6.4.2017

151 600 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

Utbildningsstyrelsens mediameddelande 6.4.2017

Antalet sökande i vårens gemensamma ansökan var 151 600 personer, ungefär på samma nivå som i fjol. Många sökande fyllde i ansökningsblanketten mot slutet av ansökningstiden, precis som under de tidigare åren. Under den sista ansökningskvällen lämnades in 2 700 ansökningar under en timme.

Antalet studieplatser är ungefär lika stort som i fjol. Av de ca 49 300 studieplatserna är en aning över hälften till yrkeshögskolorna.

Även om knappa 20% av studieplatserna i gemensam ansökan är till universitetens magisterutbildningar eller till högre yrkeshögskoleutbildningar, är största delen av utbildningarna i gemensam ansökan riktade till personer som har avlagt en utbildning på andra stadiet. Högskolorna har en skyldighet att reservera en del av studieplatserna för sökande som söker sin första studieplats i en högskola. Enligt högskolornas meddelanden är cirka 59 procent av nybörjarplatserna (22 600) i vårens gemensamma ansökan avsedda för förstagångssökande, som är ungefär lika många som i fjol. Andelen förstagångssökande var 82% av alla sökande, våren 2016 var den 84%.

I universiteten är fortfarande bl.a. medicinska, teater-, dans- och musikbranschen de mest populära. De mest populära branscherna i yrkeshögskolorna är social-, hälso- och idrottsområdet samt området för teknik och kommunikation. Populariteten har beräknats genom att jämföra antalet sökande för hela branschen med antalet förstahandssökande enligt utbildningsområde.

Till näst kontrollerar högskolorna ansökningarna och ordnar urvalsprov. Sökande kan få antagningsresultat redan från och med början på våren, och alla resultat publiceras senast 30.6. Vid övergången mellan juni och juli kommer alla sökande i gemensam ansökan att få en sammanställning av det just då rådande antagningsresultatet.

Ytterligare information:
Specialsakkunnig Merja Väistö, , tel.029 533 1386
Specialsakkunnig Pirjo Karhu, , tel. 029 533 1317

Antal sökande i gemensam ansökan till högskolor enligt utbildningsområde

Utbildningsområde

Totalt antal sökande

Förstahandssökande

Veterinärmedicinska

746

636

Farmaci

2809

1339

Odontologi

1467

1302

Humanistiska

11562

6995

Humanistiska och pedagogiska området (YH)

2330

1195

Pedagogiska

10128

7259

Ekonomiska

14185

10659

Kulturområdet (YH)

9252

5798

Bildkonstbranschen

703

551

Idrottsvetenskapliga

1790

1276

Naturvetenskapliga

10143

4348

Naturvetenskapliga området (YH)

5702

2482

Naturbruk och miljöområdet (YH)

2106

1222

Medicinska

7215

6451

Agrikultur-forstvetenskapliga

1226

587

Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen (YH)

5635

2983

Musikbranschen

1317

1223

Annan eller okänd bransch

726

370

Juridiska

5922

5061

Psykologi

4755

3655

Social-, hälso- och idrottsområdet (YH)

45517

34931

Militärområdet

696

527

Konstindustriella

2487

1575

Teater- och dansbranschen

1639

1495

Teknik- och kommunikationsområdet (YH)

22980

16188

Teknisk-vetenskapliga

8400

5582

Teologiska

870

503

Hälsovetenskaper

3168

2192

Samhällsvetenskapliga

11421

7283

Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området (YH)

25685

15824

Sökande totalt

(YH)= Yrkeshögskoleutbildning. Områdena som inte har markerats med (YH) hör till universiteten.

Antal sökande i gemensam ansökan till högskolor enligt högskola

Högskola

Totalt antal sökande

Förstahandssökande

Aalto-universitetet

9984

6131

Centria- ammattikorkeakoulu

1987

987

Diakonia- ammattikorkeakoulu

6105

1969

Haaga-Helia yrkeshögskola

9923

4259

Helsingfors universitet

23187

16166

Humanistinen ammattikorkeakoulu

2428

1216

Hämeen ammattikorkeakoulu

8619

3607

Östra Finlands universitet

15005

6614

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

14336

5763

Jyväskylä universitet

14556

6715

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

8069

3303

Kajaanin ammattikorkeakoulu

2804

912

Karelia-ammattikorkeakoulu

3701

1585

Lahden ammattikorkeakoulu

8387

2698

Lapin ammattikorkeakoulu

5538

2281

Lapplands universitet

4424

1409

Villmanstrands tekniska universitet

3708

878

Laurea-ammattikorkeakoulu

15718

6413

Försvarshögskolan

696

527

Metropolia Ammattikorkeakoulu

24628

11829

Oulun ammattikorkeakoulu

10664

5322

Uleåborgs universitet

10532

5567

Saimaan ammattikorkeakoulu

4123

1454

Satakunnan ammattikorkeakoulu

5813

2675

Savonia-ammattikorkeakoulu

7110

3260

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

4952

2023

Svenska handelshögskolan

1314

889

Konstuniversitetet

3574

3269

Tampereen ammattikorkeakoulu

18186

8467

Tammerfors tekniska universitet

4180

2026

Tammerfors universitet

16874

8621

Turun ammattikorkeakoulu

13649

6390

Åbo universitet

18994

9396

Vaasan ammattikorkeakoulu

3730

1132

Vasa universitet

4608

1392

Yrkeshögskolan Arcada

3602

1504

Yrkeshögskolan Novia

2486

1479

Åbo Akademi

2531

1453

Sökande totalt

151 603

Antalet sökande i vårens gemensamma ansökan var 151 600 personer, ungefär på samma nivå som i fjol. Många sökande fyllde i ansökningsblanketten mot slutet av ansökningstiden, precis som under de tidigare åren. Under den sista ansökningskvällen lämnades in 2 700 ansökningar under en timme.

 

FacebookTwitterYouTube