Webbnyheter

 • 19.4.2018

  Över två tusen tutorlärare i grundskolorna

  I de finländska grundskolorna arbetar över två tusen tutorlärare för att stöda den nya pedagogiken och främja digitaliseringen. Verksamheten finansieras främst med statsunderstöd. Enligt Utbildningsstyrelsens förfrågan till utbildningsanordnarna har tutorlärarverksamheten haft positiva effekter.

 • 17.4.2018

  Skolor och läroanstalter främjar hållbar utveckling

  Utbildningsstyrelsen gör skolorna delaktiga i handlingsprogrammet för hållbar utveckling under 2018. På Agenda2030-frukostmötena, som avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik arrangerar i Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg, Åbo och Kuopio tas idéer fram för hållbara verksamhetssätt som lämpar sig för skolans vardag. Ett mål är att åstadkomma fler skolvisa samhällsåtaganden.

 • 16.4.2018

  De bästa finländska eTwinningprojekten belönades - båda vinnarna från Lappland

  Gymnasiet Ylitornion yhteiskoulun lukio och Putaan koulu i Torneå har belönats för de bästa finländska eTwinningprojekten. Teman för projekten var Epics i Europe och Our Forests – Our future. Vinnarna belönades på ITK-dagarna i Tavastehus den 12 april 2018.

 • 12.4.2018

  Fyra finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

  Skolor som jobbar aktivt med eTwinning har för första gången fått en egen titel. Havukosken koulu i Vanda, Kärpäsen koulu i Lahtis, Ylitornion yhteiskoulun lukio och Lapin koulutuskeskus REDU kan nu stolt presentera sig som eTwinning-skolor. eTwinning är ett EU-program som för samman skolor, elever och lärare i hela Europa.

 • 11.4.2018

  Ungdomsarbete löser europeiska utmaningar

  Den färska Faktaa Express-publikationen presenterar de betydande fördelarna som finländska deltagare fått från internationella utvecklingsprojekt inom ungdomssektorn i Erasmus+. Även om ungdomsarbetets verksamhetsmiljöer varierar mellan länderna, är många utmaningar gemensamma. Med hjälp av internationellt samarbete har organisationerna bland annat funnit metoder för att lösa utmaningar i deras eget arbete och utvecklat verktyg för att förebygga marginalisering.

 • 9.4.2018

  Månadens statistik: Finland har inga fastställda nationella kompetenskrav för lärare

  Finland är ett av nio europeiska länder, där den kompetens som lärare förutsätts ha inte har fastställts nationellt. I övriga Europa har kompetensreferensramen fastställts noggrant eller åtminstone på en grov nivå. Lärarna i Finland avviker från huvudströmningen även i att de utvärderas mycket sällan: endast 20 procent har utvärderats av någon annan än sin rektor eller kollega.

 • 6.4.2018

  Tuula Åkerlund har tilldelats erkännandet lärare i romani 2018

  Utbildningsstyrelsen har tilldelat erkännandet lärare i romani för tredje gången. Valet gjordes utifrån förslag från allmänheten. Erkännandet offentliggjordes vid romernas nationaldagsseminarium den 6 april.

 • 19.3.2018

  Fem anordnare av grundläggande utbildning fick tillstånd för språkförsök – statsunderstöden för genomförandet har beviljats

  Undervisnings och kulturministeriet har beviljat försökstillstånd för det andra inhemska språket till Jämsä, Pieksämäki, Rovaniemi, Nyslott och Ylöjärvi stad. Utbildningsstyrelsen har beviljat totalt 366 500 euro till dessa kommuner för att genomföra försöket i åtta skolor.

 • 19.3.2018

  Nya sätt att förebygga mobbning och främja skolfred

  En arbetsgrupp vid undervisnings och kulturministeriet har utrett på vilka sätt man kan ingripa i mobbning och främja skolfred. Uppdraget gällde småbarnspedagogiken, förskolan och den grundläggande utbildningen samt andra stadiets utbildning. Arbetsgruppens förslag innehåller 24 åtgärdsförslag. Förslaget överräcktes till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen fredagen den 16.3.

 • 14.3.2018

  Finland förutser lärarbehov på längre sikt än de flesta andra europeiska länder

  Lärarbehoven prognostiseras i regel på kort sikt i Europa. Finland, Nederländerna, Tyskland och Danmark skiljer sig från mängden som länder där prognostiseringsperioden är över 10 år. Finland hör också till de länder där prognostiseringen grundar sig på en mycket bred informationsbas.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube