5.4.2017

Rakentavaa vuorovaikutusta -julkaisu koulujen demokratiakasvatuksen tueksi

Verkkouutinen 5.4.2017

Opetushallitus on tuottanut verkkojulkaisun Rakentavaa vuorovaikutusta, joka on tarkoitettu oppaaksi demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen sekä vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn kouluissa.

Julkaisu antaa asiantuntijoiden keräämää taustatietoa ja aineistoa oppilaitten kanssa työskentelyyn. Kirjoittajat avaavat erilaisia tulokulmia koulussa käytävän vuorovaikutuksen kehittämiseen kuulevaan, kuuntelevaan ja mielipiteitä perustelevaan suuntaan.

Vihapuhe, rasismi ja jopa väkivaltainen ääriliikehdintä on lisääntynyt eri puolilla Eurooppaa. Koulu voi tehdä paljon lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hyvä itsetunto, yhteisöön kuulumisen tunne ja kokemus aidoista vaikuttamismahdollisuuksista suojaavat syrjäytymiseltä.

Koulun tehtävä on opettaa demokraattisen kansalaisuuden keskeisiä osaamistekijöitä, kuten avointa mieltä, uteliaisuutta, halua ymmärtää toista, kulttuurien välistä ymmärrystä sekä demokraattisen väittelyn ja rauhanomaisen konfliktinratkaisun taitoja. Kriittisen ajattelun taidot ovat keskeisiä. Lasten ja nuorten on tärkeä oppia arvioimaan ja kehittämään esitettyjen näkemysten ja todisteiden taustoja ja ratkaisujen puolueettomuutta ja kestävyyttä. Tähän he tarvitsevat koulun aikuisten jatkuvaa mallia ja paljon tilaa käsitellä asioita yhdessä.

Verkkojulkaisu sisältää kotimaisia asiantuntija-artikkeleita, linkkejä lähdeaineistoihin ja hyviin käytänteisiin sekä käännösmateriaalia Euroopan neuvoston ja Unescon tuottamista oppaista. Julkaisu tarjoaa opettajan tueksi ajatuksia etiikasta, ihmisoikeuksista, demokratiakompetensseista, osallisuuden vahvistamisesta, sovittelusta sekä koulun ja poliisin yhteistyöstä. Keskeisenä on ajatus siitä, että koulussa tulee oppia keskustelemaan rakentavasti, kriittisesti ja toisia kunnioittaen myös vaikeista ja kiistanalaisista kysymyksistä. Koulun tulee olla turvallinen paikka, jossa jokainen kouluyhteisön jäsen kokee olevansa arvostettu ja kykenevänsä vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Julkaisulle on tulossa jatko-osa myöhemmin keväällä. Alkamassa on myös julkaisussa esiteltyjen aineistojen pohjalta työskentelevä yhteispohjoismainen projekti, jossa on mukana suomalaisiakin kouluja.

Julkaisu verkossa

Lisätietoja:
opetusneuvos Satu Elo,
opetusneuvos Paula Mattila,
opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä,

Opetushallitus on tuottanut verkkojulkaisun Rakentavaa vuorovaikutusta, joka on tarkoitettu oppaaksi demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen sekä vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn kouluissa.

 

FacebookTwitterYouTube