Aktuellt

 • 17.7.2017Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen stöder genomförandet av yrkesutbildningsreformen

  Riksdagen godkände i slutet av juni den nya lagstiftningen om yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen har aktivt deltagit i beredningen av reformen. Verket har en central roll även i genomförandet av reformen.

 • 11.7.2017Webbnyhet

  OAJ, UKM och UBS lanserar Bildningsakademien – Finland behöver åtgärder för bildningen!

  Kärntrion inom undervisningssektorn firar 100-åringen Finland genom att grunda Bildningsakademien, som riktar sig till beslutsfattare och samhällspåverkare. Målet är att trygga bildningen i Finland för de kommande 100 åren.

 • 29.6.2017Meddelande

  I högskolornas gemensamma ansökan fick 46 828 studerande en studieplats

  I vårens gemensamma ansökan till högskolorna fanns 151 440 sökande, varav 31 % fick studieplats. Siffrorna motsvarar siffrorna i ansökan 2016. Sedan 2016 har högskolorna varit skyldiga att reservera en del av nybörjarplatserna för sökande som ännu inte har en studieplats vid en högskola. Av det totala antalet antagna var andelen förstagångssökande ca 83 % både våren 2016 och i år.

 • 29.6.2017Webbnyhet

  Har genomströmningen ökat inom yrkesutbildningen?

  Utbildningsstyrelsen utreder om avbrotten inom yrkesutbildningen har minskat till följd av programmet för effektivisering av genomströmningen. Avsikten är att utifrån resultaten fastställa framtida mål och stödja arbetet med att göra övergångsskedena smidigare.

 • 29.6.2017Webbnyhet

  Försäljning och produktifiering framtida nyckelfärdigheter inom alla yrkesområden

  Färdigheter i kundtjänst samt försäljning och marknadsföring är även i framtiden av central betydelse i arbetslivet. Det är också väsentligt att kunna marknadsföra sin egen kompetens. Insikter i tjänstedesign och produktifiering behövs inom alla branscher.

 • 28.6.2017Webbnyhet

  Ny flexibel utbildningsmodell för invandrare

  Invandrare föreslås få en ny flexibel utbildningsmodell. Enligt förslaget kunde modellen förverkligas av medborgarinstituten, folkhögskolorna, utbildningscentren och sommaruniversiteten. Det är en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet som kommer med förslaget.

 • 26.6.2017Blogg

  Nya möjligheter inom den grundläggande utbildningen för vuxna

  Från och med den 1 januari 2018 kommer den grundläggande utbildningen för vuxna att förändras mer än på decennier. Utbildningsstyrelsen har nyligen godkänt de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. De lokala planerna utarbetas utifrån grunderna och tas i bruk från och med början av 2018. Läs mer

 • 22.6.2017Webbnyhet

  Nya läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen för vuxna från och med början av 2018

  Utbildningsstyrelsen har godkänt nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. Läroplansgrunderna tas i bruk 1.1.2018 och de har utarbetats i enlighet med förordningen om timfördelning, som utfärdades i början av 2017.

 • 21.6.2017Webbnyhet

  Barnets plan för småbarnspedagogik - blankettbotten och anvisningar

  Utbildningsstyrelsen har utarbetat stödmaterial för uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik. I stödmaterialet ingår en blankettbotten och anvisningar. Blanketten innehåller de uppgifter som grunderna för planen för småbarnspedagogik som norm förutsätter.

 • 15.6.2017Meddelande

  Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasier

  I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 73 500 sökande, av vilka 66 600 fick en studieplats i utbildning som inleds hösten 2017. Ifjol var motsvarande siffror 76 500 sökande och 69 300 antagna. Till svenskspråkig utbildning sökte i år 3 270 (ifjol 3 400), antalet antagna är 3 200 (ifjol 3 350).

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube