Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Statens specialunderstöd för åtgärder som främjar likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, för att utveckla specialundervisningens kvalitet och i samband med detta för att anställa skolgångsbiträden och skapa flexibla undervisningsgrupper samt för att motverka regional ojämlikhet åren 2018–2019

Statsunderstödet har sin grund i det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering. Enligt programmet är målet på tio års sikt att Finland är ett land där man hela tiden vill lära sig någonting nytt. Finländarnas kompetens- och utbildningsnivå har stigit, vilket stöder förnyelsen av det finländska samhället och lika möjligheter.

För närvarande visar undersökningar om utbildningsmässiga skillnader dock att sambandet mellan elevens bakgrund och inlärningsresultat syns redan i grundskolan och den socioekonomiska bakgrundens inverkan på inlärningsresultaten har ökat betydligt. Också skillnaderna i inlärningsresultaten och graden av deltagande i utbildning mellan könen och mellan stamfinländare och elever med invandrarbakgrund har beaktats.

Ansökningstiden börjar 28.3.2018 och slutar 25.4.2018 kl. 16.15.

Ansökningstiden börjar 28.3.2018 och slutar 25.4.2018 kl. 16.15.

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster