Spektri 4/2010

Läsåret avslutas i skolor och läroanstalter

Landets grundskolor och gymnasier avslutar läsåret lördagen den 5 juni. I år går 66 000 ungdomar ut grundskolan och 30 500 studerande slutför gymnasiets lärokurs.

Skolornas arbetstider och lov 2010-2011

Landets grundskolor och gymnasier avslutar skolåret 2009–2010 lördagen den 5 juni. Det nya läråret inleds 10–17 augusti och avslutas i alla skolor lördagen den 4 juni 2011.

Läroplansgrunder för inledningsskedet i den grundliggande utbildningen för vuxna

Grunder för läroplanen för inledningsskedet i den grundläggande utbildningen för vuxna har för första gången utarbetats i Finland. De är främst avsedda för vuxna invandrare med obetydlig eller ingen allmänbildande utbildning från tidigare.

Språkbadet smörjer munlädret

Nurmeksen Ammattiopistos språkbadsprojekt har under ett par år erbjudit skräddarsydd praktisk språkundervisning till företagare i Norra Karelen. Utländska studerande och finländska praktikanter har medverkat som visiterande språkbadslärare. Samtidigt har de fått erfarenhet av finländska and norrkarelska seder och bruk. 

Bolognaprocessen har reformerat högskoleutbildningen i Europa

Uppkomsten av det europeiska området för högre utbildning (EHEA) som omfattar 46 länder har fört med sig betydande reformer. Den mest betydande reformen är bättre kvalitetssäkring inom högskoleutbildningen.

Skolelever tävlade om finländska mästerskapet i räddningsfärdigheter

Grundskolornas 8-klassare tävlade i räddningsfärdigheter på Räddningsinstitutet i Kuopio på torsdag 6.5.2010.  I den nationella Nou Hätä! -kampanjens final tävlade de 22 bästa lagen från vårens uttagningstävlingar. Första priset gick till Jokivarren koulu, Orimattila. Andra priset togs av Porlammin yläaste och tredje priset av priset till Napapiirin yläaste, Rovaniemi.

Tillåtet att spara program på webbserver

Undervisningsministeriet och upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Tuotos har avtalat om användningen av tv- och radioprogram i undervisningen. Enligt avtalet får läroanstalterna i fortsättningen spara program även på webbservrar.

Företagardag i skolor och läroanstalter 3.9.

Nationella företagardagen firas den 5 september 2010. Skolor och läroanstalter kan ordna en temadag kring företagsamhet fredagen innan, den 3 september.

UVM är nu UKM

Undervisningsministeriet bytte namn i början av maj och heter nu undervisnings- och kulturministeriet. De utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiska uppgifterna ändras inte.