Ajankohtaista

 • 26.1.2015Verkkouutinen

  Esiopetuksesta tavoitteellista ja velvoittavaa

  Perusopetuslakia on muutettu esiopetukseen osallistumisen osalta (12.12.2014 1040/2014). Lapsen on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (PoL 26a §).

 • 22.1.2015Verkkouutinen

  Opetushallitus Educa 2015 -messuilla

  Tuoreet opetussuunnitelmien perusteet, ammatillisten perustutkintojen perusteet sekä hiljattain käynnistynyt lukion opetussuunnitelman päivittäminen ovat Opetushallituksen pääteemoja tämänvuotisilla Educa-messuilla.

 • 14.1.2015Verkkouutinen

  Päivähoitolakia päivitetään varhaiskasvatuslaiksi

  Hallituksen esitys varhaiskasvatuslaiksi on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa. Vuodelta 1973 peräisin olevaa päivähoitolakia päivitetään mm. siten, että valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet laaditaan tulevaisuudessa Opetushallituksessa.

 • 7.1.2015Tiedote

  Korkeakoulujen kevään yhteishaun ensimmäinen hakuaika alkaa keskiviikkona 7.1.

  Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteishaun ensimmäinen hakuaika käynnistyi tänään keskiviikkona 7.1. Hakulomakkeen täyttäminen on mahdollista Opintopolku.fi- palvelussa 27.1.2015 klo 15.00 asti. Ensimmäisessä hakuajassa ovat mukana suuri osa korkeakoulujen vieraskielisiä koulutuksia ja Taideyliopiston koulutukset.

 • 22.12.2014Tiedote

  Uudet opetussuunnitelmien perusteet päätetty

  Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Pääjohtaja Aulis Pitkälä allekirjoitti määräykset uusista perusteista 22.12.2014. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.

opintopolku.fi

Opintopolku.fi

Opintopolku.fi-palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin.

OPS 2016

OPS 2016

OPS 2016 -verkkosivuilla on tietoa perusteiden laadinnan etenemisestä sekä tukiaineistoa paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön valmistautumiseen ja työn toteuttamiseen.

Ampe

AMPE

Ampe-verkkosivuilla on tietoa ammatillisten perustutkintojen ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten perusteiden uudistuksen etenemisestä.

Vipunen

Vipunen

Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, josta löytyy muun muassa tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta.