Rakentavaa vuorovaikutusta

Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn

Rakentavaa vuorovaikutusta - demokraattisen osallisuuden vahvistaminen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisy on tarkoitettu oppaaksi demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen sekä vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn kouluissa.

Vihapuhe, rasismi ja jopa väkivaltainen ääriliikehdintä on lisääntynyt eri puolilla Eurooppaa ja myös Suomessa. Hyvä itsetunto, yhteisöön kuulumisen tunne ja kokemus aidoista vaikuttamismahdollisuuksista suojaavat syrjäytymiseltä. Koulun tehtävä on opettaa demokraattisen kansalaisuuden keskeisiä osaamistekijöitä, kuten avointa mieltä, uteliaisuutta, halua ymmärtää toista, suvaitsevaisuutta sekä demokraattisen väittelyn ja rauhanomaisen konfliktinratkaisun taitoja. Kriittisen ajattelun taidot ovat keskeisiä.

Verkkojulkaisu sisältää kotimaisia asiantuntija-artikkeleita, linkkejä lähdeaineistoihin ja hyviin käytänteisiin sekä käännösmateriaalia Euroopan neuvoston ja Unescon tuottamista oppaista. Julkaisu tarjoaa opettajan tueksi ajatuksia etiikasta, ihmisoikeuksista, demokratiakompetensseista, osallisuuden vahvistamisesta, sovittelusta sekä koulun ja poliisin yhteistyöstä. Keskeisenä on ajatus siitä, että koulussa tulee oppia keskustelemaan rakentavasti, kriittisesti ja toisia kunnioittaen myös vaikeista ja kiistanalaisista kysymyksistä. Koulun tulee olla turvallinen paikka, jossa jokainen kouluyhteisön jäsen kokee olevansa arvostettu ja kykenevänsä vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Julkaisulle on tulossa jatko-osa myöhemmin keväällä.

Tekijät: Toim. Satu Elo, Kristina Kaihari, Paula Mattila ja Leena Nissilä

Vuosi: 2017

ISBN:978-952-13-6351-1 (pdf)

Sarja: Oppaat ja käsikirjat 2017:1

ISSN: 1798-8969 (pdf)

Julkaisu saatavilla seuraavilla kielillä: suomi

Julkaisu: