Webbnyheter

 • 14.9.2017

  Utbildningsstyrelsen samlade material som stöd för förebyggande av våldsam extremism

  Våldsam radikalisering och extremism bekämpas bäst genom förebyggande arbete. Vid sidan av andra aktörer har skolan och utbildningsväsendet en viktig roll vid förebyggandet av den. På Utbildningsstyrelsens webbplats Edu.fi finns aktuell bakgrundsinformation om våldsam extremism, information om förebyggande av den samt olika material som stöd för lärare och skolledningen.

 • 12.9.2017

  Tutorlärare till alla skolor i Finland – statsunderstöd för 2017 kan nu sökas

  Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för tutorlärarnas verksamhet och utbildning samt regional koordinering. Syftet är att stödja utvecklings- och utbildningsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som baserar sig på ny pedagogik och de nya läroplansgrunderna. Av regeringens spetsprojektsatsningar har år 2017 sammanlagt 9,8 miljoner euro reserverats i understöd för utveckling av grundskolan.

 • 24.8.2017

  Skolfreden utlyses i Finland

  Den riksomfattande Skolfreden för läsåret 2017–2018 utlyses i Finlands skolor den 24 augusti i Helsingfors. Temat för årets Skolfred ”Rätt att drömma, rätt att vara den du är” uppmuntrar skolor att stärka elevernas egen verksamhet i arbetet mot mobbning och diskriminering.

 • 17.7.2017

  Utbildningsstyrelsen stöder genomförandet av yrkesutbildningsreformen

  Riksdagen godkände i slutet av juni den nya lagstiftningen om yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen har aktivt deltagit i beredningen av reformen. Verket har en central roll även i genomförandet av reformen.

 • 11.7.2017

  OAJ, UKM och UBS lanserar Bildningsakademien – Finland behöver åtgärder för bildningen!

  Kärntrion inom undervisningssektorn firar 100-åringen Finland genom att grunda Bildningsakademien, som riktar sig till beslutsfattare och samhällspåverkare. Målet är att trygga bildningen i Finland för de kommande 100 åren.

 • 29.6.2017

  Har genomströmningen ökat inom yrkesutbildningen?

  Utbildningsstyrelsen utreder om avbrotten inom yrkesutbildningen har minskat till följd av programmet för effektivisering av genomströmningen. Avsikten är att utifrån resultaten fastställa framtida mål och stödja arbetet med att göra övergångsskedena smidigare.

 • 29.6.2017

  Försäljning och produktifiering framtida nyckelfärdigheter inom alla yrkesområden

  Färdigheter i kundtjänst samt försäljning och marknadsföring är även i framtiden av central betydelse i arbetslivet. Det är också väsentligt att kunna marknadsföra sin egen kompetens. Insikter i tjänstedesign och produktifiering behövs inom alla branscher.

 • 28.6.2017

  Ny flexibel utbildningsmodell för invandrare

  Invandrare föreslås få en ny flexibel utbildningsmodell. Enligt förslaget kunde modellen förverkligas av medborgarinstituten, folkhögskolorna, utbildningscentren och sommaruniversiteten. Det är en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet som kommer med förslaget.

 • 22.6.2017

  Nya läroplansgrunder för den grundläggande utbildningen för vuxna från och med början av 2018

  Utbildningsstyrelsen har godkänt nya grunder för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna. Läroplansgrunderna tas i bruk 1.1.2018 och de har utarbetats i enlighet med förordningen om timfördelning, som utfärdades i början av 2017.

 • 21.6.2017

  Barnets plan för småbarnspedagogik - blankettbotten och anvisningar

  Utbildningsstyrelsen har utarbetat stödmaterial för uppgörandet av barnets plan för småbarnspedagogik i enlighet med grunderna för planen för småbarnspedagogik. I stödmaterialet ingår en blankettbotten och anvisningar. Blanketten innehåller de uppgifter som grunderna för planen för småbarnspedagogik som norm förutsätter.

Visa alla

 

FacebookTwitterYouTube