Meddelanden

 • 23.11.2017

  Resultaten i höstens gemensamma ansökan till högskolor publiceras i dag

  Flesta nybörjarplatser fanns på social-, hälso- och idrottsområdet i yrkeshögskolorna, där placerade sig över hälften av alla antagna. Näst mest studerande, cirka 19 % av alla antagna, blev godkänt till det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området.

 • 18.10.2017

  Undervisningsväsendets kostnader sjönk under 2016

  Kostnaderna för yrkesutbildningen har sjunkit under de senaste åren och fortsatte sjunka även 2016: i genomsnitt sjönk kostnaderna jämfört med föregående år med några procent. Även kostnaderna för gymnasieutbildningen fortsatte att sjunka.

 • 25.9.2017

  Cirka 28 000 sökande i höstens gemensamma ansökan till högskolorna

  28 000 sökande sökte i den gemensamma ansökan till högskolorna, vars ansökningstid gick ut 20.9.2017. Antalet sökande ökade med 6 % jämfört med hösten 2016, då antalet sökande var 26 400.

 • 22.9.2017

  Revidering av den grundläggande konstundervisningen

  Utbildningsstyrelsen har fastställt de nya grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning. Undervisningen i arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst förnyas i praktiken i augusti 2018 då utbildningsanordnarna inför de läroplaner som utarbetats utgående från de nya grunderna.

 • 21.9.2017

  Prognostisering av kompetensbehov inom socialsektorn: Framtidens välfärdsarbete behöver professionella experter på nätverkande och växelverkan

  Arbetet inom socialsektorn håller på att vävas in i ett omfattande mångprofessionellt nätverk. I framtiden förväntas professionella inom sektorn vara såväl experter på växelverkan och kontakt som utvecklare av servicestrukturerna. Arbetet kräver kunskaper och metoder för att främja medborgarnas välfärd och för att producera samhällsstrukturer som skapar trygghet. Detta konstateras i rapporten från gruppen som prognostiserat det sociala områdets framtida kompetensbehov.

 • 14.9.2017

  Över 700 sakkunniga samlas för att diskutera barns och ungas välmående

  Den 14–15 september ordnas utbildningsevenemanget Hyvinvointiareena 2017 – Terveenä opintiellä i Mässcentret i Helsingfors. Evenemanget, som ordnas för första gången av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL), samlar personer som arbetar inom området elevers och studerandes välmående vid allt från förskolor till högskolor.

 • 7.9.2017

  Trygga skolresor som tema under trafiksäkerhetsveckan

  Den nationella trafiksäkerhetsveckan i skolorna firas 11–15.9 med temat en trygg skolresa. Frågan om skolresornas trygghet berör årligen tiotusentals familjer. Genom att behandla erfarenheter av skolresorna som ett redskap för lärande kan barnen få övning i att röra sig tryggt och ansvarsfullt i trafiken.

 • 6.9.2017

  Småbarnspedagogiken firas på olika håll i Finland

  De nya lokala planerna för småbarnspedagogik togs i bruk i början av augusti. Planerna firas med en egen dag tisdagen 5.9. På olika håll i Finland ordnas evenemang där man presenterar de lokala planerna och tar upp de frågor som betonas i den finländska småbarnspedagogiken.

 • 5.9.2017

  Höstens gemensamma ansökan till högskolor kör ingång – 6 400 studieplatser ingår

  Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 6 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 20 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.

 • 11.8.2017

  Allt fler lärare har en individuell utbildnings- och utvecklingsplan

  Den formella behörigheten hos lärarna har redan länge varit på en god nivå i Finland. Enligt de uppgifter som samlades in 2016 är så gott som alla rektorer och 95 procent av lärarna inom den grundläggande utbildningen behöriga för sin uppgift. Lärarna utvecklar också sin kompetens på ett planmässigare sätt än tidigare.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube