14.6.2016

Nya modellblanketter för förskoleundervisningen färdiga

Webbnyhet 7.6.2016

Utbildningsstyrelsen har utarbetat modellblanketter för pedagogisk bedömning, pedagogisk utredning, plan för lärande och individuell plan (IP) inom förskoleundervisningen utgående från grunderna för förskoleundervisningens läroplanen (2014).

Blanketterna innehåller alla de uppgifter som grunderna för läroplanen som norm förutsätter. Utöver de punkter som normerna förutsätter innehåller blanketterna några punkter med tilläggsuppgifter. Modellblanketterna har planerats så att de olika fälten förstoras när man skriver i dem.

Anordnarna av förskoleundervisning kan också använda blanketter som de själva utarbetat. Blanketterna ska innehålla alla de uppgifter som förutsätts i grunderna för förskoleundervisningens läroplan. Utbildningsstyrelsens modellblanketter kan användas som underlag för de egna blanketterna.

Modellblanketterna för förskoleundervisningen

Anvisningar som gäller stöd för lärande och skolgång inom grundläggande utbildning publiceras på sidan Information om anordnande av stöd.

Tilläggsuppgifter på Utbildningsstyrelsen:
undervisningsrådet Christina Anderssén, tel. 029 533 1290
opetusneuvos Pirjo Koivula, puh. 029 533 1101

Utbildningsstyrelsen har utarbetat modellblanketter för pedagogisk bedömning, pedagogisk utredning, plan för lärande och individuell plan (IP) inom förskoleundervisningen utgående från grunderna för förskoleundervisningens läroplanen (2014).

 

FacebookTwitterYouTube