Utbildningsstyrelsens blogg

Ett nytt år med en ny logo

2.1.2017
Olli-Pekka HeinonenI Utbildningsstyrelsens nya logo kan vi se hur två band ur det förflutna flätas samman till ett starkare och mera elastiskt band. Banden bildar en boll som symboliserar ämbetsverkets roll som en global aktör såväl inom internationalisering som inom utbildning. Läs mer

Den grundläggande utbildningen för vuxna förnyas

22.12.2016
Riksdagen har nyligen godkänt en ändring av lagen om grundläggande utbildning. Ändringen gäller grundläggande utbildning för personer som inte längre är läropliktiga. För närvarande har över 90 procent av de studerande i den grundläggande utbildningen för vuxna invandrarbakgrund. Läs mer

Tillsammans skapar vi arbetsro i skolan

13.12.2016
Matti LahtinenDet effektivaste sättet att trygga arbetsro är att sörja för de grundläggande sakerna i skolan, bland annat tillräckligt små gruppstorlekar, en fungerande elevvård med tillräckliga resurser samt olika former av stöd för elevens skolgång och inlärning. Läs mera

Den egna planen för småbarnspedagogik inspirerar!

23.11.2016
Arja-Sisko HolappaEn bra plan för småbarnspedagogik ska fungera som en pedagogisk handbok för alla som arbetar inom småbarnspedagogik. Den lämnar också utrymme för lokala särdrag. Läs mer

Får det lov att vara en plan för småbarnspedagogik?

19.10.2016
Här är den nu! Världens första normbaserade plan för småbarnspedagogik, utarbetad i Finland!

Ett bra lärande kräver en mångsidig och fungerande miljö

2.9.2016
Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte på våren en arbetsgrupp för utveckling av de fysiska lärmiljöerna. Syftet är att hitta modeller för miljöer som stöder en pedagogik som följer de nya läroplanerna för att förnya grundskolan i Finland. Läs mera

Värdefrågorna ska diskuteras även i skolan

23.8.2016
61 500 förstaklassister har inlett sin skolgång denna höst. De möter inte bara en ny fas i sitt liv, utan också en skola med en helt ny läroplan, LP 2014. En läroplan som vid sidan om mycket annat som lyfts fram i medierna inför skolstarten också innehåller en tydligt uttalad värdegrund. Läs mera

Den nya läroplanen utmanar till förändring av lärarskapet

10.8.2016
Anneli RautiainenLärarens uppgift är att undervisa och fostra eleverna så att de får förmåga till livslångt lärande, och att göra det med hänsyn till varje elevs unika sätt att lära sig. Läs mer

Hösten kommer med nya läroplaner

8.8.2016
I lärarnas kunniga händer ska nu planerna omsättas i praktiskt skolarbete, i lärande med smak av livet och med fokus på eleven. Läs mer

Om ledarskap

28.6.2016
Ledarskap inom utbildningsväsendet kräver yrkesskicklighet samt målmedvetet och ihärdigt arbete. Var och en bär sitt ansvar som medlem i arbetsgemenskapen, även om chefen håller i trådarna. Läs mera

Vad är pedagogik inom småbarnspedagogiken?

24.5.2016
Anneli RautiainenPedagogik inom småbarnspedagogiken innebär medvetna åtgärder som stödjer barnens lärande och välbefinnande. Det är något vi tillsammans ska utveckla och försöka hitta både forskningsbaserade och konkreta praktiska modeller för. Läs mer

Visa alla

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .