18.5.2016

Slutbedömningen i den grundläggande utbildningen våren 2016

Webbnyhet 18.5.2016

I slutbedömningen våren 2016 följs principerna och bestämmelserna i grunderna för läroplanen 2004. Avgångsbetyg enligt grunderna för läroplanen 2014 ges första gången våren 2020.

Bestämmelserna om slutbedömningen enligt de nya grunderna för läroplanen 2014 träder i kraft stegvis i takt med att de nya läroplanerna tas i bruk.

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett antal artiklar som stöd för elevbedömningen. De innehåller information om bedömningens syften och hur bedömningen ska genomföras i olika situationer.

Artiklarna om elevbedömningen finns på Utbildningsstyrelsens webbplats edu.fi

Tilläggsuppgifter av Utbildningsstyrelsen:
undervisningsrådet Christina Anderssén, tel. 029 533 1290

I slutbedömningen våren 2016 följs principerna och bestämmelserna i grunderna för läroplanen 2004. Avgångsbetyg enligt grunderna för läroplanen 2014 ges första gången våren 2020.

 

FacebookTwitterYouTube