Käsityön työturvallisuusopas

Käsityön työturvallisuusopas perustuu uusimpaan lainsäädäntöön, ja se sisältää tuoretta tietoa työturvallisuudesta ja -suojelusta. Kirjassa kerrotaan, mitä on otettava huomioon, kun työskennellään eri koneilla, laitteilla ja työvälineillä. Oikeat työotteet havainnollistetaan valokuvin. Opas sisältää myös kemikaalien käsittely- ja säilytysohjeita.

Turvallisten työtapojen oppiminen on kokonaisvaltaista. Tämä kirja antaa selkeitä toimintaohjeita käsityön opetukseen. Niillä voidaan varmistaa lasten ja nuorten terveyttä ja turvallisuutta koulussa. Työturvallisuusopas on avuksi ja tueksi kaikille käsityötä opettaville opettajille, opetuksen järjestäjille ja käsityöoppiainetta opiskeleville.

Tekijät:
Jaana Inki, Eila Lindfors, Jaakko Sohlo (toim.)

Vuosi:
2011

ISBN:
978-952-13-4863-1 (nid.)

Sarja:
Oppaat ja käsikirjat 2011:15

ISSN:
ISSN-L 1798-8950
ISSN 1798-8950 (painettu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Saatavana vain painettuna, tilaa verkkokaupasta.