Opetushallituksen blogi

Tulevaisuuden yleissivistys on lukion uudistamisen ydinkysymys

12.3.2014

Lukion tuntijaon valmistelun yhteydessä pitäisi pohtia käsitystä tulevaisuuden yleissivistyksestä ja sen mukaisesti päättää tarvittavat pakolliset ja valinnaiset opinnot. Valinnaisuutta lukioon ovat toivoneet sekä opiskelijat että osa koulutuksen järjestäjistä. Tuntijakoratkaisussa on mahdollista löytää vaihtoehtoja, joissa toiveet toteutuisivat ainakin osittain. Samalla turvattaisiin myös useamman oppiaineen tai tieteenalan opiskelu lukioaikana. Lue lisää

Miten oppilaita voisi aidosti kuulla opetussuunnitelmatyössä?

20.2.2014
Irmeli Halinen

Lapsen oikeuksien sopimuksessa sanotaan, että lapsilla on oikeus tulla kuulluiksi, kun heitä koskevia asioita suunnitellaan ja päätetään. Samalla korostetaan, että kuulemisen pitää tapahtua lapsen ikäkauden ja kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla ja että aikuisten tulee kantaa vastuu päätösten tekemiseksi lasten parhaaksi. Lue lisää

Yhteistyöhakuisuus on ammatillisen koulutuksen voimavara

29.1.2014
Pasi Kankare

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011 – 2016 linjaa kansallista koulutuspolitiikkaa. Opetushallitus on sen linjausten suuntaisesti kannustanut kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tiivistämään keskinäistä yhteistyötään aluetasolla sekä yhteistyötä elinkeinoelämän ja aluehallinnon kanssa. Lue lisää

Omaa alaa etsimässä

21.1.2014
Raakel Tiihonen

Kevään lähestyvä yhteishaku puhututtaa monessa perheessä. Suurin kysymys nuorelle hakijalle on löytää omaksi koettu ala. Yksi tärkeä puoli hakeutumisessa koulutukseen on tuhansien peruskoulun opettajien vastuulla – millä arvosanoilla nuoret hakevat toiselle asteelle. Lue lisää

Move! kannustaa liikkumaan

13.12.2013
Matti Pietilä

”Osa oppilaista ei enää osaa hypätä pienen lätäkön yli tai he eivät osu tennispalloa heittämällä edes liikuntasalin seinään.” Liikunnanopettajilta viime vuosina tulleet viestit kertovat suomalaisten lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn voimallisesta polarisoitumisesta ja ovat osaltaan – tämän edellä mainitun esimerkin tavoin – jopa surkuhupaisia. Lue lisää

Pisa opettaa ja ojentaa

4.12.2013
Aulis Pitkälä

Uudet Pisa-tulokset antavat meille aihetta itsetutkiskeluun. Vaikka koululaistemme sijoitus on taantunut maailmanmestaruusmitaleilta ”vain” OECD:n ja Euroopan sarjakärkeen, ovat osaamistason yleistä laskua ennakoineet heikot signaalit muuttuneet yksiselitteisen vahvoiksi signaaleiksi. Lue lisää

Koulutukseen tuulee?

30.9.2013
Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Viime aikoina koulutuksesta käytävä keskustelu on lisääntynyt. Osaaminen ja oppiminen ovat Suomen menestymisen tukijalkoja. Viisimiljoonainen kansa ei ilman vahvaa osaamispääomaa pärjää kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Lue lisää

Oikeus oppimiseen ja iloon

23.9.2013
Arja-Sisko Holappa

Oikeus oppimiseen ja iloon – nämä kaksi asiaa ovat olleet kantavia ajatuksia viime talvena alkaneessa esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laatimistyössä. Myös me työryhmän jäsenet olemme oppineet toisiltamme esiopetuksen tavoitteita pohtiessamme. Nyt odotamme mielenkiinnolla palautetta kunnista ja kaikilta esiopetuksesta kiinnostuneilta. Muistathan sinäkin ottaa kantaa OPS 2016 -sivuilla! Lue lisää

Koulutuksen kehittämisessä on katsottava riittävän kauas

9.9.2013
Irmeli Halinen

Opetushallituksen, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen, Otavan Opiston ja Demos ry:n yhteistyönä syntynyt ”Oppimisen tulevaisuus 2030” -barometri avaa koulun ja oppimisen mahdollisia muutoksia. Sen tuloksia hyödynnetään parhaillaan menossa olevassa opetussuunnitelmatyössä. Lue lisää

Yhteisölliset toimintamallit lisäävät hyvinvointia ja turvallisuutta opiskeluympäristössä

11.6.2013
Pirjo Väyrynen

Nuorten mielenterveysongelmat ja työkyvyttömyyseläkkeet ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan. Keskeisiä syitä ovat mm. yhteiskunnan nopea muutos, maailmantalouden ongelmat, nuorten lisääntynyt työttömyys sekä jatkuvasti kovenevat osaamisvaatimukset. Lue lisää

Mikä on päivän ammattikunto?

23.5.2013
Juhani Pirttiniemi

On syytä olla huolestunut: nuorten kunto on viime vuosina heikentynyt ja elintavat huonontuneet. Nuorten terveystutkimuksissa ja Puolustusvoimien ikäluokkaseurannoissa on kuitenkin samalla todettu, että hyväkuntoisia ja terveesti eläviä nuoria on runsaasti. Toisessa ääripäässä on kuitenkin kasvava rapakuntoisten joukko. Työelämästä poistuvien suurten ikäluokkien sijaan tarvittaisiin verestä työvoimaa. Löytyykö sitä? Lue lisää

Näytä kaikki

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .