Meddelanden

 • 11.8.2017

  Allt fler lärare har en individuell utbildnings- och utvecklingsplan

  Den formella behörigheten hos lärarna har redan länge varit på en god nivå i Finland. Enligt de uppgifter som samlades in 2016 är så gott som alla rektorer och 95 procent av lärarna inom den grundläggande utbildningen behöriga för sin uppgift. Lärarna utvecklar också sin kompetens på ett planmässigare sätt än tidigare.

 • 10.8.2017

  Studieplats för omkring 99 procent av sökande som avslutat grundskolan

  I hela landet sökte 98,7 procent av grundskolans niondeklassister under våren och sommaren till yrkesutbildning, gymnasium, specialundervisning eller till en förberedande utbildning. Av dem som i vår gick ut grundskolan har 98,7 procent fått en studieplats via de egentliga ansökningarna eller via tilläggsansökningar.

 • 8.8.2017

  De nya läroplanerna tas i bruk i årskurs 7

  Läsåret 2017–2018 tas de nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen i bruk i årskurs 7. De nya läroplanerna togs i bruk i årskurserna 1–6 hösten 2016 och nu införs de i de högre årskurserna så att planerna tas i bruk stegvis: i årskurs 7 läsåret 2017–2018, i årskurs 8 läsåret 2018–2019 och i årskurs 9 läsåret 2009–2010. I och med förändringen kommer också en stor del av ämnesundervisningen att omfattas av de nya läroplanerna.

 • 3.8.2017

  I höst inleder cirka 62 900 förstaklassister sin skolgång

  I de flesta kommunerna inleds skolåret nästa vecka och cirka 62 900 nya förstaklassister börjar sin skolgång. Inom den grundläggande utbildningen börjar cirka 60 000 elever i årskurs 7 och i gymnasiet inleder ca 35 300 studerande sina studier. Antalet nya studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen är ca 46 200, inom grundläggande utbildning som förbereder för fristående examen cirka 25 900 och inom yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning cirka 18 800.

 • 1.8.2017

  De lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i hela landet

  De lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i hela landet 1.8.2017. Planerna är en norm som baserar sig på de nya grunder för planen för småbarnspedagogik som Utbildningsstyrelsen har utarbetat.

 • 26.7.2017

  Utbildningsstyrelsen sätter fart på utbildningsexporten – tillväxtprogrammet Education Finland startar

  Utbildningsstyrelsen fick i början av juni i uppgift att sätta fart på utbildningsexporten. Det nya tillväxtprogrammet Education Finland ger stöd till företag, högskolor och utbildningsanordnare i syfte att hjälpa dem växa på den internationella marknaden.

 • 29.6.2017

  I högskolornas gemensamma ansökan fick 46 828 studerande en studieplats

  I vårens gemensamma ansökan till högskolorna fanns 151 440 sökande, varav 31 % fick studieplats. Siffrorna motsvarar siffrorna i ansökan 2016. Sedan 2016 har högskolorna varit skyldiga att reservera en del av nybörjarplatserna för sökande som ännu inte har en studieplats vid en högskola. Av det totala antalet antagna var andelen förstagångssökande ca 83 % både våren 2016 och i år.

 • 15.6.2017

  Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasier

  I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 73 500 sökande, av vilka 66 600 fick en studieplats i utbildning som inleds hösten 2017. Ifjol var motsvarande siffror 76 500 sökande och 69 300 antagna. Till svenskspråkig utbildning sökte i år 3 270 (ifjol 3 400), antalet antagna är 3 200 (ifjol 3 350).

 • 9.6.2017

  Skogsbranschens framtidsutsikter handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

  Framtidens skogsproffs måste hänga med i utvecklingen inom automation, robotik och digitalisering. Mångsidiga yrkespersoner kombinerar olika typer av kunnande, både sitt eget och andras, över gränserna mellan olika branscher.

 • 31.5.2017

  Energibranschen står inför en stor omvälvning

  Energibranschen behöver fler anställda med nya kunskapskombinationer. Det räcker inte längre med att behärska processerna inom energiproduktionen. Det behövs kunskaper om nya energikällor och energilagring, om logistik och distribution, om konsumtion och kunder samt om säkerhet och miljö.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube