Aktuellt

 • 16.2.2018Blogg

  Varje grundskola är den bästa skolan

  Olli-Pekka HeinonenGrundskolans uppgift är att stödja varje elev i att växa som människa och bli en ansvarsfull medborgare samt att ge de kunskaper och färdigheter som behövs i livet. Barnen som börjar skolan har ändå allt mer varierande bakgrund. Det behövs brett samarbete för att stoppa ojämlikhetsutvecklingen, skriver Olli-Pekka Heinonen. Läs mer

 • 16.2.2018Webbnyhet

  Grundskoleforumet överräckte riktlinjer för utvecklandet av grundskolan

  Grundskoleforumet, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, har ställt upp gemensamma mål och åtgärder för en jämställd grundskola. Målet är världens bästa och jämlikaste grundskola i världen. Ordförandena för forumets arbetsgrupper professor Jouni Välijärvi och Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen överräckte riktlinjerna till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen fredagen den 16 februari.

 • 13.2.2018Blogg

  Nätverksdjurens paradis?

  Kirsi TarkkaI dagens värld av nätverk kan man plötsligt upptäcka att ens kalender har fyllts med olika nätverksträffar. Det är trevligt att träffa kolleger och få inspiration av varandra. Om träffarna ändå inte ger något att ta med sig hem eller om kopplingen till det egna arbetet börjar bli oklar är det dags att stanna upp en stund, skriver specialsakkunnig Kirsi Tarkka. Läs mer • 12.2.2018Webbnyhet

  Den nya lagen om småbarnspedagogik har skickats på remiss – betonar barnets väl och personalens utbildningsnivå

  Den nya lagen stärker småbarnspedagogikens kvalitet genom att höja personalens utbildningsnivå och genom att precisera yrkesbeteckningarna Barnets väl står starkare än tidigare i fokus för lagutkastet.

 • 12.2.2018Webbnyhet

  Arbetslivskommissionernas verksamhet har kommit igång

  Utbildningsstyrelsen har tillsatt 39 arbetslivskommissioner som har i uppgift att för sin del säkerställa kvaliteten på yrkesutbildningen och delta i utvecklingen av yrkesutbildningens examensstruktur, examina och examensgrunder. I alla kommissioner finns företrädare för undervisningssektorn och arbetslivet. Medlemmarna har valts utgående från arbetslivsorganisationernas förslag och en öppen medlemsansökan.

 • 8.2.2018Webbnyhet

  Uppgifter om studieprestationer och studierätt samlas på ett ställe - tjänsten byggs stegvis men kan testas redan nu

  Koski-projektet gör det möjligt att se sina examina och studieprestationer på ett och samma ställe. Redan nu kommer man åt sina egna uppgifter, men de egentliga funktionerna tas i bruk senare under våren som en del av tjänsten Min Studieinfo.

 • 2.2.2018Webbnyhet

  Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen bjuder in till att fira samernas nationaldag!

  Samernas nationaldag firas den 6 februari. Festdagen är fortfarande rätt ung, den skrevs in i den finländska almanackan år 2004. Beslutet om nationaldagen fattades ändå redan 1992 och festdagens rötter sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden, till år 1917.

 • 1.2.2018Webbnyhet

  Månadens statistik: Befolkningens åldersstruktur och utbildningsnivå

  År 2016 hade 71,4 % av befolkningen som fyllt 15 år avlagt en examen efter den grundläggande utbildningen. Det största antalet avlagda examina var inom yrkesutbildningen på andra stadiet.

 • 1.2.2018Webbnyhet

  Motion under skoldagen har många positiva effekter på lärandet

  Under de senaste åren har det kommit mycket ny forskningsinformation om vilka effekter motion under skoldagen har på inlärningen. Forskningscentret LIKES och Utbildningsstyrelsen har gett ut en översikt som presenterar undersökningar om temat som publicerats i vetenskapliga tidskrifter under 1990–2016. Gemensamt för undersökningarna är att motion under skoldagen har många positiva effekter på barnens inlärning och inlärningsresultat.

 • 31.1.2018Meddelande

  Tidigareläggningen av språkundervisningen framskrider – ansökan om utvecklingsbidrag på 4,3 miljoner euro inleds

  Utbildningsstyrelsen har utlyst specialunderstöd för tidigareläggning av språkstudierna för läsåret 2018–2019. Med understödet säkerställs att utvecklingsprojekten inom språkundervisningen som inleddes 2017 kan fortsätta och därtill möjliggörs nya projekt.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube