Yrkesutbildning

KonditorHär informerar vi om statsunderstöd som beviljas för utveckling av yrkesutbildning. Utvecklingstemana hittar du i den vänstra menyn. Enligt beslutet om beviljat statsunderstöd ska varje projekt lämna in en redovisning över verksamheten. Därtill är det önskvärt att man skickar in förslag på goda modeller som kan publiceras i webbtjänsten Goda modeller.

 

Redovisning av statsunderstöd

Goda modeller