Aktuellt

 • 23.5.2017Webbnyhet

  Utlysning av statsunderstöd för språkbadsverksamhet

  Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för utvidgning av språkbadsverksamhet i skolorna och kommunerna. Understödet kan användas för att inleda språkbadsverksamhet eller för att utvidga och utveckla nuvarande verksamhet.

 • 17.5.2017Webbnyhet

  Landskodningskurs söker lösningar för att hindra ungas utslagning

  Dataexperter från Finlands ledande IT-företag fokuserar i tre veckor på ett samhällsproblem. Utbildningsstyrelsen och Teknologiindustrin genomför tillsammans en landskodningskurs som söker lösningar till hur yrkesutbildningens kunskapsresurser kan användas för att identifiera unga som riskerar utslagning.

 • 16.5.2017Webbnyhet

  Utgångspunkten är barnets rätt till en god småbarnspedagogik

  Lokala planer för småbarnspedagogik tas i bruk vid daghem, familjedagvård och övrig småbarnspedagogisk verksamhet nästa höst. De ålägger personalen att planera, genomföra och utvärdera småbarnspedagogiken på lika grunder i hela landet.

 • 15.5.2017Blogg

  Skolgymnastik och Move! till stöd för hälsovården

  Om läraren planerar att i gymnastikundervisningen eventuellt använda olika test eller mätningar, ska metoderna planeras och genomföras så att fokus inte ligger på tävling och inbördes jämförelse av eleverna. Läs mer

 • 15.5.2017Webbnyhet

  Var fjärde kommun provar på att införa språkinlärning tidigare

  Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett omfattande försök där undervisning i ett främmande språk inleds redan i årskurs ett eller redan inom småbarnspedagogiken. Samtidigt blir språkutbudet mångsidigare. Specialunderstöd för försöken har beviljats till 76 kommuner samt till 19 andra utbildningsanordnare.

 • 11.5.2017Webbnyhet

  30 år av Erasmus

  Det 30-åriga Erasmus-programmet firades 8.5.2017 i Musikhuset. Jubileet till ära offentliggjorde undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen tio teser om internationalism och mobilitet.

 • 11.5.2017Meddelande

  Gymnasiernas och yrkesläroanstalternas välfärdstjänster har blivit bättre

  Inom gymnasieutbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen har utvecklingen av verksamhet som främjar hälsa och välfärd gått framåt mellan åren 2012 och 2016. Tillgången till psykolog- och kuratorstjänster har ökat och de studerande får allt oftare delta i planeringen av läroanstaltens gemensamma praxis.

 • 4.5.2017Blogg

  Studentexamen inför ett nytt årtionde

  Tiina TähkäArbetsgruppen med uppgift att ta fram förslag till utveckling av studentexamen vill uppmuntra de studerande att visa sitt kunnande på ett mångsidigare sätt än för närvarande. Läs mer

 • 28.4.2017Webbnyhet

  Ansökning av statsunderstöd för främjande av innovativa lärmiljöer

  Utbildningsstyrelsen har utlyst en ansökning av statsunderstöd för främjande av innovativa lärmiljöer inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning . Ansökningen har börjat 26.4.2017 och upphör 24.5.2017 kl. 16.15.

 • 26.4.2017Webbnyhet

  Preciseringar i grunderna för läroplaner

  Utbildningsstyrelsen har 24.4. gjort förändringar i grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen, påbyggnadsundervisningen och gymnasieutbildningen. Förändringarna föranleds av preciseringar i elevvård- och studerandevårdslagen som trädde i kraft i början av 2017, reformer i skollagstiftningen samt frågor som kommit upp i samband med verkställandet av läroplansgrunderna.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube