Aktuellt

 • 21.2.2017Blogg

  I skolan äter vi och lär oss tillsammans

  I internationella jämförelser av skolresultat har Finland ett särskilt trumfkort: gratis och handledda skolmåltider. En purfinsk social uppfinning som togs fram under de fattiga krigsåren. Läs mer

 • 20.2.2017Meddelande

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 21.2. – 14.3.

  Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds på tisdag 21.2. och avslutas tisdag 14.3. kl. 15.00. Gemensam ansökan omfattar cirka 80 400 nybörjarplatser.

 • 17.2.2017Webbnyhet

  Månadens statistik: Läroavtalsstatistik i ett nötskal

  Av alla läroavtalsstuderande har cirka 81 procent fyllt 25 år och fler än hälften är kvinnor. Var sjätte yrkesinriktad examen avläggs inom läroavtalsutbildningen.

 • 15.2.2017Webbnyhet

  Låt alla språk ljuda!

  Utbildningsstyrelsen bjuder in skolorna och läroanstalterna att fira Dagen för hundra språk (Satakielipäivä), som hålls för att hylla vårt hundraåriga Finlands modersmål, flerspråkighet och språkliga rikedom.

 • 15.2.2017Blogg

  Letandet efter teknikens väsen i utbildningen

  I slutet av januari ordnades världens största utbildningsteknologiska mässa, Bett Show 2017, i London. Mässan besöks årligen av cirka 35 000 deltagare från nästan 140 länder. Det fanns cirka 100 st. olika virtuella inlärningsmiljöer på plats och antalet elektroniska läromaterial håller på att öka. Läs mer

 • 8.2.2017Blogg

  Ett språkligt språng bär långt

  Det språkliga språnget skulle bära långt, om vi fick finländarna att ta lite sats. Försöket stupar på påståendet att det är tungt att studera språk och att det inte passar alla, det behövs språkhuvud. Det är en obefogad rädsla: Det är knappast många som inte har något språkhuvud alls. Läs mer

 • 6.2.2017Webbnyhet

  Kommentera utkastet till grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna

  Utbildningsstyrelsen bereder som bäst nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. Du kan kommentera utkastet genom att besvara den öppna webbenkäten t.o.m. 28.2.2017.

 • 6.2.2017Webbnyhet

  Samernas nationaldag firas 6.2.

  Samernas gemensamma nationaldag firas den 6 februari i fyra länder. Utbildningsstyrelsen bjuder in skolorna att delta i firandet.

 • 24.1.2017Meddelande

  Lyckad skolbespisning lockar alla att äta och lära tillsammans

  Lyckade skolmåltider är ett stöd för lärandet och välbefinnandet i skolgemenskapen. ”Vi äter och lär oss tillsammans” är en ny rekommendation om skolmåltider som uppgjorts i samarbete mellan sakkunniga och livligt kommenterats i offentligheten.

 • 9.1.2017Meddelande

  Vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds

  Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds tisdagen 10.1. och går ut onsdagen 25.1. kl. 15.

Visa alla

 

Aktuellt

Ta del i diskussionen på bloggen
Utbildningsstyrelsens experter skriver bloggtexter om aktuella ärende och fenomen. Välkommen att delta i diskussionen!

Beställ nyheter som RSS
Genom RSS-flöden kan du enkelt hålla dig uppdaterad med materialet i Utbildningsstyrelsens webbtjänst.

FacebookTwitterYouTube