Utbildningsstyrelsens blogg

Får man tala om Jesus på daghemmet?

5.12.2017
Matti LahtinenInför den annalkande julen har frågan om religion och daghem lyfts fram i den allmänna debatten. Man har oroligt undrat om barnen får ta del av jultraditionerna. Vad är det fråga om? Läs mer

Med betyg till högskola?

20.11.2017
StudentmössaReformerna av studerandeurvalet till högskolorna och särskilt ökningen av urval som görs utifrån betyg har under de senaste dagarna diskuterats såväl inom sociala som traditionella medier. Vad är det fråga om? Läs mer

Hur uppnår man en jämlikare bedömning?

15.11.2017
Erja VitikkaBedömning av inlärning inom den grundläggande utbildningen är en omdebatterad fråga. Borde vi helt avstå från sifferbedömning? Hur vore det om vi skulle övergå till nationella slutprov? Erja Vitikka berättar i sin blogg hurdana instruktioner Utbildningsstyrelsen för närvarande ger om bedömning och varför. Läs mer

Kundorientering är förmågan att sätta sig in i någon annans situation

31.10.2017
Esko KilpiKundorientering är ett av nyckelorden för yrkesutbildningsreformen. För att vi ska kunna lära oss nytt och förnya oss, måste vi kunna se på saker som andra ser dem och ta fram lösningar tillsammans med kunderna. Vår gästbloggare Esko Kilpi skriver om en brytningstid för arbetet och vad detta förutsätter av oss. Läs mer

Den grundläggande konstundervisningen reformeras tillsammans

20.10.2017
Mikko Hartikainen, Matti Pietilä, Eija Kauppinen och Minna HarmanenUtbildningsstyrelsen har fattat beslut om grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning 20.9.2017. De utgjorde den sista delen av reformrundan för den allmänbildande utbildningen. I och med att grunderna offentliggörs kan det lokala läroplansarbetet nu inledas till fullo i läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning.

Digitalisering ersätter inte läraren

18.10.2017
Jukka TulivuoriAnvändningen av digitala verktyg har åter lyfts fram i den offentliga debatten. Såväl lärare, elever, föräldrar som professionella inom IT-teknik har deltagit i diskussionen; man har både förespråkat och ifrågasatt användningen. Läs mer.

Fem missuppfattningar om bedömningen inom den grundläggande utbildningen

11.10.2017
Under den senaste tiden har det förts en livlig debatt om bedömningen av lärande. Det är ett viktigt, intressant och aktuellt ämne. I debatten blandar man beklagligt ofta ihop de nationella föreskrifterna och de frågor som avgörs på lokal nivå. Så vad står det egentligen om bedömningen av lärande i läroplansgrunderna? Läs mer

Quo vadis, bildningen i Finland?

9.10.2017
Olli-Pekka HeinonenBildningsakademien för samhällspåverkare och beslutsfattare anordnas för första gången i slutet av oktober. Som upptakten till kursen, funderar Olli-Pekka Heinonen om boklig bildning och hjärtats bildning på bloggen. Läs mer

En kunskapsrevolutionerande framtid

3.10.2017
Kari NyyssöläSmakar det med friterade gräshoppor? Kanske inte nu, men i framtiden? Tar tekniken över våra arbeten eller skapar den kanske nya? Är Kina vår största handelspartner år 2035? Står vi inför en kunskapsrevolution? Kari Nyyssölä berättar om hur framtiden set ut enligt Prognostiseringsforumet för kunnande. Läs mer

Barnets plan för småbarnspedagogik – barnens röst, delaktighet och pedagogik

14.8.2017
Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i augusti 2015. Den tryggar barnets rätt till en individuell plan för småbarnspedagogik på daghemmet och i familjedagvården. Målet är att man ska ha en gemensam uppfattning om hur och varför man gör upp planer för barnen. Framför allt bör man fundera över hur varje enskilt barns plan för småbarnpedagogiken utgör en del av den småbarnspedagogiska verksamheten

En sammanflätad värld

9.8.2017
Jag är fast övertygad om att Finland har tagit ett steg i rätt riktning genom att införa mångvetenskapliga lärområden. Det är en sammanlänkad värld vi lever i och dess allt komplexare struktur kräver att vi har en stark helhetssyn. I dag är helhetsskapande undervisning viktigare än någonsin. Läs mer

Visa alla

Regler för kommentering

Vi kommer att publicera korta kommentarer (maxlängd 300 ord), som handlar om den texten som ligger ute för kommentarer.

Kommentarerna granskas innan publicering. Granskningen och publiceringen sker på vardagar under tjänstetid. Kommentarerna publiceras antingen som sådana eller lämnas opublicerade, de redigeras inte. När kommentarerna publicerats syns de under texten i kronologisk ordning.

Vi publicerar sakliga kommentarer som inte strider mot lag eller goda seder. Skribenten får inte:

  • framföra rasistiska eller osakliga kommentarer
  • uppvigla till våld eller brott
  • förete olagligt eller kränkande material
  • publicera information om annans privatliv
  • publicera upphovsrättsligt skyddat material
  • publicera länkar till annat material som inte relaterar till diskussionsämnet eller annars är osakligt
  • marknadsföra eller göra reklam
  • massposta inlägg eller uttalanden.
  • Kommentarer som strider mot reglerna publiceras inte.

Webbplatsen underhålls och kommentarerna granskas av Utbildningsstyrelsen. Tilläggsuppgifter ges av Kommunikationsenheten vid Utbildningsstyrelsen .