Utbildningsstyrelsens blogg

Nya förslag för att utveckla utbildningen för invandrare

16.3.2017
Det ökade antalet invandrare syns på alla utbildningsstadier. Det finns ett ökat behov av förberedande och handledande utbildningar för invandrare, av erkännande av examina och identifiering av kunnande samt av komplettering av studier. Styrgruppens slutrapport innehåller nya åtgärdsförslag för att utveckla utbildningen för invandrare. Läs mer

Förändring är en möjlighet

1.3.2017
En experimenterande kultur kan medföra nya smidigare arbetssätt. Den ger mer innovation och sporrar till nya sätt att tänka. Vi kan acceptera risker och misslyckanden. Experimenten resulterar i insikter som bidrar till att man hittar en slutlig lösning. Läs mer

I skolan äter vi och lär oss tillsammans

21.2.2017
I internationella jämförelser av skolresultat har Finland ett särskilt trumfkort: gratis och handledda skolmåltider. En purfinsk social uppfinning som togs fram under de fattiga krigsåren. Läs mer

Letandet efter teknikens väsen i utbildningen

15.2.2017
I slutet av januari ordnades världens största utbildningsteknologiska mässa, Bett Show 2017, i London. Mässan besöks årligen av cirka 35 000 deltagare från nästan 140 länder. Det fanns cirka 100 st. olika virtuella inlärningsmiljöer på plats och antalet elektroniska läromaterial håller på att öka. Läs mer

Ett språkligt språng bär långt

8.2.2017
Det språkliga språnget skulle bära långt, om vi fick finländarna att ta lite sats. Försöket stupar på påståendet att det är tungt att studera språk och att det inte passar alla, det behövs språkhuvud. Det är en obefogad rädsla: Det är knappast många som inte har något språkhuvud alls. Läs mer

Ett nytt år med en ny logo

2.1.2017
Olli-Pekka HeinonenI Utbildningsstyrelsens nya logo kan vi se hur två band ur det förflutna flätas samman till ett starkare och mera elastiskt band. Banden bildar en boll som symboliserar ämbetsverkets roll som en global aktör såväl inom internationalisering som inom utbildning. Läs mer

Hur skapar man en bra verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken?

29.12.2016
Inom den finländska småbarnspedagogiken har man gjort ett gott arbete som det är en glädje att presentera också för utländska gäster. Men bra saker varar inte heller för evigt om de inte utvärderas och utvecklas. Läs mer

Den grundläggande utbildningen för vuxna förnyas

22.12.2016
Riksdagen har nyligen godkänt en ändring av lagen om grundläggande utbildning. Ändringen gäller grundläggande utbildning för personer som inte längre är läropliktiga. För närvarande har över 90 procent av de studerande i den grundläggande utbildningen för vuxna invandrarbakgrund. Läs mer

Tillsammans skapar vi arbetsro i skolan

13.12.2016
Matti LahtinenDet effektivaste sättet att trygga arbetsro är att sörja för de grundläggande sakerna i skolan, bland annat tillräckligt små gruppstorlekar, en fungerande elevvård med tillräckliga resurser samt olika former av stöd för elevens skolgång och inlärning. Läs mera

Den egna planen för småbarnspedagogik inspirerar!

23.11.2016
Arja-Sisko HolappaEn bra plan för småbarnspedagogik ska fungera som en pedagogisk handbok för alla som arbetar inom småbarnspedagogik. Den lämnar också utrymme för lokala särdrag. Läs mer

Får det lov att vara en plan för småbarnspedagogik?

19.10.2016
Här är den nu! Världens första normbaserade plan för småbarnspedagogik, utarbetad i Finland!

Visa alla

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .