Aktuellt

 • 18.4.2017Webbnyhet

  Arbetsgrupp föreslår reformer i studentexamen

  En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår ändringar i studentexamen. Enligt förslaget ska examinanden framöver avlägga prov i antingen två realämnen eller i ett realämne och ett främmande språk.

 • 10.4.2017Webbnyhet

  Ansökan om fortbildning till stöd för Spetsprojektets språkundervisningsförsök

  Utbildningsstyrelsen öppnar ansökan om fortbildning till stöd för genomförandet av försöket med språk inom ramen för Spetsprojekt 1. Ansökan börjar 10.4.2017 och slutar 12.5.2017 kl. 16.15. Till stöd för fortbildningen reserveras 400 000 euro.

 • 7.4.2017Webbnyhet

  Romernas nationaldag firas den 8 april

  I Finland har romernas nationaldag firats i cirka tio år. I almanackan har dagen nämnts sedan 2014. Nuförtiden firas romernas nationaldag i många städer.

 • 7.4.2017Webbnyhet

  Är övergångarna inom yrkesutbildningen smidiga?

  Utbildningsanordnarnas verksamhetsprocesser och ansvarsfördelning tycks fungera rätt så väl i de olika övergångsskedena. Tack vare god handledning och smidigt samarbete kan studerande problemfritt byta utbildningsform eller bransch.

 • 6.4.2017Meddelande

  151 600 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

  Antalet sökande i vårens gemensamma ansökan var 151 600 personer, ungefär på samma nivå som i fjol. Många sökande fyllde i ansökningsblanketten mot slutet av ansökningstiden, precis som under de tidigare åren. Under den sista ansökningskvällen lämnades in 2 700 ansökningar under en timme.

 • 5.4.2017Webbnyhet

  Publikationen Rakentavaa vuorovaikutusta stöder skolornas demokratifostran

  Utbildningsstyrelsen har producerat en webbpublikation under namnet Rakentavaa vuorovaikutusta som är avsedd att användas som vägledning i att stärka demokratisk delaktighet och förebyggande av näthat och våldsam radikalism.

 • 5.4.2017Blogg

  Interaktionen i denna brytningstid

  Olli-Pekka HeinonenUnder en tid som präglas av postsanning tillspetsas åsikterna och det är lätt hänt att vi går samman i en bubbla med personer som hyser samma åsikter som vi. Samtidigt förlorar vi möjligheten att upptäcka nya saker och förstå världen. Vi måste på nytt lära oss sätt att tänka, bemöta andra , skapa förståelse och resonera tillsammans. Läs mer

 • 5.4.2017Webbnyhet

  Enkät om utgångsläget för tillgänglighetsdirektivet

  Finansministeriet samlar in uppgifter om tillgängligheten i fråga om offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Vi ber er svara på webbenkäten, som är öppen till den 21.4.2017.

 • 3.4.2017Webbnyhet

  Internationell utredning: Lärarens Erasmus+-fortbildning gynnar hela skolan

  Internationella fortbildningsperioder gynnar såväl läraren som åkt utomlands som hela den övriga skolgemenskapen. Perioderna har bidragit till exempel med nya undervisningsmetoder och skolkulturen har blivit mer tolerant. Man har även observerat att undervisningens kvalitet och läranderesultaten har blivit bättre.

 • 30.3.2017Webbnyhet

  Digitaliseringen förändrar yrkesutbildningens lärmiljöer

  De som utvecklar digitaliseringen inom yrkesutbildningen fick tillfälle att bekanta sig med de senaste utvecklingstrenderna inom robotisering när Utbildningsstyrelsen den 24 mars ordnade en utbildningsdag i Technopolis Hermia i Tammerfors.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube