23.8.2016

Arvokysymyksiä käsiteltävä myös kouluissa

Blogikirjoitus 23.8.2016

Gun Oker-BlomTänä syksynä koulutaipaleensa aloitti 61 500 ekaluokkalaista. Heidän elämässään alkaa aivan uusi vaihe, jota sävyttää myös uusi opetussuunnitelma. Mediassakin paljon huomiota saanut uusi opetussuunnitelma korostaa aiempaa enemmän arvoja ja niiden käsittelyä kouluissa.

Yhteiskunnasta on tullut yhä monimuotoisempi. Tietoja ja taitoja tarvitaan kaikkialla. Lapset elävät globaalissa todellisuudessa, jossa kielet ja kulttuurit kohtaavat ja muotoutuvat uudelleen. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen tulee perustua elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitukseen, tasa-arvoisuuteen ja siihen, että jokainen lapsi on ainutkertainen yksilö. Koulun tulee edistää demokratiaa, kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta sekä kestävää elämäntapaa. Koulun pitää tukea oppilaiden erilaisia kulttuuri-identiteettejä ja ohjata oppilaita katsomaan maailmaa myös toisten silmin. Yhdessä meidän kaikkien on luotava kouluun edellytykset aidolle vuorovaikutukselle yli kieli- ja kulttuurirajojen.

Kesäloman aikana saimme kuulla useita traagisia uutisia väkivallasta ja terrorismista niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Usein väkivaltaisia tekoja tekevät nuoret ihmiset, joskus jopa koululaiset. Monet heistä ovat juurettomia nuoria, jotka ovat menettäneet uskonsa elämän tarkoitukseen. Sota ja sodan uhka ovat jatkuvasti läsnä nykymaailmassa. Lapset ja nuoret kysyvät meiltä usein ”Miksi?”. Kuinka meidän pitäisi vastata tähän kysymykseen?

On selvää, että yhteiskunnassa tarvitaan aktiivista arvokeskustelua. Uudessa opetussuunnitelmassa tätä ajatusta tuetaan vahvasti. Siinä korostetaan, että arvokeskustelua on käytävä koulussa ja että oppilaita on tuettava oman arvopohjansa kehittämisessä. Lapset ja nuoret tarvitsevat ohjausta, sillä heillä on edessään paljon valintoja. Tarjonta on valtava, ja sitä on lisännyt erityisesti digitaalinen vallankumous, jossa nyt elämme.

Kun arvokysymyksistä aletaan keskustella koulussa, on syytä aloittaa pienistä arkipäivän asioista päivittäisessä opetuksessa. Kaikki nuoret etsivät vastauksia elämän perimmäisiin kysymyksiin, jotka koskevat elämää ja kuolemaa, meitä ja muita, hyvää ja pahaa, oikeaa ja väärää, oikeudenmukaisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta, valtaa ja voimattomuutta. Näitä kysymyksiä voidaan käsitellä koulun kaikessa toiminnassa, niin eri teemojen avulla kuin eri oppiaineissakin, sekä uuden opetussuunnitelman monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Näin arvokysymykset yhdistyvät luontevasti konkreettisiin ja ajankohtaisiin esimerkkeihin, kuten globaaleihin konflikteihin ja terrorismin uhkaan, joista lapset kuulevat mediassa tai joista he ovat ehkä itse kärsineet.

Ja lopuksi: myös aikuiset tarvitsevat arvokeskustelua kasvattajan, vanhemman ja pedagogin roolinsa tueksi. Lapset puolestaan tarvitsevat aikuisia esikuvia, jotta he voivat kasvaa ihmisinä. Lasten ja nuorten täytyy ennen kaikkea saada kohdata aikuisia, joilla on näkemyksiä ja vakaa arvopohja, ja jotka ovat pohtineet omaa näkemystään elämästä ja ihmisistä. Silloin he saavat tukea ja opastusta elämän suurissa kysymyksissä ja voivat askel askeleelta muodostaa oman identiteettinsä.

Hyvää lukuvuotta 2016-2017!

Gun Oker-Blom
Ruotsinkielisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen toimintayksikön johtaja, Opetushallitus

Gun Oker-BlomTänä syksynä koulutaipaleensa aloitti 61 500 ekaluokkalaista. Heidän elämässään alkaa aivan uusi vaihe, jota sävyttää myös uusi opetussuunnitelma. Mediassakin paljon huomiota saanut uusi opetussuunnitelma korostaa aiempaa enemmän arvoja ja niiden käsittelyä kouluissa. Lue lisää

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kolme miinus yksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .