Aktuellt

 • 20.10.2017Blogg

  Den grundläggande konstundervisningen reformeras tillsammans

  Mikko Hartikainen, Matti Pietilä, Eija Kauppinen och Minna HarmanenUtbildningsstyrelsen har fattat beslut om grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning 20.9.2017. De utgjorde den sista delen av reformrundan för den allmänbildande utbildningen. I och med att grunderna offentliggörs kan det lokala läroplansarbetet nu inledas till fullo i läroanstalter som ger grundläggande konstundervisning.

 • 18.10.2017Meddelande

  Undervisningsväsendets kostnader sjönk under 2016

  Kostnaderna för yrkesutbildningen har sjunkit under de senaste åren och fortsatte sjunka även 2016: i genomsnitt sjönk kostnaderna jämfört med föregående år med några procent. Även kostnaderna för gymnasieutbildningen fortsatte att sjunka.

 • 18.10.2017Blogg

  Digitalisering ersätter inte läraren

  Jukka TulivuoriAnvändningen av digitala verktyg har åter lyfts fram i den offentliga debatten. Såväl lärare, elever, föräldrar som professionella inom IT-teknik har deltagit i diskussionen; man har både förespråkat och ifrågasatt användningen. Läs mer.

 • 17.10.2017Webbnyhet

  7 miljoner euro för främjande av kompetensinriktningen inom yrkesutbildningen

  Utbildningsstyrelsen har öppnat en ansökan om statsunderstöd som ska stöda anordnarna inom yrkesutbildning att utveckla sin kompetensinriktade verksamhet och att dela med sig av goda verksamhetsmodeller med andra aktörer. Understödet utgör en del av stödet för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen. Ansökan är öppen till 10.11.2017.

 • 13.10.2017Webbnyhet

  Ansökan om statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utveckling

  Statsunderstöd för utveckling av flexibel grundläggande utbildning (JOPO-verksamhet) kan sökas 13.10–13.11.2017. Med statsunderstöd som beviljas av Utbildningsstyrelsen understöds projekt som utvecklar verktyg att användas inom den flexibla grundläggande utbildningen för att stödja genomförandet av den grundläggande utbildningens lärokurs, övergången till utbildning på andra stadiet och på sikt placering i arbetslivet.

 • 13.10.2017Webbnyhet

  Yrkesutbildningsreformen – vi gör den tillsammans!

  ”Tillsammans!” Mottot för Finlands hundraårsjubileum sammanfattade väl stämningen också på seminariet ”Yrkesutbildningsreformen – en ny verksamhetspraxis” i Helsingfors. Evenemanget ordnades i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverket i Helsingfors onsdagen den 4 oktober på yrkeshögskolan Arcada. Seminariet ingick i en turné som erbjuder stöd och instruktioner för genomförandet av reformen.

 • 12.10.2017Webbnyhet

  Den finlandssvenska grundskolan och småbarnpedagogiken i fokus

  Finlandssvensk utbildningskonferens 2017 samlade 100 deltagare till Hanaholmen för att diskutera den svenskspråkiga grundskolan och småbarnspedagogiken. Temat var en lärande gemenskap.

 • 11.10.2017Blogg

  Fem missuppfattningar om bedömningen inom den grundläggande utbildningen

  Under den senaste tiden har det förts en livlig debatt om bedömningen av lärande. Det är ett viktigt, intressant och aktuellt ämne. I debatten blandar man beklagligt ofta ihop de nationella föreskrifterna och de frågor som avgörs på lokal nivå. Så vad står det egentligen om bedömningen av lärande i läroplansgrunderna? Läs mer

 • 9.10.2017Blogg

  Quo vadis, bildningen i Finland?

  Olli-Pekka HeinonenBildningsakademien för samhällspåverkare och beslutsfattare anordnas för första gången i slutet av oktober. Som upptakten till kursen, funderar Olli-Pekka Heinonen om boklig bildning och hjärtats bildning på bloggen. Läs mer

 • 9.10.2017Webbnyhet

  Internationaliseringsdagarna ger inspiration för det internationella kunnandet i skolorna

  Alla barn har rätt att lära sig internationalisering i sin egen skola. Vilka möjligheter har skolorna och hur kan man i skolorna utveckla det internationella kunnandet? I dessa teman fördjupar vi oss på internationaliseringsdagarna för grundskolor och gymnasier i Finlandiahuset i Helsingfors 9–10.10.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube