30.1.2015

Näyttötutkintojärjestelmä - osaamisperustaisuuden tiennäyttäjä

Spektrin artikkeli

Näyttötutkintojärjestelmä on ollut osaamisperustainen järjestelmä aina vuodesta 1994 alkaen. Tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa riippumatta siitä, onko osaaminen hankittu koulutuksessa, työssä tai muulla tavoin.

Näyttötutkintoina on suoritettu vuosina 1994 – 2013 yhteensä 418 699 perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa. Vuosittain koko tutkinnon suorittaa noin 35 000 henkeä ja tutkinnon osia noin 24 000 henkeä. Näyttötutkintojärjestelmän piirissä on vuoden 2014 loppuun mennessä ollut yhteensä lähes 700 000 henkilöä, joten järjestelmän voidaan katsoa vakiinnuttaneen asemansa aikuisten osaamisen uudistamisen ja päivittämisen välineenä.

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta uudistuu samanaikaisesti ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain kanssa 1.8.2015 lukien. Näyttötutkintoina suoritettavien ammatillisten perustutkintojen osalta on keskeistä huomata, että elokuun alussa voimaan tulevat ammatillisten perustutkintojen perusteet kumoavat kaikki aiemmat vastaavat perusteet. Näin ollen perustutkintoa näyttötutkintona suorittava henkilö siirtyy suorittamaan tutkintonsa loppuun uusien perusteiden mukaisesti. Tällä voi olla vaikutusta kunkin opiskelijan henkilökohtaistamista koskevaan asiakirjaan, joka tulee tarvittaessa päivittää uusien perusteiden mukaiseksi.

Lakiuudistuksella on myös vaikutusta näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien toimintaan. Tarvittaessa näyttötutkintojen järjestämissopimukset ja näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmat tulee ammatillisten perustutkintojen osalta päivittää uusien perusteiden mukaisiksi. Osaamispisteitä ei näyttötutkintojärjestelmässä oteta käyttöön.

Arviointia koskevat säännökset muuttuvat myös 1.8.2015 alkaen. Näyttötutkintoihin valmistavassa koulutuksessa arvioidaan oppimista, mutta sitä ei arvioida arviointiasteikoilla. Tutkintotilaisuuksissa osoitettu osaaminen sen sijaan arvioidaan perustutkinnoissa asteikolla 1 – 3 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa asteikolla hyväksytty – hylätty.

Uudistuva lainsäädäntö koskettaa myös ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteita. Opetushallitus päivittää kaikki em. tutkinnot 1.8.2018 mennessä siten, että tutkintoihin sisältyy aina sekä pakollisia tutkinnon osia että valinnaisuutta. Tärkeä tavoite on myös tutkintorakenteen kehittäminen siten, että se muodostaa työelämälle ja tutkintoa suorittaville nykyistä selkeämmän kokonaisuuden.

Lainsäädäntömuutos sisältää muutoksen myös henkilökohtaistamisen osalta. Vastedes siitä määrätään asetuksessa, ja Opetushallituksen määräys henkilökohtaistamisesta kumoutuu elokuun alusta lukien.

Kaikki edellä kerrottu vaikuttaa myös Opetushallituksen ohjeisiin ja määräyksiin. Näyttötutkinto-opas, Arvioinnin opas ja todistusmääräys uudistetaan kevään aikana, jotta tarvittavat ohjeistukset ovat kunnossa elokuun alkuun mennessä. Jatkossa em. asiakirjoja uudistettaneen myös vuonna 2016, kun parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ovat ammatillista aikuiskoulutusta, koulutuksen järjestäjäverkkoa ja ammatillisen koulutuksen rahoitusta koskevat lakiesitykset.

Edellä luetellut lakimuutokset vaikuttavat myös Opetushallituksen AITU-, AIPAL- ja Osaan.fi -tietojärjestelmien kehittämiseen. Osana AITU – järjestelmän kehittämistä on jo avattu Näyttötutkintohaku -palvelu, josta löytyvät tiedot näyttötutkinnoista, tutkintotoimikunnista ja näyttötutkinnon järjestäjistä.

Näyttötutkinnot

Näyttötutkintohaku –palvelu

KUVA: Olli Häkämies

Lisätietoja Opetushallituksessa:
Yksikön päällikkö, opetusneuvos Seppo Hyppönen, puh. 029 533 1071

AmmattikoulutusNäyttötutkintojärjestelmä on ollut osaamisperustainen järjestelmä aina vuodesta 1994 alkaen. Tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuuksissa riippumatta siitä, onko osaaminen hankittu koulutuksessa, työssä tai muulla tavoin. Lue lisää / Läs mera

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

Sähköpostiosoite: