15.6.2017

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasier

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 9.6.2017

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 73 500 sökande, av vilka 66 600 fick en studieplats i utbildning som inleds hösten 2017. Ifjol var motsvarande siffror 76 500 sökande och 69 300 antagna. Till svenskspråkig utbildning sökte i år 3 270 (ifjol 3 400), antalet antagna är 3 200 (ifjol 3 350).

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten från och med 15.6. De nya studerande ska så snart som möjligt ta emot studieplatsen, men senast 29.6.

Drygt 90 procent av de sökande fick en studieplats

Till yrkesutbildning sökte i år 39 700 förstahandssökande. Cirka 35 700 sökande fick studieplats inom yrkesutbildning. Ifjol fanns det 43 100 sökande och 38 600 antagna. Till studentbaserade yrkesutbildningar sökte 4 350, av vilka 3 200 fick studieplats.

I vårens gemensamma ansökan sökte 33 750 till gymnasieutbildning. Cirka 30 900 sökande fick studieplats vid gymnasium.

Till svenskspråkig utbildning kunde 97,8 procent av förstahandssökande antas till utbildning.

Studieplats för 97 procent av niondeklassisterna

Cirka 97 procent av dem som gick ut grundskolan i vår fick i detta skede studieplats via gemensam ansökan. I gemensam ansökan sökte cirka 56 400 grundskoleelever, av vilka 54 900 antogs. Motsvarande siffror för yrkesutbildningen var 24 700 godkända till yrkesutbildning och 30 200 godkända till gymnasieutbildning.

Till svenskspråkig utbildning sökte 2 957 direkt från grundskolan, av vilka 1 890 sökte i första hand till gymnasium och 1 067 till yrkesutbildning.

Antagning till specialundervisning

I ansökan till yrkesinriktad specialundervisning var det möjligt att söka till yrkesinriktade grundexamina, handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning och till utbildning som förbereder för arbete och ett självständigt liv. Antalet sökande till yrkesinriktad specialundervisning var cirka 3 100, av vilka 1 800 fick studieplats.

Dags att publicera antagningsresultaten

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten från och med 15.6. De nya studerande ska så snart som möjligt ta emot studieplatsen, men senast 29.6. Utbildningsstyrelsen skickar till alla som blivit utan studieplats ett brev med information om sökandes antagningsresultat och möjligheter att ännu få en studieplats.

Tilläggsansökan till lediga studieplatser

Det är ännu möjligt för den som i den egentliga ansökan blev utan studieplats att få en studieplats via läroanstalternas egna tilläggsansökningar. I tilläggsansökan ingår lediga studieplatser som inte fyllts i den egentliga ansökan. Ansökningstiderna varierar enligt utbildning.

Lediga studieplatser syns i Studieinfo.fi från och med 16.6. Ansökan görs i Studieinfo.

Ansökan till tionde klassen och förberedande utbildning är i gång

Sökande som blev utan studieplats kan ännu söka till tionde klassen, handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning eller till utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning. Ansökan pågår fram till 25.7. Utbildningarna syns i Studieinfo.

Ytterligare information

Sakkunnig Christian Seger, tfn 029 533 1324,

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 73 500 sökande, av vilka 66 600 fick en studieplats i utbildning som inleds hösten 2017. Ifjol var motsvarande siffror 76 500 sökande och 69 300 antagna. Till svenskspråkig utbildning sökte i år 3 270 (ifjol 3 400), antalet antagna är 3 200 (ifjol 3 350).

 

FacebookTwitterYouTube