Kielten kärkihanke – kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi Suomi maana, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Hallitusohjelmalla tavoitellaan suomalaisten osaamis- ja koulutustason nousua, joka osaltaan tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 1:llä päivitetään perusopetuksen oppimistapoja ja -ympäristöjä kehityksen haasteita vastaaviksi ja painotetaan tulevaisuuden taitopohjaa. Kärkihankkeen kielten opiskelua koskevilla toimenpiteillä vahvistetaan suomalaista kielivarantoa. Uusi peruskoulu -ohjelma tukee uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja vastaa perusopetuksen ajankohtaisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin.

Uusi peruskoulu -kärkihankkeen sivut Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

 

Taustamateriaalia

Kieltenopiskeluun liittyviä ajankohtaisia artikkeleita