Statsunderstöd

Det främsta målet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stöda utvecklings-, försöks- och startprojekt, där man skapar goda modeller, metoder och praxis, som kan spridas vidare. Därtill strävar man efter bestående funktionella och konstruktiva förändringar och förbättringar.

Projekten stöder genomförandet av den nationella utbildningspolitiken och resultatavtalet samt föreningen av utbildningsanordnarnas behov med de nationella målen. Det är önskvärt att projekten är breda och bildar större helheter och nätverk.

Statsunderstöd Spetsprojekt 1: Programmet den nya grundskolan, fortbildning av undervisningspersonalen till stöd för genomförandet av försöket med språk

Statsunderstöd för utveckling av undervisningspersonalens kompetens till stöd för genomförandet av försöket med språk

Utbildningsstyrelsen har 6.3.2017 beviljat statens specialunderstöd till anordnare av grundläggande utbildning för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen inom den grundläggande utbildningen, förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken.

I understöd beviljades sammanlagt 4 014 000 euro till 96 anordnare av grundläggande utbildning, varav 7 är svenskspråkiga. Enheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen deltar i flera av de understödda projekten.
Utbildningsstyrelsen öppnar ansökan om fortbildning till stöd för genomförandet av försöket med språk inom ramen för Spetsprojekt 1.

Den primära målgruppen för utbildningen är de anställda inom småbarnspedagogiken och de lärare som ansvarar för de ovannämnda projekten.

Statsunderstöden kan sökas av universitet och högskolor.

Ytterligare information:

Undervisningsråd Yvonne Nummela, tel. 029 533 1523
Undervisningsråd Anu Halvari, tel 029 533 1277
Undervisningsråd Annamari Kajasto, tel 029 533 1596
Undervisningsråd Paula Mattila, tel 029 533 1144

Mer information om den avslutade ansökningsomgången och om projekt som har beviljats finansiering finns på Utbildningsstyrelsens webbplats

Ansökningstiden går ut 12.5.2017 kl. 16.15.

 

Redovisning av användningen av statsunderstöd

Användningen av statsunderstöd omfattas av redovisningsskyldighet. Information om blanketter och eventuell möjlighet att redovisa digitalt finns under utbildningsområdena i vänstra menyn (gäller de ansökningar som gjorts innan det nya digitala ansökningssystemet införts).

Till de statsunderstödstagare som lämnat in ansökningar i det nya digitala ansökningssystemet skickas en länk till den digitala redovisningsblanketten.

Anvisningar för användning av Utbildningsstyrelsens projektlogotyp

Utbildningsstyrelsens officiella logotyp används inte i samband med projekt som är finansierade av Utbildningsstyrelsen. En speciell logga har tagits fram för projektverksamhet – den sk. projektlogotypen som anger Utbildningsstyrelsens roll som finansiär av projektet.

Denna projektlogga bör användas i fall man väljer att använda någon visuell symbol för Utbildningsstyrelsen i t.ex. presentationsmaterial, publikationer eller på webbsidor.

Svenska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Finska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster

Engelska

Png-filer för digitala produkter

Eps-filer för tryckalster