Utbildningsstyrelsens blogg

Fem missuppfattningar om bedömningen inom den grundläggande utbildningen

11.10.2017
Under den senaste tiden har det förts en livlig debatt om bedömningen av lärande. Det är ett viktigt, intressant och aktuellt ämne. I debatten blandar man beklagligt ofta ihop de nationella föreskrifterna och de frågor som avgörs på lokal nivå. Så vad står det egentligen om bedömningen av lärande i läroplansgrunderna? Läs mer

Quo vadis, bildningen i Finland?

9.10.2017
Olli-Pekka HeinonenBildningsakademien för samhällspåverkare och beslutsfattare anordnas för första gången i slutet av oktober. Som upptakten till kursen, funderar Olli-Pekka Heinonen om boklig bildning och hjärtats bildning på bloggen. Läs mer

En kunskapsrevolutionerande framtid

3.10.2017
Kari NyyssöläSmakar det med friterade gräshoppor? Kanske inte nu, men i framtiden? Tar tekniken över våra arbeten eller skapar den kanske nya? Är Kina vår största handelspartner år 2035? Står vi inför en kunskapsrevolution? Kari Nyyssölä berättar om hur framtiden set ut enligt Prognostiseringsforumet för kunnande. Läs mer

Barnets plan för småbarnspedagogik – barnens röst, delaktighet och pedagogik

14.8.2017
Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i augusti 2015. Den tryggar barnets rätt till en individuell plan för småbarnspedagogik på daghemmet och i familjedagvården. Målet är att man ska ha en gemensam uppfattning om hur och varför man gör upp planer för barnen. Framför allt bör man fundera över hur varje enskilt barns plan för småbarnpedagogiken utgör en del av den småbarnspedagogiska verksamheten

En sammanflätad värld

9.8.2017
Jag är fast övertygad om att Finland har tagit ett steg i rätt riktning genom att införa mångvetenskapliga lärområden. Det är en sammanlänkad värld vi lever i och dess allt komplexare struktur kräver att vi har en stark helhetssyn. I dag är helhetsskapande undervisning viktigare än någonsin. Läs mer

Nu firar vi planerna för småbarnspedagogik!

3.8.2017
De nya planerna för småbarnspedagogik togs i bruk i hela landet den 1 augusti 2017. Detta firar vi hela hösten – kom med och gör planerna synliga 5.9! Läs mer

Nya möjligheter inom den grundläggande utbildningen för vuxna

26.6.2017
Från och med den 1 januari 2018 kommer den grundläggande utbildningen för vuxna att förändras mer än på decennier. Utbildningsstyrelsen har nyligen godkänt de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. De lokala planerna utarbetas utifrån grunderna och tas i bruk från och med början av 2018. Läs mer

El ur väggen också i framtiden?

31.5.2017
Vår relation till energi håller på att förändras. Det första tecknen på det här kan redan skönjas. Vissa av oss har skaffat solpaneler och vill producera vår energi själv. Den centraliserade energiförsörjningen håller på att övergå till decentraliserad energiproduktion där kunderna är både producenter och konsumenter. Läs mer

Skolgymnastik och Move! till stöd för hälsovården

15.5.2017
Om läraren planerar att i gymnastikundervisningen eventuellt använda olika test eller mätningar, ska metoderna planeras och genomföras så att fokus inte ligger på tävling och inbördes jämförelse av eleverna. Läs mer

Studentexamen inför ett nytt årtionde

4.5.2017
Tiina TähkäArbetsgruppen med uppgift att ta fram förslag till utveckling av studentexamen vill uppmuntra de studerande att visa sitt kunnande på ett mångsidigare sätt än för närvarande. Läs mer

Interaktionen i denna brytningstid

5.4.2017
Olli-Pekka HeinonenUnder en tid som präglas av postsanning tillspetsas åsikterna och det är lätt hänt att vi går samman i en bubbla med personer som hyser samma åsikter som vi. Samtidigt förlorar vi möjligheten att upptäcka nya saker och förstå världen. Vi måste på nytt lära oss sätt att tänka, bemöta andra , skapa förståelse och resonera tillsammans. Läs mer

Visa alla

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .