Aktuellt

 • 19.4.2018Webbnyhet

  Över två tusen tutorlärare i grundskolorna

  I de finländska grundskolorna arbetar över två tusen tutorlärare för att stöda den nya pedagogiken och främja digitaliseringen. Verksamheten finansieras främst med statsunderstöd. Enligt Utbildningsstyrelsens förfrågan till utbildningsanordnarna har tutorlärarverksamheten haft positiva effekter.

 • 17.4.2018Meddelande

  Språkundervisningen inleds framöver redan i första klass – 4,3 miljoner i statsunderstöd har delats ut

  Förändringen gäller barn som börjar skolan 2019. Utbildningsstyrelsen har beviljat statsunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Med statsunderstöden utvecklas verksamhetsmodeller för språkundervisning inom den inledande undervisningen.

 • 17.4.2018Webbnyhet

  Skolor och läroanstalter främjar hållbar utveckling

  Utbildningsstyrelsen gör skolorna delaktiga i handlingsprogrammet för hållbar utveckling under 2018. På Agenda2030-frukostmötena, som avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik arrangerar i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Åbo och Kuopio tas idéer fram för hållbara verksamhetssätt som lämpar sig för skolans vardag. Ett mål är att åstadkomma fler skolvisa samhällsåtaganden.

 • 16.4.2018Webbnyhet

  De bästa finländska eTwinningprojekten belönades - båda vinnarna från Lappland

  Gymnasiet Ylitornion yhteiskoulun lukio och Putaan koulu i Torneå har belönats för de bästa finländska eTwinningprojekten. Teman för projekten var Epics i Europe och Our Forests – Our future. Vinnarna belönades på ITK-dagarna i Tavastehus den 12 april 2018.

 • 13.4.2018Meddelande

  Är kulturell mångfald inspirerande eller oroväckande? Stor variation i ungas attityder – lärarnas kompetens behöver stärkas

  Kön, modersmål och utbildningsbakgrund påverkar hur toleranta unga är och hur de upplever kulturell mångfald. I två färska utredningar presenteras rådande attityder bland unga samt lärarnas kompetensbehov i fråga om kulturell mångfald.

 • 12.4.2018Webbnyhet

  Fyra finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

  Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för första gången fått en egen titel. Havukosken koulu i Vanda, Kärpäsen koulu i Lahtis, Ylitornion yhteiskoulun lukio och Lapin koulutuskeskus REDU kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skolor. eTwinning är ett EU-program som för samman skolor, elever och lärare i hela Europa.

 • 11.4.2018Webbnyhet

  Ungdomsarbete löser europeiska utmaningar

  Den färska Faktaa Express-publikationen presenterar de betydande fördelarna som finländska deltagare fått från internationella utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn i Erasmus+. Även om ungdomsarbetets verksamhetsmiljöer varierar mellan länderna, är många utmaningar gemensamma. Med hjälp av internationellt samarbete har organisationerna bland annat funnit metoder för att lösa utmaningar i deras eget arbete och utvecklat verktyg för att förebygga marginalisering.

 • 9.4.2018Webbnyhet

  Månadens statistik: Finland har inga fastställda nationella kompetenskrav för lärare

  Finland är ett av nio europeiska länder, där den kompetens som lärare förutsätts ha inte har fastställts nationellt. I övriga Europa har kompetensreferensramen fastställts noggrant eller åtminstone på en grov nivå. Lärarna i Finland avviker från huvudströmningen även i att de utvärderas mycket sällan: endast 20 procent har utvärderats av någon annan än sin rektor eller kollega.

 • 6.4.2018Webbnyhet

  Tuula Åkerlund har tilldelats erkännandet lärare i romani 2018

  Utbildningsstyrelsen har tilldelat erkännandet lärare i romani för tredje gången. Valet gjordes utifrån förslag från allmänheten. Erkännandet offentliggjordes vid romernas nationaldagsseminarium den 6 april.

 • 29.3.2018Meddelande

  153 000 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

  Antalet sökande i vårens gemensamma ansökan steg med cirka 1500 från förra våren. Ungefär lika många studieplatser fanns att söka som i fjol. Inom universiteten var det flest sökande till det ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Inom yrkeshögskolorna var det flest sökande till social-, hälso- och idrottsområdet samt området för teknik och kommunikation.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube