22.12.2016

Erityisavustukset kielten opiskelun kehittämiseen haettavina

Verkkouutinen 22.12.2016

Opetushallitus on käynnistänyt perusopetuksen järjestäjille avustushaun kieltenopiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen tähtääviin kehittämishankkeisiin. Haku on auki 22.12.2016-13.2.2017.

Haku liittyy Uusi peruskoulu -ohjelman kieltenopetusta koskevaan kokeiluun.

Hankkeiden kautta haetaan alueellisia tai paikallisia malleja, toimintatapoja ja uudenlaisia rakenteita kielten opetukseen. Tavoitteena on varhentaa tällä hetkellä tarjottavien kielten opetusta tai lisätä kielivalikoimaa. Hankkeiden toivotaan kohdistuvan kieliin, joita opiskellaan harvemmin. Hankkeiden kautta etsitään myös keinoja varmistaa opetuksen järjestäjien kieliohjelmissa tarjolla olevien kielten opiskelun käynnistyminen tai paikkakunnalla aikaisemmin opiskeltujen kielten opiskelun aktivoiminen.

Avustusta voivat hakea perusopetuksen järjestäjät, perusopetuksen järjestäjien muodostamat alueelliset verkostot tai perusopetuksen järjestäjien koordinoimat verkostot, joissa on mukana varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjiä.

Avustusta voidaan kohdentaa myös muuhun kieltenopetuksen pedagogiseen kehittämiseen. Hankkeiden avulla syvennetään opettajien ja koulu- tai varhaiskasvatusyhteisöjen osaamista kielikasvattajina, varhaisen kielenoppimisen tukijoina sekä monikielisen, kulttuurisesti moninaisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentajina. Hankkeissa lisätään tietoa kielen merkityksestä kaiken oppimisen perustana. Samalla vahvistetaan lasten ja nuorten motivaatiota opiskella useampia kieliä ja sitoutua pitkäjänteiseen kieltenopiskeluun.

Avustuksilla kannustetaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja kehittämiseen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden, varhaiskasvatussuunnitelman tai esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Hankkeesta saatuja kokemuksia ja tietoa hyödynnetään erityisesti varhennetun kielten opiskelun kehittämiseksi jatkossa. Hankeavustusta saavien joukosta valitaan pienempi joukko opetuksen järjestäjiä, joita pyydetään osallistumaan seurantatutkimukseen. Tutkimuksella pyritään selvittämään lasten oppimista ja motivaatiota sekä opettajien ja vanhempien näkemyksiä ja kokemuksia kokeiluun osallistumisesta.

Avustushaku verkossa

Lisätietoja Opetushallituksessa:

Opetusneuvos Anu Halvari, 029 533 1277
Opetusneuvos Annamari Kajasto, 029 533 1596
Opetusneuvos Paula Mattila, 029 533 1144
Erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen (varhaiskasvatus ja esiopetus), 029 533 1525
Undervisningsråd Yvonne Nummela (småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning) 029 533 1523

Tiedustelut ensisijaisesti sähköpostitse:

Opetushallitus on käynnistänyt perusopetuksen järjestäjille avustushaun kieltenopiskelun varhentamiseen, kehittämiseen ja lisäämiseen tähtääviin kehittämishankkeisiin. Haku on auki 22.12.2016-13.2.2017.

 

FacebookTwitterYouTube