Ammatillisten perustutkintojen ja valmentavien koulutusten perusteiden uudistaminen

kelloAmmatillista peruskoulutusta koskevia säädöksiä ollaan uudistamassa. Tämä edellyttää, että myös Opetushallitus uudistaa ammatillisia perustutkintoja ja valmistavia koulutuksia koskevat määräykset.

Opetushallitus julkaisee näillä verkkosivuilla tietoa ammatillisten perustutkintojen ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten perusteiden uudistuksen etenemisestä. Lisäksi sivulla julkaistaan toimeenpanoon valmistautumisen tukiaineistoa koulutuksen järjestäjille.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan Opetushallitus tulisi antamaan perustutkintoa koskevat määräykset 1) tutkinnon perusteina ja 2) muina määräyksinä. Opetushallituksen määräykset on mahdollista antaa vasta, kun uudet säädökset on annettu. Tämänhetkisen valmisteluaikataulun mukaan Opetushallituksen määräykset tulisivat voimaan 1.8.2015 alkaen.

Merkittävimmät muutokset kohdistuvat opintoviikkojen korvaamiseen osaamispisteillä ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien sijaan muodostettavien yhteisten tutkinnon osien muodostamiseen. Muilta osin tutkinnon perusteisiin tehdään tässä vaiheessa vain välttämättömät tarkistukset.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
23.03.2016