30.1.2015

Nilkuttava aapiskukko tuen tarpeessa

Koulutuksen tasa-arvo vaarassa, oppimisen taso laskussa, kehittämisresurssit eriytymässä, osaaminen epäkuranttia… Huolenaiheita riitti, kun aapiskukko ontui lavalle evästämään päättäjien kyselytuntia Educa-messujen alkajaisiksi 23.1. Helsingin Messukeskuksessa.

Opetusministeri Krista Kiuru oli erityisen huolissaan koulutoimen resurssien vähenemisestä. - Opetuksen taso on meillä jäämässä muita maita jälkeen. Olemme pysähtymässä paikoillemme samalla kun muut kilpailevat osaamista synnyttämällä, tulkitsi ministeri ajan merkkejä.

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä piti resurssileikkauksia todella huolestuttavina. - Ne eivät voi olla vaikuttamatta oppituntien määrään ja kuntien välisten erojen kasvuun, pääjohtaja arvioi. Pitkälä heitti kuitenkin myös pohdittavaksi, onko kaikki sittenkään kiinni rahasta - vai myös asenteesta: - Vältelläänkö suomalaisessa koulussa henkistä ponnistelua ja uskaltautumista oman mukavuusalueen ulkopuolelle?

Kun kyselytunnin nuoret juontajat Maiju Laurila Soolista, Tatu Koivisto Lukiolaisten liitosta ja Musa Jallow SAKKI ry:stä asettivat kysymyksen, ohjaavatko koulutuksen kehittämistä yhteiskunnan tarpeet vai nuorten omat toiveet, keskustelu kääntyi normiohjaukseen. Opetusministeri puolusti ryhmäkokojen pienentämistä: sillä on saatu hyvää aikaan niin kauan kuin siihen on satsattu rahaa. Resurssien leikkaaminen suurentaisi ryhmäkokoja uudestaan.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen toi esiin, että vaikka normit eivät olekaan suosittuja, koordinaatio ja ohjaus paikallistasolla voi vaatia lainsäädännön kiristämistä. Luukkainen kuitenkin toivoi, että paikallisten päättäjien arvovalintoihin voitaisiin vaikuttaa ajoissa, ennen päätymistä kaikkien kannalta hyödyttömiin lomautuksiin. Päättäjät olivat yhtä mieltä siitä, että lyhyilläkin lomautuksilla on pitkät jäljet ja laajat heijastusvaikutukset.

Nuorille tärkeitä kysymyksiä olivat työssä oppiminen ja lukion saavutettavuus. Opetusministeri Kiuru epäili, että kaikkea ei opita työpaikalla eikä kenestä tahansa ole ammatin opettajaksi. Pääjohtaja Pitkälä piti tärkeänä, että ammatin oppiminen on työelämälähtöistä ja osaamisperustaista. Koulutuksen työelämäjaksot olisi joka tapauksessa saatava nykyistä toimivammiksi.

Lukiokoulutuksen asema lähipalveluna on puheenjohtaja Luukkaisen mielestä väistämättä murenemassa. Jos lukiolta viedään rahat, myös toimipisteet vähenevät. Pääjohtaja Pitkälä näkee tulevaisuudessa harvempia ja suurempia toimipisteitä, mutta myös kehittyviä etäopetuksen malleja ja enemmän yhteistyötä lukion ja perusopetuksen kesken. Ministeri Kiurun visiossa lukio-opetuksen järjestäjät vähenevät mutta toimintayksiköt säilyvät. Puheenjohtaja Luukkainen ennakoi uudenlaisia lukion ja peruskoulun yhdistelmiä.

Ministeri, pääjohtaja ja puheenjohtaja olivat pitkälle samaa mieltä siitä, että 16-vuotiaalta on kohtuutonta vaatia kypsää päätöksentekoa. Suurten tulevaisuuden ratkaisujen teko on tuossa ikävaiheessa monelle nuorelle ylivoimaista. Olisi mieluummin tuettava nuoren kasvuprosessia kuin vaadittava aikuistumista liian varhain.

Toistuvasti esitetty vakioresepti opetustoimen ongelmiin on opettajankoulutus. Olli Luukkaisen mielestä opettajankouluttajia kuitenkin ”kurmootetaan” liikaa. Opettajankoulutus ei saa taantua kirjekursseiksi, vaan siihen tarvitaan kattava kehittämisohjelma. Myös ministeri Kiuru korosti täydennyskoulutuksen merkitystä opettajien uudistumiskyvyn ja uusimman pedagogiikan edistämisessä; koulutuslaitokset olisi innostettava kehittäjäopettajien kouluttamiseen. Opettajien tärkeimmät ominaisuudet tunnistettiin kyselytunnin päätteeksi epäröimättä: niitä ovat myötäeläminen, inhimillisyys ja osaaminen.

Tuhti paketti ops-perusteita

Opetushallituksessa saatiin loppuvuodesta 2014 valmiiksi monivuotinen opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden uudistustyö. Vuoden vaihteessa ops-tuoteperhe laajeni esiopetuksen opetussuunnitelman perusteilla ja lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisprosessi saatiin käyntiin. Vuosi 2015 tulee olemaan työntäyteistä aikaa niin yleissivistävän kuin ammatillisen koulutuksen kentällä, kun paikallisia opetussuunnitelmia työstetään ja ammattikoulutusta tahdistetaan uusien perusteiden ja määräysten mukaiseksi.

Opetushallituksen Educa-messutarjonta keskittyi tänä vuonna OPS2016- ja Ampe-tunnusten alle. Ops-perusteita ja tutkintojen perusteita esiteltiin asiantuntijavoimin niin messuosastolla, seminaareissa kuin ruotsinkielisten näytteilleasettajien yhteisillä foorumeilla.

Educa 2015 -messujen keskeinen aineisto on nyt koottuna vuoden 2015 ensimmäiseen temaattiseen Spektri-uutiskirjeeseen. Toivomme sen vastaavan Opetushallituksen asiakkaiden akuuttiin tiedontarpeeseen ja auttavan lukijoita pysyttelemään mukana näiden aihepiirien tietovirroissa.

TEKSTI: Hannu Ylilehto
KUVAT: Mirva Hosio

Educa 2015, AapiskukkoKoulutuksen tasa-arvo vaarassa, oppimisen taso laskussa, kehittämisresurssit eriytymässä, osaaminen epäkuranttia… Huolenaiheita riitti, kun aapiskukko ontui lavalle evästämään päättäjien kyselytuntia Educa-messujen alkajaisiksi 23.1. Helsingin Messukeskuksessa. Lue lisää / Läs mera

 

Tilaa uutiskirje! / Prenumerera på nyhetsbrevet!

Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.,Spektri-uutiskirje esittelee Opetushallituksen toimintaa, keskeisiä hankkeita ja painopistealueita.

Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning. ,Nyhetsbrevet innehåller information om Utbildningsstyrelsens verksamhet, viktiga projekt och aktuella frågor som har att göra med utbildning.

Sähköpostiosoite: