Ajankohtaista

 • 8.10.2015Verkkouutinen

  Suomen kielen oppimateriaalit tehokäyttöön

  Kun turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyy nopeasti, on myös opetustyön päästävä käyntiin viipymättä. Opetushallitus, kaupalliset kustantajat, kunnat, oppilaitokset ja muut tahot ovat viime vuosina tuottaneet runsaasti oppimateriaaleja maahanmuuttajien kielenopetukseen.

 • 8.10.2015Verkkouutinen

  Tietoa kunnille turvapaikanhakijoiden vastaanotosta

  Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö ja Kuntaliitto ovat lähettäneet Suomen kunnille 21.9. kirjeen, jossa annetaan tietoa kansainvälistä suojelua hakevien ja oleskeluluvan saaneiden henkilöiden vastaanotosta.

 • 7.10.2015Verkkouutinen

  Lokakuun tilasto: Ammatillisen koulutuksen erityisopetus

  Erityisopetusta saavien opiskelijoiden määrä on kasvanut oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa vuosina 2010–2013. Vuonna 2013 erityisopetuksessa oli noin 20 000 opiskelijaa, joka vastaa 15 prosenttia kaikista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista.

 • 6.10.2015Verkkouutinen

  OPH ja CIMO yhdistetään uudeksi virastoksi

  Keskushallinnon virastorakenteen uudistamista jatketaan hallitusohjelman mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle on tarkoitus perustaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n ja Opetushallituksen tehtäville perustuva uusi virasto.

 • 6.10.2015Tiedote

  Ilona Kuukka vuoden 2015 maahanmuuttajien suomi toisena kielenä -opettaja

  Vuoden 2015 suomi toisena kielenä -opettajaksi on valittu Ilona Kuukka Espoon Kilonpuiston koulusta. Valinnan järjesti Suomi toisena kielenä -opettajat ry. yhdessä Opetushallituksen kanssa.

opintopolku.fi

Opintopolku.fi

Palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin.

LOPS 2016

LOPS 2016

Verkkosivulla on tietoa nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisestä.

Ampe

AMPE

Verkkosivuilla on tietoa ammatillisten perustutkintojen ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten perusteiden uudistuksen etenemisestä.

Vipunen

Vipunen

Opetushallinnon tilastopalvelusta löytyy muun muassa tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta.