1.7.2016

Resultaten i gemensam ansökan till högskolor har publicerats

Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 1.7.2016

Bild: Hanna AnttilaI högskolornas gemensamma ansökan våren 2016 fanns cirka 151 400 sökande, varav 31 procent fick en studieplats (47 400 sökande). Av sökande till universiteter fick 25 procent studieplats medan 29 procent av sökande till yrkeshögskola blev godkända.

Både av de sökande och godkända var nästan 80 procent förstagångssökande (118 200 sökande som sökte för förstagången och 36 054 godkända). Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare år, eftersom högskolorna denna vår för första gången måste reservera nybörjarplatser för sökande som ansöker om sin första högskoleplats.

Som helhet ser det inte ut som om sökande som ansöker om sin första högskoleplats skulle ha haft förkörsrätt. I enskilda ansökningsmål kan en förstagångare ha fällt en inte förstagångssökande med bättre poäng på reservplats.

Resultaten enligt olika utbildningsbranscher innehåller inga överraskningar jämfört med tidigare år. På universitetssidan hade teater- och dansbranschen samt konstindustriella branschen fortfarande minsta antal studerande i förhållande till antalet sökande antagna. Av alla sökande blev endast 5 procent godkända. Däremot var teknisk-vetenskapliga branschen denna vår den bransch dit mest antal studerande blev godkända (40 procent godkända). I yrkeshögskolor var största antal sökande godkända till teknik- och kommunikationsbranschen, där 34 procent av de sökande fick en studieplats. Däremot minsta antal studerande godkända var till naturvetenskapliga området samt social- och hälsovårdsområdet (17 procent godkända).

Min Studieinfo-tjänsten har öppnats för sökande 1.7. Tjänsten var stängd på onsdag och torsdag pga. sammanställning av de sista resultaten för högskolornas gemensamma ansökningar.

Varje sökande får i början av juli ett resultatbrev per e-post eller brev. På resultatbrevet syns den just då rådande situationen för alla ansökningsönskemål, bl.a. poängantalet. Godkända sökande bör ta emot studieplatsen senast fredagen 15.7 kl. 15. Sökande kan ännu bli godkända från reservplats ända till 15.8.

Tilläggsansökningar till lediga studieplatser i gemensam ansökan

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till lediga platser i gemensam ansökan 4.7-31.8. Högskolorna publicerar utbildningsutbudet i Studieinfo och på sina egna webbsidor allteftersom beslut om ordnande av tilläggsansökan görs. Man söker till utbildningarna i Studieinfo med blanketten för tilläggsansökan för högskolornas gemensamma ansökan.

Mera information

Specialsakkunnig Merja Väistö, tfn 029 533 1386,

Oppilaitos

Antal Sökande

Förstahandssökande

Förstagongssökande

Godkända

Godkända förstagongsskökande

Aalto-yliopisto

9589

5973

8083

1533

1293

Centria-ammattikorkeakoulu

3895

1298

3505

679

565

Diakonia-ammattikorkeakoulu

5246

1531

4481

519

385

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

10578

4582

9190

1387

1115

Helsingin yliopisto

24568

17133

18622

3958

3208

Humanistinen ammattikorkeakoulu

2846

1313

2408

408

299

Hämeen ammattikorkeakoulu

8378

3393

7062

1498

1159

Itä-Suomen yliopisto

14368

6700

10456

2305

1520

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

14437

5627

12494

1478

1081

Jyväskylän yliopisto

15404

6755

11801

1968

1272

Kajaanin ammattikorkeakoulu

2959

946

2623

522

414

Karelia-ammattikorkeakoulu

3993

1678

3424

789

578

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

4684

1859

3996

976

753

Lahden ammattikorkeakoulu

9512

3137

8237

1058

757

Lapin ammattikorkeakoulu

5682

2225

4943

1225

974

Lapin yliopisto

3572

1588

2693

591

433

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

3327

895

3002

504

468

Laurea-ammattikorkeakoulu

15128

5436

13036

1205

944

Maanpuolustuskorkeakoulu

770

559

653

143

114

Metropolia Ammattikorkeakoulu

25758

12637

21448

3362

2450

Mikkelin ammattikorkeakoulu

4653

1435

4170

725

587

Oulun ammattikorkeakoulu

10889

5420

9277

1737

1371

Oulun yliopisto

9558

4833

7810

1670

1319

Saimaan ammattikorkeakoulu

4427

1556

3965

573

451

Satakunnan ammattikorkeakoulu

6132

2500

5301

1174

949

Savonia-ammattikorkeakoulu

6904

3135

5971

1344

1094

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

4987

1983

4431

1016

830

Svenska handelshögskolan

1103

718

998

249

224

Taideyliopisto

4078

3490

3036

332

234

Tampereen ammattikorkeakoulu

19202

9086

16750

1811

1387

Tampereen teknillinen yliopisto

3538

1728

2690

1034

769

Tampereen yliopisto

16570

8339

12540

1740

1219

Turun ammattikorkeakoulu

14022

6462

12102

2120

1592

Turun yliopisto

17221

8905

13775

2230

1674

Vaasan ammattikorkeakoulu

4442

1162

4096

759

662

Vaasan yliopisto

4589

1209

3516

655

465

Yrkeshögskolan Arcada

3244

1225

2878

495

416

Yrkeshögskolan Novia

2410

1420

2077

896

744

Åbo Akademi

2607

1486

2115

805

616

Yhteensä

151357

47473

Koulutusala

Antalet sökande

Förstahandssökande

Förstagongsökande

Godkända

Förstagongs Godkända

Eläinlääketieteellinen

732

619

602

68

52

Farmasia

2843

1413

2012

408

286

Hammaslääketieteellinen

1311

1159

929

180

118

Humanistinen

11951

7057

9742

2558

1967

Humanistinen ja kasvatusala

2520

1188

2124

458

338

Kasvatustieteellinen

11225

8084

8577

2344

1731

Kauppatieteellinen

13531

10126

10720

2412

1852

Kulttuuriala

10401

6412

8845

1942

1480

Kuvataideala

1167

926

866

55

34

Liikuntatieteellinen

1949

1312

1598

139

79

Luonnontieteellinen

9391

4161

7400

2923

2283

Luonnontieteiden ala

5904

2464

5325

1032

901

Luonnonvara- ja ympäristöala

2482

1471

2065

752

589

Lääketieteellinen

6956

6250

5122

756

570

Maatalous-metsätieteellinen

1595

801

1181

397

286

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

6083

3140

5403

1382

1160

Musiikkiala

1126

1029

822

182

139

Muu tai tuntematon ala

2356

809

1908

205

150

Oikeustieteellinen

5427

4471

4411

601

493

Psykologia

4573

3547

3593

265

189

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

45150

33981

37229

7837

5569

Sotilasala

770

559

653

143

114

Taideteollinen

2573

1646

2120

237

170

Teatteri- ja tanssiala

2132

1908

1636

107

70

Tekniikan ja liikenteen ala

24194

16759

20346

8320

6621

Teknillistieteellinen

7245

4877

5650

2937

2390

Teologinen

958

555

699

296

211

Terveystieteet

3333

2226

1584

442

134

Yhteiskuntatieteellinen

10676

6592

7521

1946

1276

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

26924

15673

23061

6039

4907

Yhteensä

151357

47473

I högskolornas gemensamma ansökan våren 2016 fanns cirka 151 400 sökande, varav 31 procent fick en studieplats (47 400 sökande). Av sökande till universiteter fick 25 procent studieplats medan 29 procent av sökande till yrkeshögskola blev godkända.

 

FacebookTwitterYouTube