Aktuellt

 • 14.9.2017Webbnyhet

  Utbildningsstyrelsen samlade material som stöd för förebyggande av våldsam extremism

  Våldsam radikalisering och extremism bekämpas bäst genom förebyggande arbete. Vid sidan av andra aktörer har skolan och utbildningsväsendet en viktig roll vid förebyggandet av den. På Utbildningsstyrelsens webbplats Edu.fi finns aktuell bakgrundsinformation om våldsam extremism, information om förebyggande av den samt olika material som stöd för lärare och skolledningen.

 • 14.9.2017Meddelande

  Över 700 sakkunniga samlas för att diskutera barns och ungas välmående

  Den 14–15 september ordnas utbildningsevenemanget Hyvinvointiareena 2017 – Terveenä opintiellä i Mässcentret i Helsingfors. Evenemanget, som ordnas för första gången av Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd (THL), samlar personer som arbetar inom området elevers och studerandes välmående vid allt från förskolor till högskolor.

 • 12.9.2017Webbnyhet

  Tutorlärare till alla skolor i Finland – statsunderstöd för 2017 kan nu sökas

  Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och utbildning samt regional koordinering. Syftet är att stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som baserar sig på ny pedagogik och de nya läroplansgrunderna. Av regeringens spetsprojektsatsningar har år 2017 sammanlagt 9,8 miljoner euro reserverats i understöd för utveckling av grundskolan.

 • 7.9.2017Meddelande

  Trygga skolresor som tema under trafiksäkerhetsveckan

  Den nationella trafiksäkerhetsveckan i skolorna firas 11–15.9 med temat en trygg skolresa. Frågan om skolresornas trygghet berör årligen tiotusentals familjer. Genom att behandla erfarenheter av skolresorna som ett redskap för lärande kan barnen få övning i att röra sig tryggt och ansvarsfullt i trafiken.

 • 6.9.2017Meddelande

  Småbarnspedagogiken firas på olika håll i Finland

  De nya lokala planerna för småbarnspedagogik togs i bruk i början av augusti. Planerna firas med en egen dag tisdagen 5.9. På olika håll i Finland ordnas evenemang där man presenterar de lokala planerna och tar upp de frågor som betonas i den finländska småbarnspedagogiken.

 • 5.9.2017Meddelande

  Höstens gemensamma ansökan till högskolor kör ingång – 6 400 studieplatser ingår

  Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 6 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 20 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.

 • 24.8.2017Webbnyhet

  Skolfreden utlyses i Finland

  Den riksomfattande Skolfreden för läsåret 2017–2018 utlyses i Finlands skolor den 24 augusti i Helsingfors. Temat för årets Skolfred ”Rätt att drömma, rätt att vara den du är” uppmuntrar skolor att stärka elevernas egen verksamhet i arbetet mot mobbning och diskriminering.

 • 14.8.2017Blogg

  Barnets plan för småbarnspedagogik – barnens röst, delaktighet och pedagogik

  Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i augusti 2015. Den tryggar barnets rätt till en individuell plan för småbarnspedagogik på daghemmet och i familjedagvården. Målet är att man ska ha en gemensam uppfattning om hur och varför man gör upp planer för barnen. Framför allt bör man fundera över hur varje enskilt barns plan för småbarnpedagogiken utgör en del av den småbarnspedagogiska verksamheten

 • 11.8.2017Meddelande

  Allt fler lärare har en individuell utbildnings- och utvecklingsplan

  Den formella behörigheten hos lärarna har redan länge varit på en god nivå i Finland. Enligt de uppgifter som samlades in 2016 är så gott som alla rektorer och 95 procent av lärarna inom den grundläggande utbildningen behöriga för sin uppgift. Lärarna utvecklar också sin kompetens på ett planmässigare sätt än tidigare.

 • 10.8.2017Meddelande

  Studieplats för omkring 99 procent av sökande som avslutat grundskolan

  I hela landet sökte 98,7 procent av grundskolans niondeklassister under våren och sommaren till yrkesutbildning, gymnasium, specialundervisning eller till en förberedande utbildning. Av dem som i vår gick ut grundskolan har 98,7 procent fått en studieplats via de egentliga ansökningarna eller via tilläggsansökningar.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube