen lisähakujen kautta.

 • 9.8.2017Blogi

  Yhteen kudottu maailma

  Uskon vakaasti, että Suomessa on monialaisten oppimiskokonaisuuksien käyttöönotolla otettu askel oikeaan suuntaan. Verkottuneessa maailmassahan me elämme, ja sen jatkuvasti kehkeytyvä kompleksi luonne edellyttää vahvaa kokonaisnäkemystä. Siksi eheyttävä opetus tässä ajassa on entistä tärkeämpää. Lue lisää

 • 7.8.2017Tiedote

  Uudet opetussuunnitelmat käyttöön perusopetuksen 7. luokalla

  Uusien perusopetuksen opetussuunnitelmien käyttöönotto etenee 7. luokalle alkavana lukuvuonna. Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön vuosiluokilla 1–6 syksyllä 2016. Nyt uudistus etenee ylemmille vuosiluokille, joissa opetussuunnitelmat otetaan käyttöön porrastetusti: 7. vuosiluokat ottavat uudet opetussuunnitelmat käyttöön nyt, 8. vuosiluokat lukuvuonna 2018–2019 ja 9. vuosiluokat lukuvuonna 2019–2020. Muutoksen myötä myös suuri osa aineenopetuksesta tulee uusien opetussuunnitelmien piiriin.

 • 3.8.2017Tiedote

  Koulunkäynnin aloittaa tänä syksynä arviolta 62 900 ekaluokkalaista

  Kouluvuosi käynnistyy useimmissa kunnissa ensi viikolla ja noin 62 900 uutta ekaluokkalaista lähtee koulutielle. Perusopetuksen 7. vuosiluokalla aloittaa noin 60 000 ja lukioissa noin 35 300 oppilasta. Ammatillisessa peruskoulutuksessa aloittaa noin 46 200, näyttötutkintoon valmistavassa peruskoulutuksessa noin 25 900 ja ammatilliset opinnot oppisopimuskoulutuksena noin 18 800 uutta opiskelijaa.

 • 2.8.2017Verkkouutinen

  Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2017–2018

  Lukuvuoden 2017–2018 koulutyö käynnistyy peruskouluissa ja lukioissa yleisimmin 10. elokuuta 2017. Lukuvuosi päättyy kaikissa kouluissa lauantaina 2. kesäkuuta 2018.

 • 1.8.2017Blogi

  Nyt juhlitaan – Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen!

  Tänään 1.8. 2017 otettiin käyttöön kaikkialla Suomessa uudet Varhaiskasvatussuunnitelmat. Käyttöönottoa juhlitaan tänään ja koko syksy, mutta erityisesti 5.9.2017 – olethan mukana tekemässä vasua näkyväksi! Lue lisää

 • 1.8.2017Tiedote

  Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön koko maassa

  Uudet paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017. Suunnitelmat ovat ensimmäistä kertaa Opetushallituksen laatimiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin pohjaava normi.

 • 1.8.2017Tiedote

  Ulkomaisten yliopistojen Suomen kielen ja kulttuurin opettajat kokoontuvat Joensuuhun

  Ulkomaisissa yliopistoissa työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin opettajien jokavuotiset opintopäivät pidetään tänä vuonna Joensuussa 8.–10.8.2017. Opetushallituksen järjestämille opintopäiville osallistuu noin 90 opettajaa eri puolilta maailmaa. Osallistujat opettavat 18 eri maassa.

 • 26.7.2017Tiedote

  Opetushallitus vauhdittamaan koulutusvientiä – Education Finland -kasvuohjelma käynnistyy

  Opetushallitus sai kesäkuun alussa tehtäväkseen koulutusviennin vauhdittamisen. Uusi Education Finland -kasvuohjelma tukee yrityksiä, korkeakouluja ja koulutuksen järjestäjiä kasvuun kansainvälisillä markkinoilla.

 • 14.7.2017Verkkouutinen

  Kysely: valtaosa kohdannut kiusaamista ja pitää sitä isona yhteiskunnallisena ongelmana

  Lähes 90 prosenttia vastaajista on kokenut kiusaamista joko itse tai lähipiirissään. 65 prosenttia kertoo kuitenkin myös puuttuneensa kiusaamiseen. SuomiAreenalla haastetaan kaikki kiusaamisesta kannustamiseen. Ongelmaan on ratkaisuja.

 • 12.7.2017Verkkouutinen

  Oppivelvollisuuden aikaisen opetuksen määrässä on Euroopan maiden välillä suuria eroja

  Euroopan maiden välillä on suuria eroja siinä, kuinka paljon oppilailla on pakollisia oppitunteja oppivelvollisuuden aikana. Tämä käy ilmi EU:n koulutustiedonvaihtoverkoston Eurydicen tuoreesta julkaisusta Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education 2016/2017.

 • 11.7.2017Verkkouutinen

  Ensimmäiset Scholar Rescue Fund -stipendiaatit Suomessa

  Suomi on ollut vuodesta 2016 kumppanina Scholar Rescue Fund -ohjelmassa, joka tarjoaa kotimaassaan uhkaa tai vainoa kokeneille tutkijoille mahdollisuuden jatkaa työtään turvallisessa ympäristössä. Ensimmäiset tutkijat – yksi Jemenistä, kaksi Syyriasta – ovat aloittaneet kesän kynnyksellä työskentelynsä suomalaisissa yliopistoissa.

 • 11.7.2017Verkkouutinen

  OAJ, OKM ja OPH lanseeraavat Sivistysakatemian – Suomeen tarvitaan sivistystekoja!

  Opetusalan ydinkolmikko juhlistaa 100-vuotiasta Suomea perustamalla päättäjille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille suunnatun Sivistysakatemian. Tavoitteena on turvata sivistys-Suomen seuraavat sata vuotta.

 • 7.7.2017Verkkouutinen

  Opetushallitus tukee ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa

  Eduskunta hyväksyi kesäkuun lopussa uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön. Opetushallitus on ollut tiiviisti mukana uudistuksen valmistelussa. Virastolla on keskeinen rooli myös reformin toimeenpanossa.

 • 4.7.2017Verkkouutinen

  Ulkomaisissa korkeakouluissa aloittaa erilainen opiskelijajoukko kuin kotimaassa

  Ulkomaisissa yliopistoissa opiskelee tätä nykyä enemmän suomalaisia tutkinto-opiskelijoita kuin koskaan aikaisemmin. Mistä kasvanut innostus ulkomailla opiskeluun johtuu? Ketkä lähtevät ulkomaiseen korkeakouluun ja miksi? Opetushallituksen selvityshankkeessa poraudutaan ilmiön ytimeen.

 • 3.7.2017Tiedote

  Yli 200 ulkomaista opiskelijaa tulee kesällä Suomeen opiskelemaan Suomen kieltä, kirjallisuutta ja historiaa

  Noin 220 yliopisto-opiskelijaa eri puolilta maailmaa tulee tänä kesänä Suomeen opiskelemaan Suomen kieltä ja kulttuuria, suomalaista nykykirjallisuutta ja Suomen historiaa. Selvästi eniten kurssilaisia tulee Venäjältä, Puolasta ja Saksasta. Yhteensä osallistujia on 24 eri maasta.

 • 29.6.2017Tiedote

  Korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikka 46 828 opiskelijalle

  Tämän kevään yhteishaussa korkeakouluihin haki 151 440 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 31 %. Vuonna 2016 luvut olivat vastaavat. Viime vuodesta lähtien korkeakoulujen on pitänyt varata osa aloituspaikoista niille hakijoille, joilla ei ole vielä korkeakoulupaikkaa. Ensikertalaisten osuus kaikista hyväksytyistä oli sekä viime että tänä keväänä noin 83 %.

 • 28.6.2017Verkkouutinen

  Maahanmuuttajille uusi joustava koulutusmalli

  Maahanmuuttajille esitetään uutta joustavaa koulutusmallia, jonka toteuttajina voisivat olla kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Esityksen on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä.

 • 27.6.2017Tiedote

  Myynti ja tuotteistaminen tulevaisuuden avaintaitoja kaikilla ammattialoilla

  Asiakaspalveluosaaminen sekä myynti- ja markkinointitaidot ovat tulevaisuudessakin keskeisiä työelämässä tarvittavia taitoja. Oleellista on myös osata markkinoida omaa osaamistaan. Ymmärrystä palvelumuotoilusta ja tuotteistamisesta tarvitaan kaikilla toimialoilla.

 • 26.6.2017Verkkouutinen

  Kasvavat opiskelijamäärät ja nopea muutostahti haastavat eurooppalaisten korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstöä

  Eurooppalainen korkeakoulusektori on monimuotoistunut ja läpikäynyt useita rakenteellisia muutoksia viime vuosien aikana. Korkeakoulujen akateeminen henkilökunta toimii kasvaneiden opiskelijamäärien, yhteiskunnallisten vaatimusten ja muiden muutosten ristipaineessa, kertoo juuri julkaistu Eurydicen raportti Modernisation of Higher Education in Europe: Academic Staff – 2017.

 • 26.6.2017Verkkouutinen

  Onko läpäisy tehostunut ammatillisessa koulutuksessa?

  Opetushallitus selvittää, onko ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen vähentynyt läpäisyn tehostamisohjelman jälkeen. Tulosten pohjalta pohditaan tulevaisuuden tavoitteita ja tuetaan nivel- ja siirtymävaiheita sujuvoittavaa kehittämistyötä.

 • 21.6.2017Verkkouutinen

  Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma -mallilomake ja ohjeistus

  Opetushallitus on valmistellut varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tukimateriaalin lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laatimista varten. Tukimateriaali sisältää mallilomakkeen ja ohjeistuksen. Mallilomake sisältää ne asiat, jotka varhaiskasvatussuunnitelman perusteet normina edellyttävät.

 • 21.6.2017Verkkouutinen

  Kondiittori Mikko Hietala palkittiin Suomen Erasmus-liikkujana

  30-vuotiasta Erasmus+ -ohjelmaa juhlittiin 13.6. Strasbourgissa Euroopan parlamentissa. Tilaisuudessa palkittiin 33 Erasmus-liikkujaa jokaisesta 33 osallistujamaasta ja lanseerattiin uusi Erasmus+ -mobiilisovellus.

 • 15.6.2017Verkkouutinen

  Kielten opetus alkaa Suomessa myöhemmin kuin muissa Euroopan maissa

  Useimmissa Euroopan maissa vieraiden kielten opetus alkaa 6─7 vuoden iässä. Esikouluikäisinä opinnot aloitetaan Puolassa, Kyproksella ja Belgian saksankielisessä yhteisössä. Aloitusikä on koulujen päätettävissä ainoastaan Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

 • 15.6.2017Tiedote

  Uudet opiskelijat valittu ammatilliseen koulutukseen ja lukioon

  Kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haki 73 500 hakijaa, joista 66 600 sai opiskelupaikan. Peruskoulun päättävistä 97 prosenttia sai opiskelupaikan. Heistä 24 700 sai paikan ammatillisesta koulutuksesta ja 30 200 lukiosta.

 • 14.6.2017Tiedote

  Uudet opetussuunnitelmat aikuisten perusopetukseen ensi vuoden alusta

  Opetushallitus on hyväksynyt aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman uudet perusteet. Tämän vuoden alussa annetun tuntijakoasetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018.

 • 14.6.2017Blogi

  Uusia mahdollisuuksia aikuisten perusopetuksessa

  Aikuisten perusopetus muuttuu 1.1.2018 lähtien enemmän kuin vuosikymmeniin. Uudistuksen taustalla on erityisesti maahanmuuttajien määrän kasvun myötä lisääntynyt tarve aikuisten perusopetukselle. Lue lisää

 • 9.6.2017Verkkouutinen

  Uusi johtajuus tukena ongelmien kesyttämisessä

  Opetusalan johtamisen foorumi kokosi reilut 170 osallistujaa Helsingin Wanhaan satamaan 7.–8.6.2017. Tehtävänä oli pohtia johtajuutta niin teknologioiden ja hyvinvoinnin kuin muuttuvien identiteettien näkökulmasta. Miten löytää uusi suunta koulutukselle, johtamiselle ja oppimiselle?

 • 9.6.2017Tiedote

  Metsäalan tulevaisuuden näkymänä ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys

  Tulevaisuuden metsäammattilaisen on pysyttävä mukana automatisaation, robotiikan ja digitalisaation kehityksessä. Monialainen taitaja yhdistelee toimialojen rajapinnoilla erilaista osaamista, sekä omaansa että muiden.

 • 9.6.2017Verkkouutinen

  Opetushallitus on päivittänyt lukiodiplomiohjeet

  Opetushallitus on päivittänyt käytössä olevien lukiodiplomien suorittamisen ohjeet 1.8.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneille ja aloittaville opiskelijoille. Ohjeet on annettu toistaiseksi voimassa olevina aikaisempien vuosittain uusittujen ohjeiden sijaan.

 • 8.6.2017Verkkouutinen

  Uusi valtakunnallinen palvelu kokoaa opinto- ja tutkintotiedot yhteen paikkaan

  Hallitus on antanut 8.6. esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Perustettavaan valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettaisiin perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opinto- ja tutkintotiedot.

 • 6.6.2017Verkkouutinen

  Ennakoinnin haasteena mosaiikkimainen työelämä

  Koulutustoimikuntien työtä jatkavan Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmien jäsenet kokoontuivat 1.6. Helsingin Paasitorniin suunnittelemaan työskentelymalliaan ja pohtimaan edessä olevia oppimisen ja työelämän muutoksia.

 • 5.6.2017Tiedote

  Dataosaajat ideoivat työkalun koulupudokkuuden ehkäisyyn

  Opetushallinnon ja Teknologiateollisuuden yhteistyöprojektissa it-alan huippuosaajat ovat kehittäneet konseptin työkalusta, jolla syrjäytymisvaarassa oleva nuori voitaisiin tunnistaa koulutuksen datasta. Maankoodauskurssin kehittämä ratkaisu esiteltiin opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle ja Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle 5. kesäkuuta.

 • 1.6.2017Verkkouutinen

  Monipuolisesti mobiililla -tietopaketti kouluille

  Opetushallitus on laatinut tietopaketin kouluille tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytöstä koulussa.

 • 1.6.2017Verkkouutinen

  Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen -päivä 5.9.2017

  On aika tehdä näkyväksi varhaiskasvatuksen merkitys sekä se tärkeä työ, jota suomalaisessa varhaiskasvatuksessa tehdään joka ikinen päivä. Juhlitaan yhdessä paikallisia vasuja ja nostetaan päivä näkyväksi sosiaalisessa mediassa tunnisteella #vasuistavauhtia.

 • 1.6.2017Verkkouutinen

  Ulkomaanjaksolle lähtee joustava ja erilaisia näkökulmia ymmärtävä korkeakouluopiskelija

  Ulkomaanjaksolle lähtevät korkeakouluopiskelijat ovat jossain määrin valikoitunutta joukkoa: lähtijöissä on kotikorkeakouluun jääviin ikätovereihin verrattuna enemmän niitä, jotka ovat valmiita tarkistamaan ennakko-oletuksiaan ja vähemmän niitä, jotka pitävät jyrkästi kiinni siitä, että on vain yksi oikea tapa hahmottaa maailmaa.

 • 31.5.2017Tiedote

  Energia-ala on suuren mullistuksen edessä

  Energia-alalla tarvitaan lisää uudenlaisen osaamisyhdistelmän hallitsevia ihmisiä. Energiantuotannon prosessiosaaminen ei enää riitä. Tarvitaan tietoa uusista energialähteistä ja energian varastoinnista, logistiikka- ja jakeluosaamista, kulutus- ja asiakasosaamista sekä turvallisuus- ja ympäristöosaamista.

 • 31.5.2017Blogi

  Tuleeko energia tulevaisuudessakin töpselistä?

  Suhteemme energiaan on muuttumassa. Ensimmäiset merkit tästä ovat jo ilmaantuneet. Jotkut meistä ovat hankkineet aurinkopaneeleita ja haluavat tuottaa energiaa itse. Keskitetystä energiataloudesta siirrytään kohti hajautunutta energiantuotantoa, jossa asiakkaat ovat sekä tuottajia että kuluttajia. Lue lisää

 • 30.5.2017Verkkouutinen

  Opetushallitus vauhdittamaan koulutusvientiä

  Uusi Education Finland -kasvuohjelma aloittaa toimintansa kesäkuun alussa. Ohjelmassa edistetään koulutusvientiä ja kehitetään suomalaista vientiosaamista. Toiminnan on määrä olla täydessä vauhdissa alkusyksyyn mennessä.

 • 29.5.2017Verkkouutinen

  Koulutyö päättyy 3. kesäkuuta

  Lukuvuosi 2016–2017 päättyy peruskouluissa ja lukioissa lauantaina 3. kesäkuuta. Peruskoulun päättötodistuksen saa tänä keväänä noin 58 000 nuorta ja ylioppilaita valmistuu 27 070.

 • 23.5.2017Verkkouutinen

  Valtionavustukset kielikylpytoimintaan haettavina

  Opetushallitus on asettanut haettavaksi valtionavustukset kielikylpytoiminnan laajentamiseksi kouluissa ja kunnissa. Avustusta voi käyttää kielikylpytoiminnan käynnistämiseen tai olemassa olevan toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen.

 • 19.5.2017Verkkouutinen

  Reformissa rikotaan rajoja ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden hyväksi

  – Ammatillisen koulutuksen reformin yksi tarkoitus on rikkoa rajoja nuorten ja aikuisten koulutuksen välillä, linjasi Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen torstain paneelikeskustelussa, joka oli osa Taitaja 2017 -kisojen seminaariohjelmaa.

 • 19.5.2017Verkkouutinen

  Empatiataidot ja valmius oppia uutta kantavat tulevaisuuden työelämässä

  Helsingissä 16.–18. toukokuuta järjestetyt Taitaja 2017 -kisat keräsivät Messukeskukseen huimat 98 000 kävijää seuraamaan nuorten ammattilaisten SM-kilpailusuorituksia. Ammattitaidon huippuosaamisen lisäksi kävijät saivat tilaisuuden osallistua ammatillisen koulutuksen ajankohtaisia teemoja käsitteleviin seminaareihin.

 • 16.5.2017Verkkouutinen

  Lapsen oikeus hyvään varhaiskasvatukseen uudistuksen lähtökohtana

  Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja muussa varhaiskasvatuksessa ensi syksynä. Nevelvoittavat henkilöstöä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan varhaiskasvatusta yhtenäisin periaattein koko maassa.

 • 16.5.2017Verkkouutinen

  Kotisuomessa.fi-verkkopalvelussa laaja tarjonta opiskelumateriaalia maahanmuuttajille

  Vuonna 2013 avattu kotisuomessa.fi-verkkopalvelu on päivitetty vastaamaan käyttäjien muuttuneita tarpeita. Päivitys mahdollistaa sivuston käytön mobiililaitteilla ja parantaa palvelun käytettävyyttä.

 • 15.5.2017Verkkouutinen

  Maankoodauskurssi etsii ratkaisua nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen

  Suomen johtavien IT-alan yritysten dataosaajat pureutuvat kolmen viikon ajan yhteiskunnalliseen ongelmaan.

 • 15.5.2017Blogi

  Koululiikunta ja Move! mukaan terveydenhuollon tueksi

  Matti PietiläLiikunnanopetuksessa käytettävät opetusmenetelmät, mittaukset ja testit tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että kilpailullisuuden ja keskinäisen vertailun sijaan motivoivat oppilaita liikunnalliseen elämäntapaan ja hyvinvointiin. Lue lisää

 • 15.5.2017Verkkouutinen

  Joka neljäs kunta kokeilee varhaistettua kielenoppimista

  Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää laajan kokeilun, joissa vieraan kielen opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla tai jo varhaiskasvatuksessa. Samalla kielivalikoimaa monipuolistetaan. Kokeilun erityisavustukset on myönnetty 76 kunnalle sekä 19 muulle koulutuksen järjestäjälle.

 • 11.5.2017Tiedote

  Lukioiden ja ammatillisen peruskoulutuksen hyvinvointipalvelut kohentuneet

  Lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen terveyttä ja hyvinvointia edistävä toiminta on kehittynyt hyvään suuntaan vuosina 2012-2016. Etenkin psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuus on parantunut, ja opiskelijat ovat yhä useammin mukana suunnittelemassa oppilaitoksen yhteisiä käytäntöjä.

 • 10.5.2017Verkkouutinen

  Varhaiskasvatus mukaan maahanmuuttajaopetuksen kehittämisverkostoon

  Varhaiskasvatus otetaan mukaan maahanmuuttajaopetuksen kehittämisverkostoon. Opetushallituksen verkoston tavoitteena on vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista varhaiskasvatuksessa ja tukea maahanmuuttajataustaisten lasten toisen kielen oppimiseen liittyvää kielitietoista kasvatusta.

 • 9.5.2017Verkkouutinen

  30 vuotta Erasmusta

  30-vuotista Erasmus-ohjelmaa juhlittiin 8.5.2017 Helsingin Musiikkitalossa. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen julkisti juhlan kunniaksi kymmenen teesiä kansainvälisyydestä ja liikkuvuudesta.

 • 5.5.2017Verkkouutinen

  Autoalan koulutuksen järjestäjä 2017 -palkinto kannustaa kehittämään alan koulutusta

  Autoalan Ammattikoulutuksen Edistämissäätiön keväällä 2017 ensimmäistä kertaa myöntämän palkinnon sai Oulun seudun ammattiopisto OSAO. Oppilaitos on toteuttanut omassa toimintaympäristössään erinomaisesti uuden teknologian tuomia muutoksia ja tehnyt aktiivisesti yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

 • 2.5.2017Blogi

  Ylioppilastutkinto uudelle vuosikymmenelle

  Tiina TähkäYlioppilastutkinnon kehittämisehdotuksia selvittänyt työryhmä kannustaisi opiskelijoita nykyistä monipuolisempaan osaamisen näyttämiseen. Lue lisää

 • 28.4.2017Verkkouutinen

  Valtionapuhaku innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen

  Opetushallitus on asettanut haettaviksi valtionavustukset innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Valtionavustuksen hakuaika on alkanut 26.4.2017 ja päättyy 24.5.2017 klo 16.15.

 • 28.4.2017Blogi

  Oivalluksia uudistuvista varhaiskasvatussuunnitelmista

  Pia Kola-Torvinen, Kirsi TarkkaPaikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuun alusta. Kevään mittaan eri puolilla maata järjestetyissä koulutustilaisuuksissa on pohdittu, mitä pedagogiikan painottuminen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudessa oman työn näkökulmasta tarkoittaa. Lue lisää

 • 26.4.2017Verkkouutinen

  Täsmennyksiä opetussuunnitelmien perusteisiin

  Opetushallitus on tehnyt muutoksia esi- ja perusopetuksen, lisäopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Muutokset johtuvat vuoden 2017 alussa voimaan tulleista oppilas- ja opiskelijahuoltolain täsmennyksistä, koululainsäädännön uudistuksista ja perusteiden toimeenpanon yhteydessä esiin nousseista kysymyksistä.

 • 25.4.2017Verkkouutinen

  Opetusalan turvallisuuspalkinto Pohjois-Karjalan ammattiopistolle Lieksaan

  Pohjois-Karjalan ammattiopiston Lieksan toimipisteon saanut vuoden 2017 Opetusalan turvallisuuspalkinnon. Palkinto luovutettiin 25.4. Opetusalan turvallisuusfoorumissa Helsingissä.

 • 21.4.2017Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus kasvanut merkittävästi 2000-luvulla

  Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä eli oppilaita, joiden äidinkieli oli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Lukiokoulutuksessa osuus oli viisi prosenttia ja ammatillisessa koulutuksessa kahdeksan prosenttia.

 • 21.4.2017Verkkouutinen

  Tulevaisuuden koulutus rakennetaan yhdessä kehittämällä

  Kehittämiskouluverkosto Majakan valtakunnallisessa seminaarissa 18.–19.4. Helsingissä luotiin katsaus pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, jota peruskoulujen yhteistyöverkostossa on tehty vuodesta 2014 lähtien.

 • 20.4.2017Verkkouutinen

  Suomalaisnuoret sittenkin tyytyväisiä elämäänsä

  PISA-tutkimuksessa on ensi kertaa selvitetty laajasti 15-vuotiaiden nuorten hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä niiden yhteyksiä PISA-tuloksiin. Suomalaisnuoret ovat erittäin tyytyväisiä elämäänsä, erityisesti pojat. Nyt julkistetut tulokset perustuvat oppilaiden vastauksiin.

 • 18.4.2017Verkkouutinen

  Työryhmä ehdottaa uudistuksia ylioppilastutkintoon

  Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää uudistuksia ylioppilastutkintoon. Reaaliaineissa suoritettaisiin vastaisuudessa joko kaksi reaaliaineen koetta tai yksi reaaliaineen koe ja yksi vieraan kielen koe.

 • 12.4.2017Verkkouutinen

  Yhtenäinen arviointikulttuuri tavoitteena

  Oppimisen arvioinnin kansallinen konferenssi kokosi reilut kaksisataa osallistujaa Helsingin Messukeskukseen 10.–11.4.2017. Päivien ohjelmassa oli niin arviointia käsitteleviä luentoja kuin työpajatyöskentelyä, jossa oli aikaa kokemusten vaihdolle ja yhteiselle kehittämiselle.

 • 10.4.2017Verkkouutinen

  Täydennyskoulutushaku Kärkihankkeen kieltenopetuskokeilun tueksi

  Opetushallitus avaa täydennyskoulutushaun Kärkihanke 1:n kieltenopetusta koskevan kokeilun toimeenpanon tueksi. Haku alkaa 10.4.2017 ja päättyy 12.5.2017 klo 16.15. Täydennyskoulutuksen tukemiseen on varattu 400 000 euron määräraha.

 • 7.4.2017Verkkouutinen

  Romanien kansallispäivää vietetään 8.4.

  Romanien kansallispäivää on vietetty Suomessa noin kymmenen vuoden ajan. Almanakassa päivä on ollut vuodesta 2014 lähtien. Nykyään romanien kansallispäivää juhlitaan monissa kaupungeissa.

 • 7.4.2017Verkkouutinen

  Sujuvatko siirtymät ammatillisessa koulutuksessa?

  Koulutuksen järjestäjien toimintaprosessit ja vastuunjako näyttävät toimivan varsin hyvin eri nivelvaiheissa. Laadukas ohjaus ja sujuva yhteistoiminta varmistavat opiskelijalle onnistuneen siirtymisen koulutusmuodosta toiseen tai alalta toiselle.

 • 6.4.2017Tiedote

  Korkeakoulujen kevään yhteishaussa 151 600 hakijaa

  Tämän kevään yhteishaun hakijamäärä pysyi viime kevään lukemissa, hakijoita oli 151 600. Aiempien vuosien tapaan hakemuksen täyttäminen jäi monilla viime hetkeen. Viimeisen hakutunnin aikana jätettiin 2 700 hakemusta.

 • 5.4.2017Verkkouutinen

  Rakentavaa vuorovaikutusta -opas koulujen demokratiakasvatuksen tueksi

  Opetushallitus on tuottanut verkkojulkaisun Rakentavaa vuorovaikutusta, joka on tarkoitettu oppaaksi demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen sekä vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn kouluissa.

 • 5.4.2017Blogi

  Vuorovaikutus murrosaikana

  Totuudenjälkeisenä aikana mielipiteet kärjistyvät ja liittoudumme herkästi samanmielisten kuplaan. Samalla menetämme mahdollisuuden oivaltaa uutta ja ymmärtää maailmaa. On opeteltava uudestaan ajattelun, kohtaamisen ja ymmärryksen muodostamisen tapoja sekä yhdessä pohtimisen taitoa. Eri mieltä olevien ihmisten keskusteleva kohtaaminen ja yhdessä toimiminen on demokratian voima. Lue lisää

 • 5.4.2017Verkkouutinen

  Saavutettavuusdirektiivin lähtötilannekysely

  Valtiovarainministeriö kerää tietoa julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Avoimeen verkkokyselyyn pyydetään vastauksia 21.4.2017 mennessä.

 • 3.4.2017Verkkouutinen

  Kansainvälinen selvitys: Opettajan Erasmus+ -täydennyskoulutuksesta hyötyy koko koulu

  Erasmus + -ohjelman kansainväliset täydennyskoulutusjaksot hyödyttävät maailmalla olleen opettajan lisäksi muutakin kouluyhteisöä. Kouluun saadaan uusia opetusmenetelmiä ja koulukulttuuri muuttuu suvaitsevammaksi. Tuoreessa kansainvälisessä selvityksessä myös opetuksen laadun ja oppimistulosten havaittiin parantuneen.

 • 30.3.2017Verkkouutinen

  Digitalisaatio muuttaa ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjä

  Ammatillisen koulutuksen digitalisaation kehittäjillä oli tilaisuus tutustua robotisaation uusimpiin kehityssuuntiin, kun Opetushallitus järjesti koulutuspäivän Tampereen Techopolis Hermiassa 24.3.

 • 30.3.2017Verkkouutinen

  Uutta tietoa opettajien ja ohjaushenkilöstön digitaalisista ohjaustaidoista DIGIOPE -selvityksellä

  DIGIOPE - selvityshankkeella halutaan saada tietoja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisten ohjaustaitojen ja työelämäyhteistyön nykytilasta. Hanke tuottaa samalla tietoa ammatillisen koulutuksen reformin edistämiseksi ja kartoittaa tulevaisuuden tarpeita.

 • 22.3.2017Blogi

  Lukiokoulutuksen arvioinnilla ja opiskelijan arvioinnilla on eri tehtävät

  Leo PahkinLukiossa opiskelijan arvioinnin tehtävä on edistää opiskelijan oppimista. Pitkittäiset oppimistulosarvioinnit antavat hyödyllistä tietoa oppimistulosten muuttumisesta kouluvuosien aikana. Arvion koulutuksen tilasta tulisi perustua laajaan ja usean tekijän muodostamaan kokonaiskuvaan, jossa oppimistulokset ovat yksi osatekijä. Lue lisää

 • 21.3.2017Verkkouutinen

  Kokeilukeskuksen kehittäjän tehtävät kiinnostavat

  Opetushallituksen uudessa kokeilukeskuksessa avoinna olleet kehittäjän tehtävät saivat suuren joukon osaajia liikkeelle. Hakemuksia tuli määräajassa yhteensä 280.

 • 20.3.2017Verkkouutinen

  Anni Miettunen Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen johtajaksi

  Anni Miettunen (s. 1964) aloitti Opetushallituksen Ammatillinen koulutus -osaston johtajan tehtävässä helmikuun lopussa. Miettunen siirtyi Opetushallitukseen Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian aikuiskoulutusjohtajan tehtävästä.

 • 17.3.2017Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Suomalaiset tutkinto-opiskelijat ulkomailla

  Ulkomaisissa korkeakouluissa tutkintoa suorittavien suomalaisten määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden kuluessa. Ulkomailla opiskelevien määrä vastaa jo suurehkon suomalaisen ammattikorkeakoulun tai pienehkön yliopiston opiskelijamäärää.

 • 16.3.2017Tiedote

  Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 73 500 hakijaa

  Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku päättyi 14.3. Yhteishaussa haki tänä keväänä noin 73 500 hakijaa. Hakijamäärä laski viime keväästä noin 2 900 hakijalla. Kevään yhteishaussa on tarjolla yhteensä noin 81 600 aloituspaikkaa.

 • 15.3.2017Tiedote

  Osaamisen ennakointifoorumi aloittaa toimintansa

  Opetushallitus on nimennyt jäsenet Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmiin nelivuotiskaudeksi 1.1.2017- 31.12.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti.

 • 15.3.2017Verkkouutinen

  Verkkokysely taiteen perusopetuksen ops-luonnoksista

  Opetushallitus avaa 15.3.2017 verkkokyselyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista. Vastausaikaa on 12.4.2017 saakka.

 • 14.3.2017Tiedote

  Kevään yhteishaun toinen hakuaika 15.3. – 5.4.

  Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään yhteishaun toinen hakuaika alkaa keskiviikkona 15.3. klo 8 ja päättyy keskiviikkona 5.4. klo 15.

 • 14.3.2017Verkkouutinen

  Opetushallitus mukana presidentti Niinistön #kannustusryhmä-kampanjassa kiusaamisen vähentämiseksi

  Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on käynnistänyt yhdessä Diandran ja Robinin kanssa #kannustusryhmä-kampanjan. Kampanjan tavoite on nostaa esiin, tehdä tunnetuksi ja saattaa käyttöön hyväksi koettuja kannustamisen keinoja, jotka saavat kiusaamisen loppumaan. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Me-säätiö, Opetushallitus ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

 • 14.3.2017Blogi

  Uusia kehittämisehdotuksia maahanmuuttajien koulutukseen

  Maahanmuuttajien määrän kasvu näkyy kaikilla koulutusasteilla. Tarve kielenopetukseen, valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin, tutkintojen tunnustamiseen, osaamisen tunnistamiseen sekä erilaisiin täydentäviin opintoihin on kasvanut. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän loppuraporttiin on koottu uusia esityksiä maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen. Lue lisää

 • 7.3.2017Verkkouutinen

  Lukuklaani -hanke elvyttämään lasten lukuharrastusta

  Suomen Kulttuurirahasto lahjoittaa yhdessä Kopioston kanssa kouluille kaksi miljoonaa euroa käytettäväksi koulukirjastojen kehittämiseen ja kirjojen hankintaan. Lukuklaani-hankkeen taustalla on huoli suomalaislasten lukutaidon heikkenemisestä.

 • 6.3.2017Verkkouutinen

  Kieltenopetus alkamaan jo ensimmäiseltä luokalta ja varhaiskasvatuksesta - neljä miljoonaa euroa avustuksia kunnille

  Opetushallitus on myöntänyt perusopetuksen järjestäjien 96:lle eri hankkeelle 4 014 000 euroa erityisavustuksia, joilla varhennetaan, kehitetään ja lisätään kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kieltenopetuksen varhentaminen on osa peruskoulun uudistamisen kärkihanketta.

 • 1.3.2017Blogi

  Muutos on mahdollisuus

  Kokeilukulttuuri tuo uusia tapoja toimia ketterästi. Se rikastuttaa innovatiivista kulttuuria ja kannustaa uusiin ajattelutapoihin. Riskejä ja epäonnistumisia voi hyväksyä. Kokeilujen kautta syntyy oivalluksia, jotka auttavat lopullisen ratkaisun löytämisessä. Lue lisää

 • 1.3.2017Tiedote

  Opetushallituksen kokeilukeskus ryhtyy vauhdittamaan oppimisen uudistamista

  Opetushallitus on perustanut kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiokeskuksen, joka aloittaa toimintansa 1.3.2017. Keskuksen tehtävänä on tukea uudistamiseen pyrkivää toimintakulttuuria koulutuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

 • 1.3.2017Verkkouutinen

  Osallistu Monipuolisesti mobiililla -kilpailuun

  Opetushallitus julistaa Koulujen kännykkäkulttuurin parhaat käytännöt -kilpailun, jossa etsitään kuvauksia käytännöistä, jotka parhaiten edistävät ja tukevat toimivaa kännykkäkulttuuria. Kilpailu on avoin kaikille perusopetuksen järjestäjille ja niiden henkilöstölle. Kilpailuaikaa on jatkettu 21.4. asti.

 • 28.2.2017Verkkouutinen

  Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys voimaan maaliskuussa

  Viitekehyksessä kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Opetushallitus on Suomen kansallinen koordinaatiopiste, jonka tehtävänä on muun muassa tiedottaa ja neuvoa aihetta koskevissa kysymyksissä.

 • 27.2.2017Verkkouutinen

  Uudet lasten nettisivut perehdyttävät lapsen oikeuksiin

  Lapsiasiavaltuutetun toimisto on julkaissut uudet alakouluikäisille lapsille suunnatut nettisivut. Lasten sivuilla kerrotaan lapsen oikeuksista ja annetaan tietoa palveluista, joiden puoleen lapsi voi ongelman kohdatessaan kääntyä.

 • 26.2.2017Verkkouutinen

  Sammon salat – Kalevala ja kansanperinne tutuksi pelaamalla

  Sammon salat on uusi pelillinen oppimateriaali Kalevalan ja kansanperinteen maailmasta. Oppimateriaali kuuluu Opetushallituksen Suomi 100 –juhlavuoden hankkeisiin.

 • 24.2.2017Verkkouutinen

  Opetushallitus etsii innokkaita kehittäjiä

  Maailma muuttuu nyt enemmän kuin koskaan. Osaammeko vastata tämän päivän monimutkaisiin kysymyksiin? Kuinka kehitämme uusia innovaatioita ratkaistessamme tämän ajan ongelmia? Kuinka muutamme toimintakulttuuria opetuksen ja kasvatuksen alalla?

 • 22.2.2017Verkkouutinen

  Kolme miljoonaa euroa kouluille peruskoulun kehittämiseen kokeilujen kautta

  Opetushallitus on myöntänyt perusopetuksen järjestäjille 3 115 800 euroa 29:lle eri hankkeelle erityisavustuksia, joilla kehitetään uusiin opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvia oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa perusopetuksessa.

 • 20.2.2017Tiedote

  Kevään yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 21.2.-14.3.

  Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa tiistaina 21.2. ja päättyy tiistaina 14.3. klo 15. Yhteishaussa on tarjolla tänä keväänä noin 80 400 aloituspaikkaa.

 • 20.2.2017Blogi

  Koulussa syödään ja opitaan yhdessä

  Suomella on kansainvälisissä oppimistulosvertailuissa erityinen valttikortti: köyhinä sotavuosina luotu supisuomalainen sosiaalinen innovaatio, maksuton ja ohjattu kouluruokailu. Se on lasten ja nuorten tulevaisuutta varten kehitetty investointi, joka vain vahvistaa merkitystään oppimista ja yhteisöllisyyttä edistävänä rutiinina. Lue lisää

 • 15.2.2017Verkkouutinen

  Maahanmuuttajien koulutuksen kehittämiseen ja integrointiin uusia ehdotuksia

  Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä esittää yli 40 uutta toimenpidettä, joilla pyritään vastaamaan turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien määrän kasvusta aiheutuviin koulutustarpeisiin.

 • 13.2.2017Verkkouutinen

  Satakieli soimaan!

  Opetushallitus kutsuu kouluja ja oppilaitoksia mukaan viettämään Satakielipäivää. Näin juhlistamme satavuotiaan Suomemme äidinkieliä, monikielisyyttä ja kielellistä rikkautta.

 • 9.2.2017Verkkouutinen

  Kuukauden tilasto: Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

  Vuonna 2015 oppisopimuskoulutuksena suoritettiin kaikkiaan 12 200 ammatillista tutkintoa, joka on noin kuudennes (16,4 %) kaikista vuonna 2015 suoritetuista toisen asteen ammatillisista tutkinnoista.

 • 8.2.2017Blogi

  Teknologian opetuskäytön olemusta etsimässä

  Maailman suurin vuosittainen opetusteknologian messutapahtuma Bettshow keräsi tammikuun lopussa Lontooseen noin 35 000 osallistujaa lähes 140 maasta. Voiko maailmassa ja yhdessä paikassa todellakin olla niin paljon oppimiseen liittyvää teknologiaa? Lue lisää

 • 6.2.2017Verkkouutinen

  Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnos kommentoitavana verkossa

  Opetushallitus valmistelee parhaillaan uusia aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Perusteluonnos on kommentoitavana verkossa 6. – 28.2.2017.

 • 1.2.2017Verkkouutinen

  Ammattitaidon SM-kisojen karsinnat käynnissä

  Ammattitaidon SM-kilpailun Taitajan karsintoihin osallistuu parhaillaan yli 1500 opiskelijaa eri puolilla Suomea. He tavoittelevat finaalipaikkaa toukokuussa järjestettävään valtakunnalliseen Taitaja 2017 -loppukilpailuun.

 • 30.1.2017Verkkouutinen

  Osaamisen jakaminen osaksi koulun toimintakulttuuria

  Pitäisikö Suomen koulutuksen tilasta huolestua vai voidaanko siitä yhä olla ylpeitä? Educa-messujen avajaiskeskustelussa perjantaina 27.1. osanottajia puhutti perusopetuksen taso ja tasa-arvo. Molemmista löytyi aihetta sekä huoleen että toivoon.

 • 25.1.2017Verkkouutinen

  Opetushallitus näkyy ja kuuluu Educa-foorumeilla 27.-28.1.2017

  Opetushallitus osallistuu tämän vuoden Educa-messuille uudella ilmeellä. Asiantuntijamme esiintyvät molempina messupäivinä useilla luentofoorumeilla ja eri järjestäjien paneelikeskusteluissa. Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja jatkamaan juttua osastolla 6g70!

 • 24.1.2017Verkkouutinen

  Digitalisaation vaikutukset ammattiosaamiseen tutkimuskohteena

  Opetushallitus on käynnistänyt tutkimuksen DIGAM – Digitalisaation vaikutukset osaamisen kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa.

 • 24.1.2017Tiedote

  Onnistunut kouluruokailu on monialainen oppimiskokonaisuus

  Onnistunut kouluruokailu on oppimisen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin päivittäinen tukipilari. ”Syödään ja opitaan yhdessä” on Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisema, asiantuntijoiden yhteistyössä laatima ja laajan julkisen kommentoinnin saanut kouluruokailusuositus.

 • 20.1.2017Blogi

  Kieliloikka kantaa kauas

  Anu Halvari ja Paula MattilaKieliloikka kantaisi kauas, jos saisimme suomalaiset edes vähän ponnistamaan. Yritys tyssää väitteeseen, että kielen oppiminen on raskasta eikä edes sovi kaikille, kun ei ole sitä kielipäätä. Pelko on turha: kieletöntä päätä tuskin monella on. Lue lisää

 • 9.1.2017Tiedote

  Kevään yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin alkaa

  Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika alkaa tiistaina 10.1. ja päättyy keskiviikkona 25.1. klo 15.

 • 2.1.2017Blogi

  Uuteen vuoteen uusin tunnuksin

  Olli-Pekka HeinonenUuden Opetushallituksen tunnuksessa kaksi historiasta tulevaa nauhaa kietoutuu yhteen vahvemmaksi ja elastisemmaksi nauhaksi. Nauhoista muodostuu pallo, joka kuvaa viraston roolia globaalina toimijana niin kansainvälistymispalveluiden kuin oppimisenkin kentällä. Lue lisää

 

Ajankohtaista

Osallistu keskusteluun blogissa
Blogissa Opetushallituksen asiantuntijat kirjoittavat osaamista ja koulutusta koskevista asioita ja ilmiöistä. Voit osallistua keskusteluun kommentoimalla kirjoituksia.

Seuraa uutisia RSS-syötteiden avulla
Voit tilata OPH.fin uutiset RSS-syötteenä suoraan omalle koneelle. RSS-syöte sisältää uutisen otsikon, ingressitekstin ja linkin uutiseen Oph.fi-sivustolla.

FacebookTwitterYouTube