24.4.2017

Månadens statistik: Andelen studerande med främmande språk som modersmål har ökat betydligt under 2000-talet

Webbnyhet 24.4.2017

År 2015 hade sex procent av eleverna inom den grundläggande utbildningen ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Av studerande i gymnasieutbildningen var andelen fem procent och i yrkesutbildningen åtta procent.

Störst var andelen inom gymnasieutbildningen för vuxna, nästan 12 procent, och minst inom gymnasieutbildningen för unga, knappt fem procent.

Andelen elever med främmande språk som modersmål i grundläggande utbildningen ökade från 4,3 procent år 2011 till sex procent år 2015. I gymnasieutbildningen växte siffran från 1,8 procent år 2000 till 5,1 procent år 2015. I yrkesutbildningen var ökningen 2,7 procent år 2000 och 8,2 procent år 2015.

Läs hela Månadens statistik (på finska)

År 2015 hade sex procent av eleverna inom den grundläggande utbildningen ett annat modersmål än finska, svenska eller samiska. Av studerande i gymnasieutbildningen var andelen fem procent och i yrkesutbildningen åtta procent.

 

FacebookTwitterYouTube