10.8.2016

Uusi opetussuunnitelma haastaa opettajuuden muutokseen

Blogikirjoitus 8.8.2016

Anneli RautiainenOlemme jännittävän hetken kynnyksellä. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otetaan käyttöön lukuvuoden alkaessa. Vuosien työ kansallisesti, kunnallisesti ja koulukohtaisesti on saatu päätökseen. Toisaalta, nyt vasta kaikki alkaa. On aika lähteä toteuttamaan opsia.

Uusissa opetussuunnitelman perusteissa on vahva ote tulevaisuuteen. Laaja-alaisen osaamisen kautta oppilaat kasvavat ihmisenä ja yhteiskunnan kansalaisina. Samalla heille kehittyy tulevaisuudessa tarvittavat taidot. Ajattelu ja oppimaan oppiminen tukevat oppilaan luovaa ja tutkivaa työskentelyä.

Tietoa jaetaan maailmassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tieto löydetään sekunneissa. Toisaalta oppiminen on myös pitkäjänteistä puurtamista. Monilukutaito kehittää tiedon hankkimisen, muokkaamisen, tuottamisen ja arvioimisen taitoja. Digitaalinen osaaminen on osa monilukutaitoa. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään kaikessa oppimisessa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppimiskäsitys vahvistaa oppilaan aktiivista toimijuutta. Oppilas asettaa tavoitteita, ratkaisee ongelmia ja arvioi oppimistaan tavoitteiden pohjalta. Oppilaan tunteet, kokemukset, kiinnostuksen kohteet, vuorovaikutus ja oppiminen toisten kanssa luovat pohjan oppimiselle. Arvostus ja itsetuntemus luovat motivaatiota ja vahvistavat myönteistä minäkuvaa. Opettajan tehtävänä on opettaa ja kasvattaa oppilaita elinikäisiksi oppijoiksi ottaen huomioon kunkin oppilaan yksilöllisen tavan oppia.

Jokaisella oppilaalla pitää olla mahdollisuus monialaiseen oppimiskokonaisuuteen, jossa poikkitieteellisesti eri oppiaineita yhdistäen tutkivan oppimisen kautta opitaan oppilaalle tärkeistä mielenkiinnon kohteista. Tämä edellyttää yhteisopettajuutta, eikä ainoastaan opettajien yhteistyötä.

Yhteisopettajuudessa on kyse opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista yhdessä. Yhteisopettajuus vaatii asenteiden, ajattelun ja toiminnan muutosta yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen. Se on prosessi, johon opettajat lähtevät mukaan ja oppivat toimimaan yhdessä. Kun yhteisopettajuudesta tulee luonteva osa opettajien työtä arjessa, kouluista muodostuu oppivia yhteisöjä.

On ollut mielenkiintoista kuunnella opettajien keskustelua ja kertomuksia oman koulun ja oppimisen kehittämisestä Majakka-verkostossa. Puolentoista vuoden aikana kehittäjäopettajien kieli on muuttunut. He ovat ottaneet omistajuuden uuteen pedagogiikkaan ja kehittämiseen kokeilemalla, keskustelemalla ja yhdessä oppien. Onnistumisen kokemukset vahvistavat suunnan ottamista ja auttavat löytämään oikean itselle sopivan tavan toteuttaa opettajuutta ja oppimista.

Kuten opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo videossa uudesta peruskoulun opetussuunnitelmasta, ”Uusi peruskoulu on ennen kaikkea oppimisen iloa, sellaista elämänmittaista uteliaisuutta, halua, kykyä, taitoa ja innostusta oppia uutta. Uusi peruskoulu tehdään vahvasti yhdessä, ja siihen tarvitaan mukaan oppilaat, opettajat ja vanhemmat, ihan kaikki.”

Hyvää lukuvuotta. Iloisia oppimisen hetkiä ja oivalluksia uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa!

Anneli Rautiainen
Opetusneuvos, Opetushallitus

Anneli RautiainenOpettajan tehtävänä on opettaa ja kasvattaa oppilaita elinikäisiksi oppijoiksi ottaen huomioon kunkin oppilaan yksilöllisen tavan oppia. Lue lisää

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:  
Kommentti:  
Varmistus: Paljonko on neljä plus neljä?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.

Blogin kommentointi

Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy blogikirjoituksen aiheeseen.

Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua. Tarkistaminen ja julkaisu tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan joko sellaisenaan tai jätetään julkaisematta, kommentteja ei muokata. Julkaisun jälkeen kommentit listautuvat blogikirjoituksen alle aikajärjestyksessä.

Julkaisemme asialliset kommentit, jotka eivät riko lakia eivätkä hyviä tapoja. Kommenteissa ei saa esimerkiksi:

  • esittää rasistisia tai asiattomia kommentteja
  • yllyttää väkivaltaan tai rikokseen
  • esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia
  • julkaista toisen yksityisyyttä koskevia tietoja
  • julkaista tekijänoikeuksin suojattua materiaalia
  • linkittää muualla verkossa aineistoon, joka ei tue keskustelun aihetta tai on muuten asiaton
  • markkinoida tai mainostaa
  • massapostittaa puheenvuoroja tai lausuntoja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista. Sivuston ylläpidosta ja kommenttien tarkistuksesta vastaa Opetushallituksen viestintä .