13.12.2016

Verkkokysely taiteen perusopetuksen ops-luonnoksista

Verkkouutinen 13.12.2016

Opetushallitus avaa 15.12.2016 verkkokyselyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista. Vastausaikaa on 9.1.2017 saakka.

Opetushallitus valmistelee taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2018. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Valmistelutyötä ohjaa ohjausryhmä, ja taiteenalakohtaisia osuuksia on ollut valmistelemassa seitsemän työryhmää. Työn tukena on käytetty myös verkkokyselystä maaliskuussa 2016 saatua palautetta. Nyt julkaistava luonnos on työversio tämänhetkisestä valmistelutilanteesta.

Opetushallitus kutsuu taiteen perusopetuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, rehtoreita, opettajia, oppilaita, huoltajia sekä muita taiteen perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneita tahoja ja kansalaisia vastaamaan avoimeen verkkokyselyyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä. Avoin verkkokysely aukeaa 15.12.2016 klo 12 ja sulkeutuu 9.1.2017 klo 16.15.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnos ja kysely (julkaistaan 15.12.2016)

Lisätietoja:
johtaja Jorma Kauppinen, puh. 029 533 1091
opetusneuvos Tiina Tähkä, puh. 029 533 1331
erityisasiantuntija Jan Hellgren (ruotsinkielinen koulutus), puh. 029 533 1063

Opetushallitus avaa 15.12.2016 verkkokyselyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista. Vastausaikaa on 9.1.2017 saakka.

 

FacebookTwitterYouTube