Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Statsunderstöd för medborgarinstitutens kvalitets- och utvecklingsunderstöd 2017

Utbildningsstyrelsen utlyser kvalitets- och utvecklingsunderstöden för år 2017 under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget i budgetpropositionen för år 2017.

Statsunderstödets ansökningstid är 15.12.2016-20.1.2017 kl. 16.15

ansökningstiden går ut 20.1.2017 kl. 16.15

 

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.