Maksulliset julkaisut ja oppimateriaalit

Opetushallitus tuottaa koulutuksen järjestämisen ja kehittämisen tueksi vuosittain useita maksullisia julkaisuja. Lisäksi tuotamme oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia erityisesti maahanmuuttajien koulutukseen, erityisopetukseen, vähän luettuihin kieliin ja uskontoihin sekä pienille ammattialoille. Esittelemme kaikki maksulliset tuotteemme verkkokaupassa, osoitteessa www.oph.fi/verkkokauppa.

Tuotteet voi tilata verkkokauppamme kautta tai sähköpostitse osoitteesta . Asiakaspalvelun puhelinnumero on 02016 62222 . Tilausten toimittamisesta, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta vastaa Porvoon Kirjakeskus Oy.

Uutuustuotteita
Risto Aikonen ja Sari Havu-Nuutinen
AKSIOS 1 -tekstikirja
Uusi oppimateriaalisarja käsittelee opittavia asioita usealla eri tasolla: jokainen luku sisältää tiivistelmän, jota laajentavat varsinainen teksti, tietolaatikot, kuvatekstit ja sanojen selitykset sekä verkossa tarjottava lisämateriaali. Sarjan kuvitus opettaa tulkitsemaan ortodoksista kuvamaailmaa ja tukee aiheen kertausta sekä itsearviointia.
Seija Väätänen ja Tenho Lindström
KEVEIN ASKELIN -tehtäväkirja 1
Lokko lamjaha – Kevein askelin -tehtäväkirja 1 on tarkoitettu romanikielen opiskeluun peruskoulun ensimmäisellä luokalla.

Kirjassa tutustutaan romanikieleen Lokko Lamjaha -runokirjasta tuttujen Kotiaisen, Rainerin ja Miritšan ja heidän ystäviensä kanssa. Kirjan tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus romanikielen opiskeluun monipuolisten tehtävien avulla, kehittää suullista kielitaitoa sekä tutustua kirjoitettuun romanikieleen.
Katariina Autio, Sanna Heino, Satu Jokitulppo, Esa Mäki-Tulokas ja Tiina Sipilä
TYÖKUNTOON
Työkuntoon oppimateriaali on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
opintoihin. Teoksessa käsitellään elämäntapoihin, työkykyyn ja liikuntaan liittyviä asioita sekä arjen valintojen vaikutusta
työ- ja opiskeluhyvinvointiin. Kirjassa käsiteltävien asioiden yhteydessä ehdotetaan terveystekoja, joita voi
kokeilla yksin tai opiskelijaryhmässä. Työkuntoon! -pohdintatehtävät ja lukujen lopussa olevat
hyvinvointisuunnitelmat auttavat työkyvyn osa-alueiden itsearvioinnissa ja kehittämiskohteiden valinnassa.
Elena Iossafova, Laura Paljakka, Tiina Salomaa ja Niina Sinkko
DOM 1, harjoituskirja
Uusi alakoulun pitkän venäjän oppimateriaalisarja DOM lähestyy opittavaa kieltä käytännön näkökulmasta. Sarjan ensimmäiseen osaan kuuluu tekstikirja, harjoituskirja ja sen välissä kaunokirjoitusvihko sekä verkkomateriaali. Ensimmäinen osa on mitoitettu noin yhdeksi lukuvuodeksi riippuen kunkin koulun venäjän kielen opintojen tuntimäärästä, ja siinä on mukana runsaasti eriyttävää lisämateriaalia.
Olli Teriö ja Jari Hämäläinen
Kestävä rakentaminen
Kestävä rakentaminen on selkeä ja havainnollinen rakentamisen oppikirja.
Se käsittelee rakennusaikaista kosteudenhallintaa sekä rakentamisen ja rakennusten energiatehokkuutta.
Kirja havainnollistaa uusimmista tutkimuksista saatua tietoa opiskelijoiden ja ammattilaisten käyttöön.

Teos on suunnattu rakennusalan ammattiopintoihin, mutta se opastaa jo alalla toimivia rakennusten sisäilmaongelmien ratkaisemisessa.
Pilvi Lassila toim.
Poskipusseja, suomuja ja siipisulkia
Eläintenhoitaja kohtaa työssään pieneläinklinikalla, eläinhoitolassa tai lemmikkieläinliikkeessä paitsi yleisimpiä kotieläimiä, koiria ja kissoja, myös pieneläimiä ja eksoottisia lemmikkejä. Niiden hoitotyössä tarvittavaa osaamista voi ammentaa tästä ammatillisen koulutuksen oppikirjasta, joka perehdyttää kunkin lajin perusbiologiaan, ravitsemukseen ja käsittelyyn, pito-olosuhteisiin, ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon ja lääkintään sekä lajityypillisten sairauksien hoitoon eläinlääkärin avustajana.
Helena Blomérus, Satu Blomerus, Helena Korpela ja Irmeli Matilainen
Rassako reevos - Yökettu
Kirjan kaksi ensimmäistä osaa on aiemmin julkaistu suomenkielisinä (Pieni Karhu). Nyt kaikki tarinat, myös aiemmin julkaisematon kolmas osa, ovat sekä romanikielellä että suomeksi. Ne sopivat luettavaksi ja keskusteltavaksi päiväkodissa, koulussa tai romanikielen kielipesässä sekä erityisesti yhdessä vanhempien ja isovanhempien kanssa.
Heidi Kaarresalo, Rosaria Lehtinen, Maria Pälviranta
Cadeau 1 -oppikirja
Cadeau on uusi A-ranskan oppimateriaalisarja alakouluun. Cadeau 1 on toteutettu yhdistelmäkirjana, joka sisältää sekä tekstit että harjoitukset. Oppikirja jakaantuu kahdeksaan kokonaisuuteen sekä juhlaosioon. Se sopii sekä kahden että kolmen viikkotunnin tuntimäärälle ja jaksoittaiseen opiskeluun.
Elena Iossafova, Laura Paljakka, Tiina Salomaa ja Niina Sinkko
DOM 1
Uusi alakoulun pitkän venäjän oppimateriaalisarja DOM lähestyy opittavaa kieltä käytännön näkökulmasta. Sarjan ensimmäiseen osaan kuuluu tekstikirja, harjoituskirja ja kaunokirjoitusvihko sekä verkkomateriaali. Ensimmäinen osa on mitoitettu noin yhdeksi lukuvuodeksi (riippuu kunkin koulun venäjän kielen opintojen tuntimäärästä), ja siinä on mukana runsaasti eriyttävää lisämateriaalia.