Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon historiaa ja nykypäivää

Auktorisoitu kääntäminen on ammattimaisen kääntämisen erikoisalue. Julkaisussa esitellään Opetushallituksen hallinnoiman Auktorisoidun kääntäjän tutkintojärjestelmän uudistamis- ja kehittämistyötä sekä auktorisoitua kääntämistä yleisemminkin. Julkaisun tavoitteena on valottaa asiantuntijatekstien kautta sitä, miten auktorisoitu kääntäminen eroaa muusta kääntämisestä. Julkaisu pyrkii niin ikään tuomaan esille auktorisoidun kääntäjän työn yhteydet auktorisoitua käännöstä tarvitsevien tai käyttävien oikeusturvaan sekä auktorisoidun kääntämisen oikeudelliseen luonteeseen.

Julkaisun tekstien kirjoittajat ovat alan asiantuntijoita, joiden työ liittyy tavalla tai toisella joko auktorisoidun kääntäjän tutkintoon tai auktorisoituun kääntämiseen. Tekstien kautta lukija pääsee tutustumaan muun muassa seuraaviin auktorisoidun kääntäjän tutkintoon liittyviin kysymyksiin:
- miksi tutkintoa edeltänyt virallisen kääntäjän tutkintojärjestelmä uudistettiin?
- miten tutkinnosta muotoutui sellainen kuin se tänä päivänä on?
- kuinka tutkinnossa käytettävät tehtävät valitaan ja millaisia ne ovat?
- millaisia kriteereitä käyttäen tutkintoon osallistuvien suoritukset arvioidaan?
- minkälaista osaamista tutkinnon suorittajilta odotetaan?
- millaisia haasteita tutkinto asettaa vähemmän käytettyjen kielten tehtävien laadinnalle, arvioinnille ja osallistujan tutkinnon suorittamiselle?
- voiko auktorisoidun kääntäjän oikeuden saada muuta kautta kuin suorittamalla tutkinnon?

Julkaisu on hyödyllistä luettavaa ainakin niille henkilöille, jotka harkitsevat itse auktorisoidun kääntäjän tutkintoon osallistumista sekä niille, jotka haluavat saada käsityksen siitä, miten Opetushallituksen kaltaisessa asiantuntijavirastossa toteutetaan jo olemassa olevan tutkintojärjestelmän uudistamis- ja kehittämistyötä. Julkaisu tarjoaa lukuisia kiinnostavia näkökulmia myös kaikille auktorisoidun kääntämisen erityisluonteesta kiinnostuneille.

Tekijä: Tarja Leblay (toim.)

Vuosi: 2017

ISBN:
978-952-13-6444-0 (nid.), 978-952-13-6445-7 (pdf)

Sarja:
Raportit ja selvitykset 2017:16

ISSN:
1798-8918 (painettu), 1798-8926 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: