2.9.2016

Hyvä oppiminen vaatii monipuoliset ja toimivat ympäristöt

Blogikirjoitus 2.9.2016

Olli Vesterinen 2
Kuva: Opetushallitus
Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on, että Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Näitä tavoitteita edistämään hallitus on asettanut strategisia kärkihankkeita. Osaamisen ja koulutuksen osalta oppimisympäristöjen kehittäminen on yksi uudistuksen alue. Opetusta, opiskelua ja oppimista onkin tutkittu runsaasti viime vuosikymmeninä oppimisympäristöjen näkökulmasta.

Oppimisympäristökeskustelusta nousee toisille mieleen tilat ja fyysinen oleminen. Toisilla ajatukset taas suuntautuvat automaattisesti digitaalisiin oppimisympäristöihin. Nykyisin yhä vahvemmin myös tuodaan esille sosiaalisen ja psykologisen oppimisympäristön näkökulmat, jotka sitovat muita näkökulmia yhteen. Fyysisellä oppimisympäristöllä on kuitenkin huomattava merkitys oppimiseen ja koulun toimintakulttuuriin. Se muodostaa myös oppilaitosten turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta keskeisen kehittämisalueen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä fyysisten oppimisympäristöjen työryhmän, jonka toiminta on käynnistynyt. Työryhmän tehtävänä on tukea koulun toimintakulttuurin kehittämistä fyysisen oppimisympäristön näkökulmasta, ohjata kehittämistoimintaa ja levittää hyviä käytäntöjä. Tarkoitus on löytää malleja tiloista, jotka mahdollistavat uusien opetussuunnitelmien ja peruskoulun uudistamisen kärkihankkeen suuntaisen pedagogiikan toteuttamista suomalaisissa kouluissa. On tärkeää etsiä toimintatapoja, joilla opettajat saadaan mukaan tilojen suunnitteluun.

Työryhmän tehtävänä on:
• Kartoittaa uuden pedagogiikan tiloille asettamia edellytyksiä
• Antaa malliehdotuksia uusiksi oppimisympäristöiksi ja vanhojen koulutilojen uudistamiseksi
• Kehittää koulun toimintaympäristön käyttäjälähtöistä suunnittelua
• Levittää hyviä malleja ja käytäntöjä

Samalla käynnistetään oppimisen fyysisiin ympäristöihin keskittyvä kirjoitusten sarja Opetushallituksen rahoittamalle Oppimaisema.fi-sivustolle. Syntyvät tuotokset otetaan mukaan opetustoimen johdolle suunnattuun täydennyskoulutuskokonaisuuteen, ja kaikki kirjoitukset kootaan lopuksi julkaisuksi. Työryhmässä on laajasti opetustoimen, yliopistojen, koulutuksen järjestäjien, opetus- ja rakennusalan järjestöjen ja yritysten edustajia. Puheenjohtajana toimii Opetushallituksen pääjohtaja.

Työryhmän ensimmäisen kokouksen perusteella kirjoitussarjan kannalta tärkeitä alueita on monia. Työryhmä haluaakin kuulla eri tahoja ja toivoo työskentelyn näkyvän työryhmän jäsenten kirjoituspöytiä kauemmas. Ajatus on olla mukana esimerkiksi Educa 2017 -tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa. Perusopetuksen kärkihanketta voi seurata laajemminkin mm. #uusiperuskoulu-hashtagin avulla tai opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.

Osallistu oppimisympäristöjen kehittämiseen ja jaa ideasi. Uusi peruskoulu on yhteinen asiamme!

Oppimaisema.fi -sivusto

Olli Vesterinen
Kirjoittaja työskentelee Uusi peruskoulu -kärkihankkeen projektipäällikkönä opetus- ja kulttuuriministeriössä

Olli Vesterinen 2Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä fyysisten oppimisympäristöjen työryhmän, jonka toiminta on käynnistynyt. Työryhmän tarkoitus on löytää malleja tiloista, jotka tukevat uusien opetussuunnitelmien suuntaista pedagogiikkaa suomalaisissa kouluissa. Lue lisää

Kommentit (2)

3.9.2016 08:43  Markku Rimpelä  
Onnistuneet ympäristöt tehdään yhteisellä suunnittelulla perustuen toimintasuunnitelmaan.

Toimintasuunnitelma on rakennushankkeessa ratkaiseva vaihe, jossa kartoitetaan käsikirjoituksen omaisesti mitä rakennuksessa tapahtuu nyt ja tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Mitkä eri toimijoita rakennuksessa toimivat sekä minkälaisia toimintaprosesseja rakennuksessa on tarkoitus tehdä nyt ja tulevaisuudessa. Toimintasuunnitelma ottaa kantaa myös yhteistoiminnallisuuteen. Siinä puhutaan käyttäjän kieltä ja haastetaan olemassa olevia toimintatapoja.

Lisää linkistä ja etenkin luvussa 10

http://www.feg.fi/media/CookBook_Oppimisymparistot.pdf
23.9.2016 17:07  Leena Liusvaara  
Väitöstutkimuksessani tuli esille myös toinen näkökulma: heikko fyysinen oppimisympäristö tuo esille opettajan pedagogisia innovaatioita paremmin . Opettajan hallinnan tunne on yhteydessä pedagogisen hyvinvoinnin kokemukseen, joka voi heiketä erityisesti oppimisympäristön nopean heikkenemisen myötä.

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kahdeksan miinus yksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .