5.6.2017

Mångsidigt med mobilen – infopaket för skolorna

Webbnyhet 2.6.2017

Utbildningsstyrelsen har tagit fram ett infopaket för skolor om användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan.

Informations- och kommunikationsteknik är en del av skolornas vardag. Utbildningsstyrelsen har publicerat en guide om rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan. Guiden har tagits fram särskilt för den grundläggande utbildningen, men den kan tillämpas också i gymnasiet och inom yrkesutbildningen, dock med hänsyn till studerandes ålder och behov av handledning. Guiden fokuserar speciellt på juridiska aspekter.

Utbildningsstyrelsen arrangerade under våren en tävling om goda modeller för användningen av mobila enhet för skolorna inom den grundläggande utbildningen. De tre pedagogiskt bästa modellerna belönades i en direkt webbsändning den 1 juni 2017. De tre prisbelönta skolorna är Sipoonlahden koulu, Helilän koulu i Kotka och Joensuun normaalikoulu.

Generaldirektören uppmanar att ta mobilen i bruk

Att kunna använda informationstekniska enheter och program är viktiga framtida färdigheter. Övning i att använda IT-enheter ingår i undervisningen enligt läroplanerna. Användning av enheter och program i skolan är inte ett självändamål, utan de kan användas till att uppnå läroplanens lärandemål. Med bra förhandsplanering och uppföljning kan enheter användas i skolorna för att uppnå de pedagogiska målen. Skolan har också en viktig roll i att ge undervisning i mediefärdigheter och dataskyddsfrågor.

- Mobilteknologi är en så väsentlig del av barns och ungas liv att vi inte kan utgå från förbud i behandlingen av den, sade Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen vid prisutdelningen. - Den offentliga debatten har i stor utsträckning handlat om att förbjuda mobila enheter och om att de används för mobbning. De här är viktiga frågor och de måste finnas spelregler för dem, men de får inte överskugga möjligheterna som teknologin innebär.

- Också skolan måste vara närvarande på mobilen. Mobilen öppnar upp enorma möjligheter för lärande. Ta upp dem som en gemensam sak för hela skolan, skapa rutiner och regler så att alla förbinder sig till dem, uppmanade generaldirektören (i bilden) och önskade trevlig sommar åt alla skolor.

Infopaketet och inspelningen från prisutdelningen

De prisbelönta skolornas modeller på tjänsten Goda modeller:

Kännykät taskutietokoneena äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa

Leivontatyyppejä oppimassa

Opi liikkumalla

Närmare information:

Guiden Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan

Jurist Laura Francke till 9.6.2017 +358 29 533 1303
Skolråd, enhetschef Petri Heikkilä +358 29 533 1060
Direktör Matti Lahtinen +358 29 533 1241
Jurist Teemu Tyrkkö +358 29 533 1435
Skolråd Ulla Vanttaja +358 29 533 1218

Användning av informations- och kommunikationsteknologi i grunderna för läroplanen:
Undervisningsråd Elisa Helin +358 29 533 1280
Specialsakkunnig Juho Helminen +358 29 533 1064
Överinspektör Kimmo Koskinen +358 29 533 1107

Utbildningsstyrelsen har tagit fram ett infopaket för skolor om användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan.

 

FacebookTwitterYouTube