20.3.2017

Anni Miettunen har utnämnts till direktör för avdelningen för yrkesutbildning vid Utbildningsstyrelsen

Anni Miettunen

Webbnyhet 20.3.2017

Anni Miettunen (f. 1964) inledde arbetet som direktör för Utbildningsstyrelsens avdelning Yrkesutbildning i slutet av februari. Hon har en bakgrund i företagsekonomi och har erfarenhet av att leda försäljning, marknadsföring och kundrelationer. Hon har arbetat med utbildning sedan 2003. Före arbetet vid Utbildningsstyrelsen var Miettunen direktör för vuxenutbildningen i samkommunen för utbildning i Kemi-Torneåregionen Lappia.

Hon drevs till Utbildningsstyrelsen av en stark önskan om att få utföra ett viktigt och verkningsfullt arbete som skapar mervärde för alla som arbetar med utbildning och för hela det finländska samhället.

– Jag lockades också av möjligheten att tillsammans med duktiga sakkunniga utveckla yrkesutbildningen så att den är ett verktyg för alla aktörer och särskilt en konkurrensfaktor för den enskilda individen och inom arbetslivet.

Reformen av yrkesutbildningen utmanar hela fältet att agera på ett nytt sätt. Var och en bör se över sin egen roll och fundera över vilket mervärde man ger utbildningssystemet.

– Grunden för det gemensamma arbetet utgörs av kunniga och aktiva yrkesverksamma individer. Alla har en roll i helheten och all sakkunskap behövs, sammanfattar Miettunen.

Anni Miettunen (f. 1964) inledde arbetet som direktör för Utbildningsstyrelsens avdelning Yrkesutbildning i slutet av februari. Före arbetet vid Utbildningsstyrelsen var Miettunen direktör för vuxenutbildningen i samkommunen för utbildning i Kemi-Torneåregionen Lappia.

 

FacebookTwitterYouTube