Ammatillisen koulutuksen reformi

Reformissa uudistetaan koko ammatillinen koulutus. Nykyiset lait yhdistetään uudeksi sekä nuoria että aikuisia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi uudistetaan koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Uudistus valmistellaan tiiviissä yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kentän ja sidosryhmien kanssa. Reformin uudistukset tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Selvitys koulutussopimusmallista

Osana ammatillisen koulutuksen reformia opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) asetti selvityshenkilöt valmistelemaan ehdotuksen koulutussopimusmallista ja sen käyttöönotosta ammatillisessa koulutuksessa. Selvitys julkaistiin 13.4.2016.

Reformin työpajat

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestivät reformin työpajat kesäkuussa 2016 ympäri Suomea. Työpajoissa käsiteltiin hallituksen esityksen luonnosta ja käytiin myös järjestäjäverkon rakenteelliseen kehittämiseen liittyvää keskustelua. Tiivistelmä työpajojen ja verkkokyselyn tuloksista löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön reformi-sivustolta (linkki oikeassa sivupalkissa).

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 10.3. ja 11.3.2016 kaksi samansisältöistä työpajaa, joissa käsiteltiin esityksiä reformin suuntaviivoiksi.

Seurantaryhmän kokousajat syyskaudella

 • 30.8.2016
 • 20.9.2016
 • 11.10.2016
 • 8.11.2016
 • 29.11.2016

Projektiryhmän kokousajat syyskaudella

 • 25.8.2016
 • 7.9.2016
 • 27.9.2016
 • 17.10.2016
 • 15.11.2016
 • 16.12.2016

Lisätietoa reformin valmistelusta