Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Kompensation genom statsunderstöd till följd av reformen av finansieringssystemet för förberedande undervisning

Bestämningsgrunden för finansieringen i fråga om undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen ändrades fr.o.m. 2017 från antalet närvarande studerande på beräkningsdagen 20.9 till närvaromånader. Till följd av reformen kan det finnas elever, som utbildningsanordnaren inte får full finansiering för utan kompensation. För att kompensera reformen av finansieringssystemet har av anslag i statsbudgeten för 2017 anvisats statsunderstöd till ett belopp av högst 8,8, miljoner euro. Genom statsunderstödet kompenseras inte nedskärningen på ca 33 procent i priset per enhet för förberedande undervisning.

Kompensationen kan gälla finansieringen av elever som uppfyller alla de villkor som anges nedan:

  • eleven har varit närvarande på beräkningsdagen 20.9.2016
  • eleven har börjat delta i förberedande undervisning före 1.8.2016
  • eleven har deltagit i förberedande undervisning över 4,5 månader.

Ansökan ska göras på den digitala ansökningsblanketten i Utbildningsstyrelsens statsunderstödssystem 28.04.2017 kl. 8.00- 02.06.2017 kl. 16.15.

Ansökningstiden går ut 2.6.2017 kl. 16.15

 

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster