Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Statsunderstöd för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2016

Utbildningsstyrelsen utlyser extra statsunderstöd enligt 45 § i lagen (1705/2009) om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för ordnande av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning för elever och studerande med ett främmande språk, samiska eller romani som modersmål år 2016.

Behörighet att söka har kommunala och privata anordnare av förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Meddelande 5/2016 (pdf)

Undervisningsministeriets förordning 1777/2009 (pdf)

Anökningsblanketterna har ändrats till elektroniska. Ansökan till de tre statsunderstöden sker på samma elektroniska ansökningsblankett.
Pappersblanketterna har tagits ur bruk.

Ansökningstiden går ut 22.12.2016

 

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet.
Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under det egna utbildningsområdet.

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor

svenska

finska

engelska