Osallistumisohjeet

Tälle sivulle on kottu Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt 2016 -kilpailun osallistumisohjeet.

Ketkä voivat osallistua?

Kilpailu on avoin kaikille koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille.

Kilpailun teemat vuonna 2016

Vuonna 2016 Opetushallitus palkitsee 1–4 ammatillisen koulutuksen parasta käytäntöä. Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjiltä kuvaavat käytäntöjään, jotka edistävät ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tukevat reformin tavoitteita. Kilpailun teemat vuonna 2016 ovat

1. Työelämäyhteistyö ja koulutuksen vaikuttavuus

Työelämäyhteistyö edistää ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta, kuten työllistymistä, tutkinnon suorittaneiden osaamisen työelämävastaavuutta, jatko-opintoihin sijoittumista, osaamisen jatkuvaa kehittymistä tai koulutuksen ja tutkinnon tuloksellista järjestämistä.

Työelämäyhteistyön muotoja voivat olla esimerkiksi

 • työelämäkumppanuudet ja -verkostot koulutuksen ja tutkintojen kehittämisessä sekä järjestämisessä työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • osaamistarpeiden ennakointi ja koulutustarjonnan suunnittelu
 • osaavan työvoiman saannin turvaaminen
 • yrittäjyyden edistäminen
 • tilojen ja laitteiden yhteiskäyttö
 • opettajien työelämäyhteistyöjaksot ja asiantuntijavaihto
 • osaamisen näyttäminen työpaikoilla
 • digitalisaation hyödyntäminen
 • työelämän sitoutuminen ja sitouttaminen ammatilliseen koulutukseen
 • muut teemaan liittyvät parhaimmat käytännöt

2. Talouden suunnittelu ja hallinta osaamisen kehittämisen tukena

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjä on kehittänyt talouden suunnittelua ja hallintaa siten, että valitut ratkaisut edistävät kestävällä ja parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja osaamisen kehittymistä. Parhaat käytännöt voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

 • talouteen liittyvät strategiset valinnat
 • talouden suunnittelu ja seuranta
 • tuloksellinen ja tehokas toiminta
 • tilojen ja laitteiden tehokas käyttö
 • nuorten ja aikuisten koulutuksen raja-aitojen poistaminen
 • pedagogiset ratkaisut ja resurssien kohdentaminen
 • henkilöstön osaamisen johtaminen
 • hankinnat
 • muut teemaan liittyvät parhaimmat käytännöt

3. Opettajat osaamisen kehittymisen edistäjinä

Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat oppimisen ohjausta sekä tukevat opiskelijoita ja tutkinnon suorittajia siten, että toimintatavat edistävät parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja osaamisen kehittymistä sekä koulutuksen vaikuttavuutta.

Parhaat käytännöt voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

 • tavoitteellisen oppimisen tukeminen
 • opiskelijoiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet
 • yhteistyö oppimisen ohjauksessa ja suunnittelussa
 • yhteisöllisyys ja hyvinvoiva oppimisyhteisö
 • digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen
 • opettajuus työpaikoilla
 • opettaja oppimisen innostajana
 • opettajan oman osaamisen kehittäminen
 • muut teemaan liittyvät parhaimmat käytännöt

4. Asiakaslähtöiset ja joustavat osaamisen kehittämispolut

Joustavilla ja yksilöllisillä opintopoluilla sekä henkilökohtaistamisella vastataan opiskelijan/tutkinnon suorittajan yksilöllisiin osaamisen kehittämistarpeisiin. Opintopolut rakennetaan yksilön ja työelämän tarpeiden ja edellytysten mukaisesti.

Parhaat käytännöt voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

 • yksilölliset osaamisen hankkimismahdollisuudet ja eri oppimisympäristöt
 • opiskelija- ja työelämälähtöiset oppimisratkaisut
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • osaamisen arviointikäytännöt
 • henkilökohtaistaminen
 • läpäisyn edistäminen
 • muut teemaan liittyvät parhaimmat käytännöt

5. Rohkeimmat ideat ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi

Koulutuksen tai tutkinnon järjestäjä voi esittää rohkeita, innovatiivisia ja toteuttamiskelpoisia ideoita ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kehittämiseksi.

Kilpailuun osallistuminen ja kuvauksen laatiminen

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjä osallistuu kilpailuun lähettämällä Parhaimpien käytäntöjen kuvaukset Opetushallituksen Hyvät käytännöt -palveluun 19.08.2016 mennessä.

Ehdotetun parhaimman käytännön kuvauksen (teemat 1–4) tulee olla mahdollisimman konkreettinen ja sen toimivuudesta tulee olla näyttöä. Rohkeimmat ideat (teema 5) voivat olla vasta suunnitteluvaiheessa. Ehdotus parhaimmaksi käytännöksi voi sisältää tekstin lisäksi myös kuvia ja videon.

Ehdotuksen voi jättää yhdestä tai useammasta teemasta eikä ehdotusten lukumäärää ole rajoitettu.

Käytäntöehdotusten arviointi

Opetushallitus suorittaa saapuneista ehdotuksista esikarsinnan, jonka pohjalta arviointiraati valitsee palkittavat käytännöt. Arviointiraadissa ovat edustettuina TEM, AMKE, OAJ, Kuntaliitto, SAK, EK, STTK, MTK, Suomen Yrittäjät, SAJO, Sakki ry ja Osku ry.

Käytäntöehdotukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

 • tuloksellisuus ja vaikuttavuus ammatillisen koulutuksen näkökulmasta
 • reformin tavoitteiden toteutumisen edistäminen
 • hyödynnettävyys ja siirrettävyys muihin toimintaympäristöihin

Voittajien julkistaminen ja palkitsemistilaisuus

Ammatillisen koulutuksen parhaita käytäntöjä -seminaari järjestetään Helsingissä Kalastajatorpalla 10.–11.10.2016. Tilaisuudessa esitellään teemoihin liittyviä parhaita ammatillisen koulutuksen käytäntöjä, jotka ovat edistäneet koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä tukevat reformin tavoitteita.

Opetushallitus kutsuu parhaiden käytäntöjen toimijoita seminaariesiintyjiksi ja -panelisteiksi. Panelisteina on arviointiraadin edustajia.

Vuoden 2016 ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt palkitaan seminaarin yhteydessä järjestettävässä palkitsemisgaalassa. Tilaisuuden osallistujat saavat koosteen kaikista ehdotetuista parhaista käytännöistä.

Lisätietoa kilpailusta

Kilpailuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen .

Lisätietoja kilpailusta antavat puhelimitse Opetushallituksessa seuraavat henkilöt:

Marjut Kuokkanen, puh. 029 533 1541
Minna Taivassalo, puh. 029 533 1294
Timo Repo, puh. 029 533 1183
Leena Koski, puh. 029 533 1106
Ingeborg Rask, puh. 029 533 1257 (ruotsinkielinen koulutus)

 

Parhaat käytännöt -logo