Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Statsunderstöd för utvidgning av språkbadsverksamhet

Av anslag i statsbudgeten för år 2017 utlyser Utbildningsstyrelsen statsunderstöd för utvidgning av språkbadsverksamhet samt utvidgning och utveckling av småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning på två språk samt språkberikad småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. För ändamålet har sammanlagt 842 000 euro reserverats.

I Utbildningsstyrelsens ansökningsmeddelande 19/2017 beskrivs de understöd som kan ansökas och anvisningar för hur ansökan inlämnas. Ansökan slutar 7.6.2017.

Utbildningsstyrelsen strävar efter att fatta beslut om beviljande av understöd senast 21.6.2017.

Ytterligare information

Förfrågningar på svenska

undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523,

Grundläggande utbildning

undervisningsrådet Annamari Kajasto, tfn 029 533 1596 ,

undervisningsrådet Paula Mattila, tfn 029 533 1144,

Småbarnspedagogik

specialsakkunnig Kati Costiander, tfn 029 533 1526,

Förskoleundervisning

undervisningsrådet Arja-Sisko Holappa, tfn 029 533 1371,

Ansökningstiden går ut 7.6.2017 kl. 16.15.

 

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster