27.6.2016

Johtamisen teot

Blogikirjoitus 27.6.2016

Aija RinkinenJohtaminen opetustoimessa on ammattitaitoa vaativaa, määrätietoista ja tinkimätöntä työtä. Jokainen kantaa vastuunsa työyhteisön jäsenenä, johtaja on kuitenkin se joka pitää langat käsissään.

Opetushallituksen järjestämässä Johtamisen Foorumissa 6.-7.6.2016 tarkasteltiin johtamista eri näkökulmista. Foorumin toisena päivänä pohdittiin johtamisen tekojen merkitystä perusopetuksessa. Vilkkaasti soljuneesta keskustelusta nousivat esiin seuraavat teemat.

Vastuun rinnalla vapaus

Johtaja vastaa strategian luomisesta, tavoitteiden ja välietappien asettamisesta sekä toiminnan organisoinnista. Hän konkretisoi, priorisoi ja muuttaa suuntaa tarvittaessa. Hyvin johdetussa organisaatiossa tieto kulkee ja kaikki tietävät mitä tehdään, miksi ja miten. Tulevaisuuden johtaminen on jaettua ja osallistavaa - tehtäviä delegoidaan ja vastuuta jaetaan. Vastuun rinnalla kulkee vapaus ja luottamus.

Johtaja tekee parhaansa turvatakseen organisaationsa toiminnan resursoinnin. Taloustilanne on tiukka, mutta resurssit nähdään kuitenkin paljon laajempana asiana kuin raha. Myös henkilöstö, osaaminen ja aika ovat keskeisiä resursseja koulun arjessa. Johtajat miettivätkin resurssien uudella tavalla jakamista, priorisoimista sekä vähenevien eurojen kohdentamista oikein.

Tulevaisuuden taitoja kehittävässä koulussa asioita ei tehdä yksin vaan yhdessä. Yhteistyö on laajaa, mukana ovat henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa lisäksi myös muut koulut sekä keskeiset kuntaorganisaation, alueen sekä koko ympäröivän yhteiskunnan toimijat. Rakenteet mahdollistavat yhteistyön, uuden toimintakulttuurin sekä erilaisten työtapojen ja pedagogiikan toteuttamiseen. Rakenteet tukevat oppilaslähtöistä toimintatapaa ja oppimisympäristöjen uudentyyppistä käyttöä.

Väsymätöntä keskustelua

Toimintakulttuurin uudistuminen, koulutuksen muutokset sekä yhteinen suunnittelu tarvitsevat toteutuakseen runsaasti yhteistä keskustelua. Keskustelu on jatkuvaa, uupumatonta ja perusteellista. Keskustelun pohjalta syntyy ymmärrys ja yhteinen tulkinta. Johtaja luo aikaa keskusteluille, mutta hän luo aikaa myös koulupäivän sisään esimerkiksi uuden opetussuunnitelman mukaiselle laaja-alaiselle ja monialaiselle oppimiselle sekä liikunnan ja toiminnallisuuden lisäämiselle. Tämä voi toteutua vaikkapa erilaisten lukujärjestysteknisten tai ryhmittelyyn liittyvien ratkaisujen kautta.

Osaamisen kehittäminen on jokaisen työyhteisön jäsenen oikeus, mutta myös jokaisen opetusalan ammattilaisen velvollisuus. Johtaja huolehtii henkilöstönsä jatkuvasta ja suunnitelmallisesta osaamisen kehittämisestä. Henkilökohtaista kehittymistä suunnitellaan ja ohjataan, jokaiselle laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Myös johtajien koulutuksesta huolehditaan, esimieskoulutus on säännöllistä.

Virheistä syntyy viisautta

Perinteisten koulutusten rinnalla käytetään erilaisia yhteisöllisen oppimisen menetelmiä sekä osaamisen jakamista. Oppimista tapahtuu myös tekemisen kautta, johtaja tukee kokeiluja ja innostaa niihin. Syntyneitä kokemuksia analysoidaan sekä mietitään jatkotoimia, mutta myös epäonnistutaan ja opitaan virheistä.

Johtajan omalla esimerkillä on tärkeä rooli. Johtaja innostaa, on positiivinen sekä muutosmyönteinen. Johtaja kiittää, antaa palautetta, motivoi ja palkitsee. Johtaja ymmärtää, että tunteet kuuluvat johtamiseen. Hyvin johdetussa työyhteisössä läikkyvät ilo, arvostus, avoimuus, innostus, kärsivällisyys, luottamus, läpinäkyvyys, nöyryys, rohkeus, uskallus, vastuullisuus ja ymmärrys.

Hyvää kesää ja ansaittua lomaa kaikille opetustoimen johtotehtävissä toimiville – työnne on tärkeää, haasteellista ja arvokasta!

Aija Rinkinen
opetusneuvos, Opetushallitus

Johtaminen opetustoimessa on ammattitaitoa vaativaa, määrätietoista ja tinkimätöntä työtä. Jokainen kantaa vastuunsa työyhteisön jäsenenä, johtaja on kuitenkin se joka pitää langat käsissään. Lue lisää

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on kaksi miinus kaksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .