Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Statens specialunderstöd för innovativa försök och utveckling av dessa inom den grundläggande utbildningen

Hur skulle ni vilja förnya skolan så att barnen och de unga får bättre möjligheter att skapa sitt eget lärande och bygga upp sitt eget liv? Vilka nya kunskaper, aktiviteter och försök behövs det för att alla skolor ska kunna utvecklas i en snabbt föränderlig värld? Har ni identifierat ett behov, men ännu inte hittat de bästa lösningarna?

Syftet med statsunderstödet för innovativa försök och utveckling av dessa inom den grundläggande utbildningen är att ta fram nya sätt att utveckla undervisningen och utbildningen samt att förnya lärandet.

Av anslag under moment 29.10.20.2 i statsbudgeten för år 2018 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd till ett belopp av 6 miljoner euro för innovations-, försöks- och utvecklingsverksamhet inom den grundläggande utbildningen.

Ansökningstiden börjar 20.3.2018 och slutar 27.4.2018 kl. 16.15.

Ansökningstiden börjar 20.3.2018 och slutar 27.4.2018 kl. 16.15

 

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster