19.12.2016

Luonnontieteitä opetetaan Suomessa enemmän kuin muissa OECD-maissa

Verkkouutinen 19.12.2016

Vuoden 2015 PISA- tutkimuksessa pääpaino oli luonnontieteissä. Myös lukutaidon ja matematiikan arvioinnit olivat mukana mutta suppeammilla tehtävillä kuin luonnontieteissä.

Suomi menestyi hyvin kansainvälisessä vertailussa, vaikka pisteet laskivatkin edelliseen PISA-tutkimukseen verrattuna. Suomessa fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon oppiaineet vastaavat Pisa-tutkimuksen luonnontieteiden kokonaisuutta.

OECD:n Education at a glance 2016 –julkaisu määrittelee luonnontieteet hieman eri tavoin; luonnontieteiden ryhmään kuuluvat fysiikka, kemia, biologia ja terveystieto mutta maantieto on rajattu tämän ryhmän ulkopuolelle. Tämän määritelmän mukaisia luonnontieteitä opiskellaan OECD-maissa vaihtelevia määriä; osuus kaikista pakollisista oppiaineista vaihtelee ’alakouluissa’ 4 – 13 ja ’yläkouluissa’ 8 – 12 prosentin välillä. Eniten luonnontieteitä yläkouluissa opiskellaan hyvin Pisassa menestyneessä Virossa.

Suomessa luonnontieteiden oppituntien osuus kaikista pakollisista oppiaineista on korkeampi kuin OECD-maissa keskimäärin.

Luonnontieteiden osuus kaikista pakollisista oppiaineista
luonnontieteet ’alakoulut’ % luonnontieteet ’yläkoulut’ %
ISCED 1 ISCED 2
OECD keskiarvo 7 11
Suomi 11 16

Lähde: Education at a glance 2016

Luonnontieteiden osuus ’alakouluissa’ on Suomessa 11 prosenttia kun OECD-maiden keskiarvo on seitsemän prosenttia. ’Yläkoulussa’ luonnontieteiden opetuksen osuus nousee 11 prosenttiin, Suomessa 16 prosenttiin.

Suomessa äidinkielen opetuksen osuus OECD-maiden vähäisintä

Suomi menestyi hyvin PISA-testin lukutaito-osuudessa. Huomionarvoista on, että lukutaitoon, Suomessa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen, käytettyjen oppituntien osuus kaikista pakollisista oppiaineista Suomen ’yläkouluissa’ on yksi OECD maiden alhaisimmista; 12 prosenttia opetuksesta.

Lukutaidon osuus kaikista pakollisista oppiaineista
lukutaito ’alakoulut’ % lukutaito ’yläkoulut’ %
ISCED 1 ISCED 2
OECD keskiarvo 22 14
Suomi 24 12

Lähde: Education at a glance 2016

Enimmillään lukutaitoa opetettiin OECD-maiden ’yläkouluissa’ 26 prosenttia oppiaineiden kokonaismäärästä. OECD-maiden ’alakouluissa’ lukutaidon osuus vaihteli 20 – 37 prosentin välillä.

Oppiaineiden suhteellinen osuus ‘alakoulussa’ (2016)

Lähde: Education at a Glance

PISA 2015

Vuoden 2015 PISA- tutkimuksessa pääpaino oli luonnontieteissä. Myös lukutaidon ja matematiikan arvioinnit olivat mukana mutta suppeammilla tehtävillä kuin luonnontieteissä.

 

FacebookTwitterYouTube