SEURAA MEITÄ: FacebookTwitterYouTubeLinkedIn

Ajankohtaista

 • 9.2.2016Blogi

  Turvapaikanhakijat haastavat koulutusjärjestelmää

  Leena NissiläMaahanmuuttajien määrän kasvu vaikuttaa välittömästi muun muassa esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen tarpeeseen. Myös tarve maahanmuuttajien valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin lisääntyy lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. Lue lisää.

 • 9.2.2016Verkkouutinen

  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet antavat raamit kehittämiselle

  Laadun avaimia uudistuvaan varhaiskasvatukseen etsittiin Paasitornissa 8.2. Tilaisuudessa oli koolla runsas joukko varhaiskasvatuksen asiantuntijoita kuulemassa alustuksia ja keskustelemassa työpajoissa.

 • 5.2.2016Verkkouutinen

  Yksilöllisiä polkuja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen

  Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä on kartoittanut turvapaikanhakija- ja maahanmuuttotilanteesta aiheutuvia välittömästi käynnistettäviä toimenpiteitä koulutuksessa, kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisotyössä.

 • 4.2.2016Verkkouutinen

  Opettajat ilman rajoja tuo globaalikasvatusta verkkoon

  Opettajat ilman rajoja -verkosto on julkaissut kirjan "Globaalikasvatuksen ilmiöitä luokkahuoneessa Suomessa ja maailmalla". Kirja avaa keskustelua koulutyön ja kehitysyhteistyön välille.

 • 2.2.2016Verkkouutinen

  Muutoksenhakua koskevat säännökset uudistettu

  Perusopetuslakiin, lukiolakiin, taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin, ammatillisesta peruskoulutuksesta annettuun lakiin ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun lakiin tuli 1.1.2016 muutoksenhakuun liittyviä muutoksia.

opintopolku.fi

Opintopolku.fi

Palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin.

LOPS 2016

LOPS 2016

Verkkosivulla on tietoa nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä.

VASU2017

VASU2017

Verkkosivulla on tietoa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadinnasta.

Vipunen

Vipunen

Opetushallinnon tilastopalvelusta löytyy muun muassa tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta.