Aktuellt

 • 19.3.2018Blogg

  Internationalisering för alla!

  Borde man vara bekymrad om internationalisering intresserar flickor mer än pojkar? Magisterföräldrars barn mer än barn från arbetarfamiljer? Invånare i huvudstadsregionen mer än invånare i östra Finland? Läs mer

 • 15.3.2018Meddelande

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade 71 900 sökande

  Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen den 13 mars. I gemensam ansökan erbjöds 79 800 nybörjarplatser. Antalet sökande i gemensam ansökan var 71 900, varav 56 200 slutför den grundläggande utbildningen. Det fanns 1 480 färre sökande än i fjol. Av förstahandssökande i vårens gemensamma ansökan sökte 52 procent till yrkesutbildning och 48 procent till gymnasieutbildning. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var cirka 3 270, dvs. en aning mindre än i fjol.

 • 14.3.2018Webbnyhet

  Finland förutser lärarbehov på längre sikt än de flesta andra europeiska länder

  Lärarbehoven prognostiseras i regel på kort sikt i Europa. Finland, Nederländerna, Tyskland och Danmark skiljer sig från mängden som länder där prognostiseringsperioden är över 10 år. Finland hör också till de länder där prognostiseringen grundar sig på en mycket bred informationsbas.

 • 13.3.2018Webbnyhet

  Sökes: bästa praxis inom säkerhetskompetens

  Utbildningsstyrelsen har utlyst tävlingen Bästa praxis inom säkerhetskompetens för anordnarna av yrkesutbildning. I säkerhetstävlingen söker vi efter de bästa modellerna för att utveckla säkerhetskompetensen och trygga verksamhetssätt i samarbete med arbetslivet. Man kan delta i tävlingen fram till 4.5.2018.

 • 12.3.2018Meddelande

  Gemensam ansökan till högskolor börjar på onsdag 14 mars – 47 500 studieplatser erbjuds inom yrkeshögskolor och universitet

  I högskolornas gemensamma ansökan erbjuds nu cirka 47 500 nybörjarplatser inom drygt 1 500 utbildningsprogram. Utgående från tidigare års ansökningssiffror förväntas antalet sökande bli cirka 140 000. I Studieinfo-tjänsten kan man bekanta sig med de utbildningar som erbjuds och fylla i ansökan.

 • 9.3.2018Webbnyhet

  Månadens statistik: Modersmålet avgör – svenskspråkiga klarar gymnasiestudierna oftare än övriga språkgrupper

  Tiden det tar att avlägga gymnasiestudierna varierar mellan språkgrupperna. Orsaken är inte alltid att studierna fördröjs, utan också att studerande väljer en väldigt stor mängd kurser.

 • 8.3.2018Meddelande

  Allt fler slutför inte sina studier för yrkesinriktad grundexamen - mer individuellt stöd behövs

  Enligt Utbildningsstyrelsens senaste rapport slutför 11,4 procent av de studerande inom yrkesutbildningen inte sina studier för yrkesinriktad grundexamen, utan avgår mitt i utbildningen. Läsåret 2013–2014 var motsvarande andel 8,6 procent. Den studerandes ålder, kön, språkliga bakgrund och utbildningsområdet är faktorer som påverkar när den studerande inte slutför sin examen. Drygt en fjärdedel av avgången från studierna beror på att den studerande övergår till andra studier.

 • 6.3.2018Meddelande

  Skolorna får anvisningar för hantering av sexuella trakasserier – åtgärdsprogram ska stärka säkerhetskulturen i lärgemenskaper

  Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar om hur grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet kan förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Anvisningarna har gjorts på uppdrag av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

 • 5.3.2018Meddelande

  Robotfärdmedel kommer sakta men säkert

  Trafik- och logistikområdet kommer att förändras avsevärt under de två följande årtiondena, berättar Utbildningsstyrelsens färska prognostisering av kompetens- och utbildningsbehov. Den största förändringen kommer att ske när självstyrda robotfärdmedel blir allt vanligare då vi närmar oss 2030-talet.

 • 23.2.2018Meddelande

  Sex kommuner ansökte om att delta i försöket med andra inhemska språket

  Sex kommuner har ansökt om tillstånd för nio skolor att delta i försöket där skolorna erbjuder studier i ett främmande språk istället för det andra inhemska språket. Försöket gäller elever i årskurs 5 eller 6 som det läsår som inleds 1.8.2018 skulle ha inlett sina studier i det andra inhemska språket.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube