Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä

Tutkimusraportissa selvitetään lukiolaisten tieto- ja viestintätekniikan käyttöä osana opiskelua, opiskelijoiden käsityksiä ylioppilaskokeiden sähköistämisestä sekä kokemuksia etäopetuksesta. Tutkimuksen on toteuttanut Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskus yhteistyössä Opetushallituksen ja Etäopetuksen koordinointihankkeen kanssa. Tutkimusaineisto on kerätty huhtikuussa 2013 verkkokyselynä, johon vastasi 5 767 opiskelijaa.

Tekijät:
Tarja-Riitta Hurme, Minna Nummenmaa, Erno Lehtinen

Vuosi:
2013

ISBN:
978-952-13-5618-6 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2013:11

ISSN:
ISSN-L 1798-8918
ISSN 1798-8926 (verkkojulkaisu)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä:
suomi

Julkaisu:
Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä (pdf)