Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailu päättyi 19.8.2016 - ehdotuksia parhaiksi käytännöiksi huimat 151 kappaletta!

Opetushallituksen Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailussa etsittiin kuvauksia käytännöistä, jotka parhaiten edistävät ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tukevat ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita.

Kilpailu oli avoin kaikille koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille. Kilpailu päättyi 19.8.2016. Ehdotuksia vuoden 2016 ammatillisen koulutuksen parhaiksi käytännöiski saatiin 151.

Vuonna 2016 Opetushallitus palkitsee 1–4 ammatillisen koulutuksen parasta käytäntöä.

Kilpailun teemat vuonna 2016 olivat

  1. Työelämäyhteistyö ja koulutuksen vaikuttavuus
  2. Talouden suunnittelu ja hallinta osaamisen kehittämisen tukena
  3. Opettajat osaamisen kehittymisen edistäjinä
  4. Asiakaslähtöiset ja joustavat osaamisen kehittämispolut
  5. Rohkeimmat ideat ammatillisen koulutuksen kehittämiseen.

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjät osallistuivat kilpailuun lähettämällä parhaiden käytäntöjen kuvaukset Opetushallituksen Hyvät käytännöt -verkkopalvelussa avoinna olleeseen kilpailuun. Kilpailuaika 28.4.-19.8.2016.

Ehdotetun käytännön kuvauksen (teemat 1–4) tuli olla mahdollisimman konkreettinen ja sen toimivuudesta tuli olla näyttöä. Rohkeimmat ideat (teema 5) voivat olla vasta suunnitteluvaiheessa. Ehdotus parhaimmaksi käytännöksi voi sisältää tekstin lisäksi myös kuvia ja videon.

Palkittavat käytännöt valitsee Opetushallituksen esikarsinnan pohjalta arviointiraati, jossa ovat edustettuina TEM, AMKE, OAJ, Kuntaliitto, SAK, EK, STTK, MTK, Suomen Yrittäjät, SAJO, Sakki ry ja Osku ry.

Voittajien julkistaminen ja palkitseminen Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt vuonna 2016 -seminaarissa
10.-11.10.2016 Kalatajatorpalla Helsingissä - varaa paikkasi, tule kuulemaan ja keskustelemaan ammatillisen koulutuksen parhaista käytännöistä

Ammatillisen koulutuksen parhaita käytäntöjä -seminaari järjestetään Helsingin Kalastajatorpalla 10.–11.10.2016. Vuoden 2016 ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt palkitaan seminaarin yhteydessä järjestettävässä palkitsemisgaalassa.

Opetushallitus kutsuu parhaiden käytäntöjen toimijoita tilaisuuteen seminaariesiintyjiksi ja -panelisteiksi. Lisäksi panelisteina on arviointiraadin edustajia.

Lisätietoja

Lisätietoja kilpailusta antavat puhelimitse Opetushallituksessa seuraavat henkilöt:

ylitarkastaja Marjut Kuokkanen, puh. 029 533 1541
opetusneuvos Minna Taivassalo, puh. 029 533 1294
yli-insinööri Timo Repo, puh. 029 533 1183
opetusneuvos Leena Koski, puh. 029 5331106
undervisningsråd Ingeborg Rask, puh. 029 533 1257 (ruotsinkielinen koulutus)

 

Parhaat käytännöt -logo