31.5.2017

Skolornas arbetstider och lov under läsåret 2017–2018

Webbnyhet 31.5.2017

Läsåret 2017–2018 inleds i de flesta grundskolor och gymnasier under veckan 32. Alla skolor avslutar läsåret lördagen den 2 juni 2018.

Enligt 23 § i lagen om grundläggande utbildning har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Enligt 7 § i förordningen om grundläggande utbildning ska läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 22. Läsåret 2017–2018 har alltså 188 arbetsdagar och skolarbetet avslutas lördagen den 2 juni 2018.

De flesta skolor inleder höstterminen under veckan 32. Tidigast börjar man i Rovaniemi, den 9 augusti, och senast i Joensuu, den 16 augusti. Yrkesläroanstalterna kan inleda sin termin tidigare än grundskolorna, vuxengymnasierna åter senare än andra skolor. Skolornas höstlov infaller utan undantag i slutet av oktober under veckorna 42–43.

Höstterminen avslutas i de flesta fall fredagen den 23 december 2017, i några kommuner en dag tidigare. Vårterminen börjar antingen genast efter årsskiftet onsdagen den 2 januari 2018 eller efter trettondagen den 8 januari 2017.

Sportlov hålls på traditionellt vis under en treveckorsperiod i februari–mars. I Södra Finland, till exempel i Helsingfors, Åbo och Björneborg, har skolorna sportlov vecka 8 (19–25.2.2017). I kommunerna i mellersta Finland, till exempel i Tammerfors, Vasa, Jyväskylä och S:t Michel, firar man sportlov vecka 9 (26.2–4.3). I skolorna i Östra och Norra Finland, till exempel i Kuopio, Joensuu, Kajana, UIeåborg och Rovaniemi, infaller sportlovet vecka 10 (5–11.3).

Gemensamma lovdagar är självständighetsdagen den 6 december, påsken den 30 mars – den 2 april och Kristi himmelsfärdsdag den 10 maj. I vissa kommuner har skolorna också lov skärtorsdagen den 29 mars och fredagen den 11 maj.

De flesta kommunerna har publicerat information om arbetstider och lov i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasierna på sin webbplats.


Skolornas arbetstider och lov under läsåret 2017–2018
Skolstart Höstlov Jullov Sportlov
Helsingfors 10.8. 16.10.-20.10. 23.12.-7.1. 19.2.-25.2.
Åbo 15.8. 19.10.-22.10. 23.12.-7.1. 19.2.-25.2.
Tammerfors 10.8. 16.10.-22.10. 23.12.-8.1. 26.2.-4.3.
Björneborg 10.8. 23.10.-29.10. 23.12.-3.1. 19.2.-25.2.
Vasa 14.8. 16.10.-20.10. 23.12.-5.1. 26.2.-4.3.
Jyväskylä 9.8. 16.10.-22.10. 22.12.-7.1. 26.2.-4.3.
St Michel 15.8. 23.10.-29.10. 22.12.-1.1. 26.2.-4.3.
Kuopio 10.8. 16.10.-20.10. 22.12.-3.1. 5.3.-11.3.
Joensuu 16.8. 16.10.-20.10. 22.12.-2.1. 5.3.-11.3.
Kajana 10.8. 23.10.-29.10. 23.12.-7.1. 5.3.-11.3.
Uleåborg 10.8. 23.10.-29.10. 23.12.-7.1. 5.3.-11.3.
Rovaniemi 9.8. 16.10.-22.10. 23.12.-7.1. 5.3.-11.3.

Helsingfors

Åbo

Tammerfors

Björneborg

Vasa

Jyväskylä

St Michel

Kuopio

Joensuu

Kajana

Uleåborg

Rovaniemi

Läsåret 2017–2018 inleds i de flesta grundskolor och gymnasier under veckan 32. Alla skolor avslutar läsåret lördagen den 2 juni 2018.

 

FacebookTwitterYouTube