Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

Tässä osiossa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin ja tarkistettavien tutkintojen perusteiden valmisteluun. Osiot on jaoteltu kouluasteittain.

Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toiminnallisia vaikutuksia pääasiassa koulutuksen arvioinnin yhteydessä.

Kaikki Opetushallituksen antamat perusteet on toimitettu asianomaisille sidosryhmille ja lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta. Lisäksi perusteet voi tulostaa näiltä sivuilta.

Ajankohtaista opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteista

Uusia ammatillisten perustutkintojen koulutuskokeiluja

1.8.2014 alkaen voimassa toistaiseksi

Opiskeluhuolto ammatillisessa peruskoulutuksessa

Voimassa 1.8.2014 alkaen toistaiseksi

Koulutusmateriaalit lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta

Opetushallitus antoi 31.1.2014 opetussuunnitelman perusteet lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Perusteisiin liittyvä koulutuspäivä järjestettiin Opetushallituksessa 4.3.2014.

Opetussuunnitelman perusteet lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen

Opetushallitus antaa 31.1.2014 opetussuunnitelman perusteet lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu koulutus on mahdollista aloittaa 1.8.2014.

Näytä kaikki

 

Linkkejä